Nakon što je Europski parlament odobrio modernizirana pravila o autorskim pravima početkom tjedna, u četvrtak 28. ožujka prihvatio je i ključni dio zakona kako bi pravila o autorskim pravima odgovarala digitalnom dobu. Iz Europske komisije su izrazili zadovoljstvo što je Europski parlament izglasao Direktivu koja će pojednostaviti prekograničnu distribuciju i ponovno emitiranje televizijskih i radijskih programa.

Nova pravila omogućit će bolji pristup takvim programima diljem Europske unije, u korist kulturne raznolikosti, naveli su iz Europske komisije dodajući kako će ona olakšati europskim emiterima da velike dijelove svojih televizijskih i radijskih programa učine dostupnim online u svim zemljama EU-a, istodobno osiguravajući da su kreatori, autori i nositelji prava na odgovarajući način plaćeni za korištenje njihovog sadržaja.

Nova pravila bit će osobito dobrodošla za 41% Europljana koji gledaju televiziju na internetu, ali i za jezične manjine, kao i 20 milijuna građana EU koji žive u inozemstvu u drugoj zemlji EU, naveli su iz Europske komisije.

Zajedno s pravilima o prenosivosti koja Europljanima omogućuju da putuju sa svojim online pretplatama, uz primjenu Marakeškog ugovora koji osigurava bolji pristup knjigama slijepim i slabovidnim osobama, kao i novoj Direktivi o autorskim pravima koja je osmišljena kako bi građanima, kreativnim sektorima donijela opipljive koristi i tisak, dovršava se inicijativu Europske komisije za ažuriranje pravila o autorskim pravima EU-a za digitalno doba.

Tekst koji je usvojio Europski parlament treba službeno potvrditi i Vijeće Europske unije. Nakon objavljivanja u Službenom listu EU, države članice imat će 24 mjeseca za prijenos novih pravila u svoje nacionalno zakonodavstvo.

U rujnu 2016. godine Europska komisija predložila je Uredbu kojom bi se olakšalo licenciranje prava za određene internetske prijenose emitera i retransmisije televizijskih i radijskih programa. Kao dio političkog sporazuma postignutog 13. prosinca 2018. godine, suzakonodavci EU složili su se da predloženu uredbu pretvore u Direktivu.

Ta Direktiva nadopunjuje pravila utvrđena u postojećoj Direktivi o satelitskim i kabelskim komunikacijama (Direktiva 93/83 / EEZ), koja već olakšava prekogranično satelitsko emitiranje i ponovno emitiranje televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica putem kabela.

Pravila o online emitiranju emitera primjenjivat će se na sve radio programe i na određene televizijske programe (vijesti i emisije o aktualnim događajima te u potpunosti financirati vlastite produkcije emitera).

Nova pravila pružit će:

  • Nove mogućnosti za emitere, kroz načelo zemlje podrijetla koje će olakšati licenciranje prava, omogućiti prekograničnu dostupnost određenih programa na svojim internetskim uslugama (pokrivene usluge su usluge istodobnog emitiranja, usluge nadoknade i druge usluge koje nadopunjuju glavne emisije, kao što su pregledi).
  • Širi izbor radio i TV programa koje nude usluge retransmisije putem televizije s internetskim protokolom (IPTV), satelitske, digitalne zemaljske, mobilne mreže ili putem interneta. U Direktivi se primjenjuje mehanizam olakšanog odobravanja prava – sustav obveznog kolektivnog upravljanja – na usluge reemitiranja koje se pružaju drugim sredstvima, a ne kabelom (npr. preko interneta), što olakšava dobivanje ovlaštenja potrebnih za ponovno emitiranje radio i TV kanala iz drugih država članica.
  • Pravna sigurnost za prijenos radijskih i televizijskih programa izravnim prijenosom, osiguravajući da se nositelji prava na odgovarajući način plaćaju kada se njihovi radovi koriste u programima koji se prenose izravnim prijenosom.

Podijeli:

 

Vezane objave