Od 29. listopada 2020. NKSInst, novi platni sustav u Republici Hrvatskoj, omogućit će bankama koje sudjeluju u tom platnom sustavu izvršenje međubankovnih instant plaćanja u kunama. Sudionici NKSInst platnog sustava su Hrvatska poštanska banka d. d., Partner banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. Hrvatska narodna banka očekuje da će i ostale banke tijekom 2021. godine osigurati sve potrebne preduvjete kako bi svojim klijentima omogućile izvršavanje međubankovnih instant plaćanja. NKSInst osigurava izvršenje platnih transakcija u skladu sa standardima SEPA instant platne sheme koja se za eurska plaćanja primjenjuje u državama članicama EU-a. S datumom uvođenja eura kao službene valute u RH, navedeni platni sustav bit će usklađen sa svim standardima za eurska plaćanja.

NKSInst platni je sustav kojemu je Hrvatska narodna banka, u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu, izdala odobrenje za rad. Ovaj platni sustav omogućuje provođenje tzv. instant platnih transakcija koje se izvršavaju u gotovo realnom vremenu, tj. u standardnom roku od najduže 10 sekundi. Navedeni vremenski rok uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja. U odnosu na navedeno standardno vrijeme izvršenja, a s obzirom na prirodu i svrhu usluge instant plaćanja, NKSInst svojim će tehnološkim rješenjima nastojati znatno skratiti potrebno vrijeme izvršenja, i to na rok do 4 sekunde. Maksimalni iznos pojedine instant platne transakcije određen je u iznosu od 100.000 kn. NKSInst omogućuje izvršenje platnih transakcija 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini (24/7/365). Upravitelj je NKSInst platnog sustava Financijska agencija.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Pojava instant plaćanja širom svijeta rezultat je primjene novih tehnologija i zahtjeva korisnika za sve bržim izvršenjem platnih transakcija. Instant platni sustavi poput NKSInsta predstavljaju infrastrukturni preduvjet za izvršenje instant plaćanja između klijenata koji se koriste uslugama različitih pružatelja platnih usluga. Budući razvoj instant plaćanja može potaknuti tržište ka daljnjem razvoju kvalitetnijih platnih servisa i upotrebi modernih tehnologija u njihovu korištenju.

Podijeli:

 

 

Vezane objave