U srijedu 31. srpnja stupaju na snagu nova europska pravila koja će pridonijeti uspostavi pravednijeg i pouzdanijeg okruženja temeljenog na inovacijama za poduzeća i trgovce koji se koriste internetskim platformama, uključujući internetska tržišta, stranice za rezervacije, trgovine aplikacijama i tražilice.

Poduzeća će imati godinu dana za prilagodbu jer nova pravila postaju primjenjiva od 12. srpnja 2020. u svim državama članicama EU-a. Uredba o odnosima platformi i poduzeća omogućit će da poduzeća koja nude svoje proizvode i usluge u Europi (oko milijun poduzeća) budu bolje informirana o praksama na internetu te da se oslanjaju na jasna pravila i učinkovite mehanizme za rješavanje sporova, čime će odnosi između internetskih platformi i poduzeća postati pravedniji i transparentniji. Jedinstvenim skupom europskih pravila uvedene su obveze za internetske platforme i pretraživače na jedinstvenom tržištu, čime se jamči bolja informiranost poduzeća o njihovim pravima, osobito u pogledu uvrštavanja na popis rezultata pretrage, pristupa podacima i rješavanja sporova.

Zahvaljujući jačanju načela poštenog tržišnog natjecanja koje jamče ta pravila, potrošači će imati koristi od šireg izbora roba i usluga, bolje kvalitete i nižih cijena. Uredba je prvi korak i dio je aktualnih političkih inicijativa Europske komisije u vezi s brzim rastom internetskih platformi koje, među ostalim, uključuju novu  Promatračnicu ekonomije internetskih platformi čiji je najvažniji zadatak nadzor provedbe novih pravila.

Podijeli:

 

Vezane objave