Sigurnosni stručnjaci sa Sveučilišta Vrije u Amsterdamu te Sveučilišta na Cipru otkrili su način kako pokrenuti rowhammer napad putem mrežnih paketa i mrežnih kartica.

Njihovo otkriće čini izvođenje rowhammer napada mnogo jednostavnijim od prethodnih metoda koje su od napadača zahtijevale da zarazi žrtvu zlonamjerni sadržajem ili da je navede na internetsku stranicu sa zlonamjernim sadržajem putem koje bi žrtve preuzimale rowhammer na računalo putem JavaScripta.

Stručnjaci su novu metodu napada nazvali throwhammer te su ju potanko opisali i istraživačkom radu naslovljenom Throwhammer: Rowhammer Attacks over the Network and Defenses.

Više o throwhammer metodi napada možete pročitati ovdje., navodi Nacionalni CERT prenoseći informaciju s bleepingcomputer.com.

Podijeli: