Procjenjuje se kako će vrijednost tržišta javnih podataka EU u 2020. godini dostići 739 milijardi eura

Pregovarači Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije postigli su 22. siječnja dogovor o revidiranoj direktivi kojom će se olakšati dostupnost i ponovna uporaba podataka iz javnog sektora.

Podaci su pokretač rasta mnogih digitalnih proizvoda i usluga. Da bi se ubrzale europske inovacije u veoma konkurentnim područjima kao što je umjetna inteligencija, koja zahtijeva pristup velikim količinama visokokvalitetnih podataka, nužno je da kvalitetni i vrijedni podaci iz javno financiranih usluga budu široko dostupni i besplatni.

Potpuno u skladu s Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka (GDPR), novom Direktivom o otvorenim podacima i informacijama javnog sektora (PSI) – a to može biti bilo što, od anonimiziranih osobnih podataka o potrošnji energije u kućanstvu do opće informacije o nacionalnoj razini obrazovanja ili pismenosti – ažurira se okvir u kojem su utvrđeni uvjeti pod kojima se podaci javnog sektora stavljaju na raspolaganje za ponovnu uporabu, s posebnim naglaskom na sve veće količine podataka visoke vrijednosti koji su sada dostupni.

U okviru politike otvorenih podataka EU-a uspostavljena su pravila kojima se države članice potiču na olakšavanje ponovne uporabe podataka iz javnog sektora uz minimalna ili nikakva pravna, tehnička i financijska ograničenja. No od njihova se uvođenja 2003. godine digitalni svijet sasvim promijenio.

Što obuhvaćaju nova pravila?

  • Za ponovnu uporabu u načelu su dostupni svi sadržaji javnog sektora kojima se može pristupiti u skladu s nacionalnim pravilima o pristupu dokumentima. Osim u vrlo ograničenim slučajevima, tijela javnog sektora neće za ponovnu uporabu svojih podataka smjeti naplatiti više od graničnih troškova. Time će se većem broju malih i srednjih poduzeća te novoosnovanim poduzećima omogućiti ulazak na nova tržišta pružanja proizvoda i usluga temeljenih na podacima.
  • Poseban naglasak stavit će se na skupove podataka visoke vrijednosti kao što su statistički podaci ili geoprostorni podaci. Ti skupovi podataka imaju velik tržišni potencijal i mogu ubrzati nastanak širokog raspona proizvoda i usluga informiranja s dodanom vrijednošću.
  • Poduzeća koja pružaju javne usluge u sektoru prometa i komunalnih usluga stvaraju vrijedne podatke. Odluka o tome moraju li se njihovi podaci staviti na raspolaganje donosi se na temelju raznih nacionalnih ili europskih propisa, ali kada ti podaci budu stavljeni na raspolaganje za ponovnu uporabu, odsad će biti obuhvaćeni Direktivom o otvorenim podacima i informacijama javnog sektora. To znači da će ta poduzeća biti dužna učiniti to u skladu s načelima Direktive i uz upotrebu odgovarajućih formata podataka i načina širenja, a smjet će odrediti i razumnu cijenu za povrat povezanih troškova.
  • Neki javni subjekti s privatnim poduzećima sklapaju ugovore o složenim podacima, što bi moglo dovesti do „zaključavanja” informacija iz javnog sektora. Stoga će se uspostaviti zaštitne mjere za jačanje transparentnosti i ograničavanje sklapanja sporazuma koji bi privatnim partnerima omogućili ekskluzivnu ponovnu uporabu podataka javnog sektora.
  • S pomoću veće količine podataka u realnom vremenu, dostupnih putem sučelja za programiranje aplikacija (API), poduzeća, osobito novoosnovana, moći će razviti inovativne proizvode i usluge, npr. aplikacije za mobilnost. Ta se direktiva bavi i istraživačkim podacima koji se financiraju javnim sredstvima: od država članica zahtijevat će se da razviju politike za otvoreni pristup javno financiranim istraživačkim podacima, a na sve javno financirane istraživačke podatke dostupne putem repozitorija primjenjivat će se usklađena pravila o ponovnoj uporabi.

Utvrditi skupove podataka visoke vrijednosti

Ponovna uporaba podataka iz javnog sektora (npr. pravnih, prometnih, meteoroloških i financijskih podataka) za komercijalne i nekomercijalne svrhe uređena je Direktivom 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora revidiranom 2013.

Europska komisija je 25. travnja 2018. godine donijela paket propisa o podacima iz 2018., koji se s pomoću različitih političkih instrumenata prvi put bavi različitim vrstama podataka (javni, privatni, znanstveni) unutar usklađenog političkog okvira. Kao dio tog paketa, revizija Direktive PSI bila je predmet široke javne rasprave. Pri ponovnoj uporabi osobnih podataka u skladu s Direktivom o otvorenim podacima i informacijama javnog sektora moraju se u potpunosti poštovati prava i obveze iz Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka.

Nakon što su pregovarači Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije postigli dogovor sada Europski parlament i Vijeće EU-a moraju službeno donijeti revidirana pravila. Zatim ih države članice moraju provesti u roku od dvije godine prije nego što stupe na snagu. Europska komisija će u suradnji s državama članicama utvrditi skupove podataka visoke vrijednosti koje će navesti u provedbenom aktu.

Podijeli:

 

Vezane objave