Odabrano je šest projekata za obogaćivanje EU-ove platforme AI na zahtjev (AI-on-demand), platformu pokrenute u projektu AI4EU. Poziv za nove projekte za platformu objavljen je u svibnju 2019. godine kako bi stručnjaci za umjetnu inteligenciju uspostavili  alate za srednjoeuropski AI sustav.

Cilj projekta AI4EU je omogućiti inovatorima i integratorima alate AI u svim djelatnostima. Izabrani novi projekti također će pomoći aktivnom povezivanju sa širom korisničkom zajednicom i potaknuti usvajanje umjetne inteligencije kroz eksperimente na primjeru upotrebe.

Okvirno svrha je projekata obogatiti i unaprijediti ponudu usluga platforme AI na zahtjev, razvijati servise platforme, savjetovanje korisnika najprikladnijim alatima, jačati održivost platforme, unaprijediti i proširiti primjenu rješenja i usluga temeljnih na AI, uključiti što veći broj korisničkih zajednica u ostvarivanje ekonomskih koristi od AI, posebno u malim i srednjim poduzećima i netehnološkom sektoru.

Europska komisija je uložila 30 milijuna eura u tih šest projekata u okviru programa Obzor 2020, nakon početnog ulaganja od 20 milijuna eura za stvaranje AI4EU, koja je pokrenula europsku platformu AI-on-Demand koja omogućava razmjenu AI alata i resursa Europa.

Projekti

Šest izabranih projekata će mobilizirati najbolje timove u ključnim primjenama AI:

AI4Copernicus: nadogradit će i poboljšati uslugu platforme AI4EU. Nudit će skupove podataka, alate i usluge relevantne za Kopernikove podatke (europskog satelitskog sustava za promatranje Zemlje) kako bi se olakšala upotreba i korištenje resursa u sektorima s velikim ekonomskim i društvenim utjecajem, poput poljoprivrede, energetike i sigurnosti.

AIPlan4EU: donijet će planiranje umjetne inteligencije (automatizirano planiranje i raspoređivanje) na platformu AI4EU razvijanjem jedinstvenog, korisnički usmjerenog okvira za pristup postojećoj tehnologiji planiranja i iznošenjem konkretnih smjernica za inovatore i praktičare. Planiranje je tehnologija donošenja odluka koja se sastoji u rasuđivanju na prediktivnom modelu sustava kojim se upravlja i odluci kako i kada postupati kako bi se postigao željeni cilj. To je relevantna tehnologija za mnoga područja primjene koja trebaju brze, automatizirane i optimalne odluke, poput agilne proizvodnje, poljoprivredne hrane ili logistike. Iako postoji mnoštvo tehnika koje su zrele u smislu znanosti i sustava, nekoliko ih prepreka ometa njihovo usvajanje, što ih sprječava da naprave trag na europskoj industriji kakav bi trebali napraviti.

BonsApps: razvit će potpuno funkcionalan i skalabilan sloj AI-a-kao-usluge koji će raditi s AI4EU platformom kao vanjska usluga. Sloj AI-a-kao-usluge poboljšat će postojeću AI platformu (Bonseyes Marketplace) kako bi obuhvatio eksperimentiranje, usporedbu performansi, implementaciju i sigurno licenciranje AI rješenja na Deep Edgeu, poput AI ugrađenog u sve naše svakodnevne pametne uređaje.

Slučajevi upotrebe financirani projektom pokazat će kako Bonseyes Marketplace Platform pojednostavljuje dugotrajne nefunkcionalne zadatke u dizajniranju umjetne inteligencije, proizvodi AI po nižoj cijeni i nudi posebna sredstva za skaliranje inovacija nakon stavljanja na tržište.

DIH4AI: izgradit će mrežu regionalnih platformi AI na zahtjev, podržavajući zajednički razvoj i pružanje usluga transformacije ekosustava-poslovanja-tehnologije. To će učiniti kroz održivu mrežu regionalnih čvorišta za digitalne inovacije (DIH) specijaliziranih za umjetnu inteligenciju i usmjerenih na lokalna mala i srednja poduzeća i lokalne tehnološke vladine agencije. Regionalne platforme po dizajnu će moći raditi sa sustavima na pan-EU AI4EU platformi.

I-NERGY: razvit će nove energetske usluge temeljene na AI, u potpunosti usklađene sa zahtjevima usluga AI4EU, i ojačati konkurentnost malih i srednjih poduzeća na području AI za energiju. Nadalje, izgradit će otvoreni modularni okvir za potporu inteligencije na zahtjev u energetskom sektoru, kapitalizirajući, između ostalog, vrhunsku umjetnu inteligenciju i Internet stvari.

StairwAI: olakšat će angažman korisnika niske tehnologije na platformi AI-on-demand, obogaćujući mogućnosti platforme dodavanjem:

  • višejezični interakcija sloj omogućuje razgovore s platforme u korisnikovom vlastitom jeziku
  • prva usluga automatskog podudaranja koja pruža najbolju imovinu AI-a (alati, skupovi podataka, stručnjaci za AI, itd.) koja zadovoljava potrebe poslovnog korisnika
  • druga usluga usklađivanja koja pruža najprikladnije hardverske resurse poput HPC, cloud i edge infrastrukture.

Samo je jednom projektu sudjeluje jedna hrvatska tvrtka Zelena energetska zadruga za usluge u I-NERGY. 

Podijeli:

 

Vezane objave