Od 18. listopada 2019. do 20. siječnja 2020. Hakom je proveo javnu javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz kojom je izvijestio dionike tržišta i javnost o namjeri dodjele spektra za 5G mreže te ispitao stanje i potrebe tržišta.

Frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 694-790 MHz, frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 1427-1518 MHz, i frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz *izvanpojasno ograničenje i **ograničenje snage

Tijekom rasprave zaprimljeni su komentari različitih sudionika, koji obuhvaćaju operatore mreža pokretnih komunikacija, kao i lokalne/regionalne operatore te mrežnog operatora, predstavnike industrije i javnosti.
S obzirom na strukturu i raznolikost zaprimljenih odgovora i općih komentara, Hakom je svoja stajališta nakon javne rasprave iznio u okviru dokumenta kojim iskazuje namjeru provođenja javne dražbe za frekvencijska područja 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, što proizlazi iz različitih iskazanih interesa prikupljenih tijekom javne rasprave. Unutar postupka javne dražbe mogu se postaviti pravila i uvjeti kako bi se ostvarilo ciljano pokrivanje korisnika i osiguranje investicija u područja od posebnog interesa (otoci, ruralna i planinska područja, prometnice, željeznice i sl.). Sudionici se mogu nadmetati i oko vrste i razine obveza iz dozvole, što će biti jedan od ključnih faktora unutar tog postupka. O svim parametrima dražbe će se provesti javna rasprava, gdje će zainteresirana javnost imati mogućnost upoznati se s namjerama Hakoma i iznijeti svoje komentare.
Najkasnije prilikom provođenja javne rasprave o javnoj dražbi, provest će se i javne rasprave o podzakonskoj regulativi kojom se određuju tehnički uvjeti za uporabu radijskih frekvencija i utvrđuju područja za koja će se dozvole dodjeljivati, odnosno o planovima dodjele frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz.
Imajući u vidu da je Republika Hrvatska članica NATO-a, Hakom će prilikom donošenja odluka u obzir uzeti međunarodne obaveze koje iz toga proizlaze, a tiču se radiofrekvencijskog spektra.

Podijeli:

 

Vezane objave