inovativna rješenja interneta stvari (IoT) imaju regionalni karakter

Nijedna prethodna generacija mobilne tehnologije nije imala potencijal potaknuti gospodarski rast u mjeri u kojoj to obećava 5G sa svojim potencijalom praktične primjene kroz internet stvari (Internet of Things IoT). O osnovnim modelima primjene interneta stvari ukazano je na četiri osnovna smjera te je jasno kako je internet stvari u industriji (Industrial automation IoT) način realiziranja industrije 4.0, odnosno, kako su to u Siemensu nazvali ekonomija stvari (Economy of Things).

Uočavajući važnost interneta stvari za globalnu konkurentnost europske ekonomije Europska komisija je naručila studiju o počecima praktične primjene digitalne povezanosti stvari od The Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Fundación Tecnalia Reasearch & Innovation, VTT Technical Research Centre of Finland i KPMG AG-a.

Prema istraživanju Europske komisije, procjenjuje da će tržišna vrijednost IoT tehnologije u EU-u do 2020. godine narasti do čak jednog bilijuna eura.

Internet stvari (IoT) je srž procesa digitalizacije gospodarstva i društva, te je ključna sastavnica strategije Europske komisije za digitalizaciju europske industrije i digitalnog tržišta prema kojoj su usmjereni svi ostali programi Digital Europe kroz primjenu digitalnih komponenti kao 5G mreža, superračunala (Euro HPC) te digitalnih tehnologija kao što su blockchain, umjetna inteligencija…

Primjena IoT-a temelji se na inovacijskim klasterima

Prema naručenoj studiji o mapiranju inovacijskih klastera interneta stvari u Europi (Study on mapping Internet of Things innovation clusters in Europe) jasno je kako IoT ima mogućnosti pružanja rješenja za društvo, građane, poduzeća i vlade. Zbog toga ICT tvrtke i istraživačke organizacije imaju snažnu potrebu stvaranja ekosustava i združivanje u inovacijskim klasterima. Naime, IoT rješenja često se razvijaju u lancima vrijednosti koji su usko povezani s takvim klasterima.

Dodatan razlog za to su praktične poteškoće na koje nailazi primjena interneta stvari. Tehnologija koliko god bila napredna ostaje samo tehnologija dok se ne iznađu modeli njene primjene u praksi, bilo u svakodnevnom životu, bilo u industriji. Naime, primjena na poslovanje interneta stvari sastoji se od nekoliko faza u rasponu od razvoja strategije, ideje o slučaju uporabe i izrade prototipova za dokazivanje koncepta do dizajniranja rješenja i povezivanja imovine, uključujući prilagodbu postojećih sustava i njihovo integriranje. u veći sustav, navodi se u Siemensovoj analizi IoT Pretvaranje Interneta u stvarnost (IoT Turning the Intenet of things into reality).

Mada primjena interneta stvari, odnosno digitalnog uvezivanja stvari u gospodarskim procesima može izgledati jednostavno i nešto samo po sebi prihvatljivo u Siemensovoj analizi ukazuje se na potpunu promjenu poslovnih modela: „Iskorištavanje sposobnosti interneta stvari je sve vezano za povezanu imovinu koja podržava slučajeve korištenja, što rezultira operativnom učinkovitošću, povećanom konkurentnošću ili čak novim izvorima prihoda. U svojoj srži, digitalna transformacija znači temeljnu promjenu načina na koji se vrijednost stvara u organizaciji. To može uključivati ​​promjenu poslovnog modela, uključujući potpuno novo iskustvo korisnika, promjenu procesa i / ili promjenu organizacijskog ustroja, što zauzvrat povećava sveukupne sposobnosti i posljedično često dovodi do promjene strategije“.

Nijedan od klastera ne djeluje na lokalnoj osnovi

Postoji opći trend ICT poduzeća i istraživačkih organizacija da se okupljaju u inovacijskim klasterima, koji aktivno razvijaju inovativna IoT rješenja. Stvaraju nove aplikacije, prekogranične lance vrijednosti i ekosustave kako bi iskoristili mogućnosti koje nudi tehnologija i sve veća masa dostupnih podataka.

Poznate institucije, istraživačka tijela i istraživački centri prepoznali su IoT kao tehnološko područje koje se brzo razvija i s aplikativnim poljem, s vrlo visokim potencijalom odgovora na široko raznoliki skup potreba, od industrijskih aplikacija do umrežavanja, pametnih gradova, pametnih gradova, od okoliša problema s aplikacijama koje odgovaraju individualnim potrebama. Tržišne prognoze i tehnološki putokazi pružaju dokaze i podršku tim trendovima.

U većini slučajeva ti klasteri pokreću javno-privatna partnerstva, ali njihova se održivost ne oslanja na javno financiranje. Klasteri imaju svrhu podržati određene industrijske strategije, kao što je Industrija 4.0; u nekim se slučajevima uspostavljaju u okviru nacionalnih i regionalnih programa i inicijativa za istraživanje i inovacije ili razvoj, poput Horizon 2020 ili Europskih strukturnih investicijskih fondova.

U nekoliko su slučajeva veliki igrači promovirali i podržavali stvaranje klastera. Oni uključuju velike multinacionalne kompanije (LMC) i velike organizacije za istraživanje i tehnologiju, a smatraju se prirodnim kolegama vladinih tijela i agencija koji se bave njihovim postavljanjem i podrškom.

MSP su vrlo važni igrači u klasterima, koji doprinose jačanju njihove produktivnosti, konkurentnosti i inovativnih sposobnosti.

na području Hrvatske još nije formiran niti jedan klaster za internet stvari, u Srbiji ih ima tri

Vrste aktivnosti IoT klastera

IoT inovacijski klasteri obavljaju sveopće aktivnosti i pružaju horizontalne operativne usluge svojim članovima. Studija pokazuje da su klasteri u osnovi poslovni i tehnološki orijentirani objekti koji se u osnovi uključuju u četiri različite vrste aktivnosti:

 • Organizacijske i tržišne usluge, koje su usluge koje razvijaju same klastere, kao i njihov odnos prema vanjskim tržištima i ekosustavima.
 • Tehničke službe, koje olakšavaju interakciju članova klastera na horizontalnim tehničkim i tehnološkim pitanjima. Olakšavaju razmjenu znanja, prelijevanje znanja i stvaranje znanja.
 • Aplikacijske usluge, jasno orijentirane na razvoj aplikativnog softvera.
 • Ostale usluge podrške, koje su pomoćne usluge tehnološkom, inovacijskom i tržišnom procesu članova klastera i samih klastera.

Glavni pokretači klastera i njihove aktivnosti:

 • Otvorene inovacije i inovacije u suradnji;
 • razina potražnje aplikacija – tržište;
 • Ponuda rješenja i dostupnost tehnologije – opskrba;
 • Grupiranje istraživačkih aktivnosti;
 • razina difuzije tehnologija snimanja podataka – senzori;
 • Razina difuzije tehnologija obrade podataka.

  rapidni rast vrijednosti tržišta interneta stvari

Podijeli:

 

Vezane objave