U fokusu djelovanja Srca tijekom 2021. godine, godine u kojoj Srce obilježava 50 godina djelovanja, bit će sustavi i digitalne usluge koje su nužne i važne za moderno i otvoreno obrazovanje i znanost. Pri tome na poslovanje Srca u 2021. godini, baš kao što je bilo i u 2020. godini, značajan utjecaj ima i pandemija bolesti covid-19. Prije svega, to se odnosi na povećanje obima korištenja dijela usluga i potrebu da se dio usluge ubrzano prilagođavaju potrebama korisnika koji su prešli na online način rada.

Četrdesetak razvojnih iskoraka

S druge strane, ograničena financijska sredstva na nacionalnoj razini rezultirala su nedovoljnim sredstvima u proračunu za 2021. godinu za financiranje redovnih potreba kako ih je iskazalo Srce.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Poslovne aktivnosti Srca bit će u 2021. godini vidljive korisnicima kroz 44 usluge, unutar kojih Srce nudi čitav niz digitalnih usluga i sustava, a plan rada predviđa četrdesetak razvojnih iskoraka različitog značaja i obuhvata koji se planiraju ostvariti u sljedećih godinu dana.

U području računalne i mrežne infrastrukture u planu su značajne aktivnosti prvenstveno povezane s provedbom projekta izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO). Glavni cilj projekta je izgradnja računalnog i podatkovnog clouda koji će biti temeljna sastavnica buduće nove nacionalne e-infrastrukture. Projekt uključuje uspostavu nacionalnih sjedišta (u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu), grid sjedišta s klasterima za znanstveno računanje, HPC sjedišta za posebno zahtjevna računanja, cloud sjedišta za računalne i podatkovne resurse opće namjene, diskovne i tračne resurse za pohranu velikih kolekcija podataka te novu širokopojasnu okosnicu nacionalne akademske mreže. Realizacijom projekta HR-ZOO, dugoročno će se osigurati i održivost računalne i mrežne infrastrukture u nadležnosti Srca.

Tijekom 2021. godine u okviru projekta realizirat će se niz aktivnosti, među kojima su radovi na uređenju HR-ZOO sjedišta Osijek, Rijeka, Split i Borongaj i njihovo povezivanje širokopojasnim međugradskim linkovima kapaciteta 100 Gbit/s te provođenje postupaka javne nabave za IKT opremu.

Znanstvena i obrazovna uloga

Aktivnosti Srca povezane s posredničkom infrastrukturom primarno se odnose na razvoj i održavanje Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr) te uslugu za roaming pristup mreži – eduroam.

Tijekom 2021. godine planiraju se iskoraci na unapređenju pojedinih komponenti sustava AAI@EduHr i eduroam, s posebnim naglaskom na daljnje unapređenje njihove funkcionalnosti, pouzdanosti i sigurnosti. Vrijedi posebno istaknuti uvođenje autentikacijskog mehanizma FIDO2 te aktivnosti povezane sa stjecanjem značajne razine sigurnosti po eIDAS normama za vjerodajnice iz sustava AAI@EduHr.

Srce vodi brigu o razvoju i održavanju niza informacijskih sustava koji čine osnovu nacionalne istraživačke i obrazovne infrastrukture. To su, prije svega, Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentskih prava (ISSP), Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) te Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO). Osim toga Srce pruža uslugu razvoja i održavanja informacijskih i aplikacijskih sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Tijekom 2021. planiraju se daljnji razvojni ciklusi navedenih sustava u skladu s iskazanim potrebama i zahtjevima korisnika i vlasnika tih sustava. Posebna pažnja posvetit će se povezivanju navedenih sustava s odgovarajućim međunarodnim sustavima i projektima, posebno onima povezanim s digitalizacijom procesa mobilnosti u znanosti i visokom obrazovanju, odnosno s razvojem odgovarajuće europske infrastrukture pod nazivom European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI). Vrijedi istaknuti kako se u okviru razvoja sustava ISSP i ISAK planira priprema za uvođenje virtualnih studentskih iskaznica i njihovu internacionalizaciju.

Digitalna arhiva

Također treba istaknuti kako će se u 2021. godini nastaviti rad na poslovima razvoja Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) koje Srce izvodi kao partner Ministarstva znanosti i obrazovanja na Projektu Znanstvenog i tehnologijskog predviđanja koji financira Europska unija.

Srce planira u 2021. godini, nakon niza godina tijekom kojih je radilo na poslovima razvoja i održavanja Informacijskog sustava za potporu postupcima vrednovanja koje provodi AZVO (MOZVAG), predati te poslove novom održavatelju odabranom od strane AZVO-a.

Aktivnosti Srca u vezi s podatkovnom infrastrukturom usmjerene su na uspostavu, održavanje i razvoj digitalnih arhiva i podatkovnih usluga te promoviranje sustavne brige za prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka u sustavu obrazovanja i znanosti. Pri tome Srce podupire inicijativu za otvoreni pristup znanstvenim informacijama (Open Access i Open Archive Initiative).

Tijekom 2021. godine nastavit će se razvoj sustava Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar), s naglaskom na tehnološko unapređenje sustava kako bi se osigurao kontinuitet pouzdanog i sigurnog rada te unaprijedile postojeće funkcionalnosti. U 2021. godini planirana je izrada potpuno nove inačice javnog sučelja Portala otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima – Hrčak.

Srce će nastaviti i aktivnosti nacionalnog čvora Research Data Alliance (RDA) te u suradnji s partnerskim ustanovama raditi na promociji dijeljenja istraživačkih podatka kroz promociju sustava Dabar te kroz promociju i primjenu RDA smjernica.

Učenje na daljinu

Pojava pandemije bolesti covid-19 značajno je utjecala obrazovne aktivnosti Srca i onemogućila je održavanje tečajeva u učionicama u obimu koji je bio prije pojave pandemije. Stoga je u 2020. godini započela prilagodba postojećih tečajeva koji su se održavali u učionicama u novi online oblik (s predavačima). Ta će se aktivnost, uz izradu novih online tečajeva, nastaviti i u 2021. godini.

Obim korištenja sustava za učenje na daljinu značajno je porastao u posljednjih godinu dana. Korisnicima je na raspolaganju sveučilišno virtualno okruženje za e-učenje (koje čine sustav za e-učenje Merlin, sustav e-portfolio i sustav za webinare) te sustavi za učenje na daljinu za škole i za projekte e-učenja u zajednici. Merlin, najveći sustav za e-učenje u Srcu, udomljuje više od 20.000 sveučilišnih kolegija, a koristi ga više od 240.000 studenata i nastavnika. Godišnje se preko sustava za webinare održi oko 20.000 webinara, s ukupno više od 500.000 sudionika.

U sljedećoj godini nastavit će se razvoj i nadogradnja sustava za učenje na daljinu i sustava za webinare te osiguravanje podrške korisnicima.

Srce će u 2021. godini nastaviti održavati aplikacije za potrebe Sveučilišta u Zagrebu i pružati informatičku podršku radu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Postoji potreba i da se nastave aktivnosti na održavanju e-infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj.

Europski projekti

Srce će nastaviti i rad u mnogobrojnim međunarodnim udrugama i na istaknutim međunarodnim projektima i aktivnostima, čime se osigurava povezanost hrvatske e-infrastrukture s europskom.

U vezi sa strateškim aktivnostima Europske komisije i projektima izgradnje Europskog clouda za otvorenu znanost (EOSC – European Open Science Cloud), Srce će raditi na dva međunarodna projekta: EGI-ACE (EGI Advanced Computing for the European Open Science Cloud) i EOSC Future. Srce će se u 2021. godini uključiti i u rad organizacije EOSC Association (European Open Science Cloud Association), koja ima ključnu ulogu u okupljanju svih relevantnih dionika koji doprinose razvoju budućeg Europskog clouda za otvorenu znanost (EOSC).

Srce sudjeluje i u provedbi projekta NI4OS-Europe – National Initiatives for Open Science in Europe kojemu je cilj uspostava nacionalnih organizacijskih struktura povezanih s pružanjem usluga u području otvorenih znanstvenih clouda i osnaženje njihove povezanosti s europskom upravljačkom i servisnom infrastrukturom EOSC-a.

U rujnu 2020. godine započeo je projekt EuroCC – National Competence Centres in the Framework of EuroHPC kojemu je cilj uspostava mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi (High-Performance Computing, HPC). Srce je jedan od 36 partnera na tom projektu te predvodi konzorcij hrvatskih institucija koje sudjeluju na projektu. Tijekom 2021. godine Srce će nastaviti s aktivnostima uspostave Hrvatskog nacionalnog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi.

Tijekom 2021. godine Srce će nastaviti sudjelovati i na drugom strateškom infrastrukturnom europskom projektu GÉANT4 – Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network. U sklopu projekta GÉANT4 Srce sudjeluje u razvoju i održavanju servisa eduroam i eduGAIN.

Srce će aktivno pratiti potrebe i mogućnosti uključivanja u nove međunarodne projekte, samostalno ili s drugim subjektima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

 

 

Vezane objave