Johanes Gungl, predsjednik europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications)

U srijedu, 10. listopada 2018., predsjednik europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications)  Johanes Gungl, u Briselu  je javnosti predstavio zaključke s 36. Plenarne sjednice održane u Portorožu u Sloveniji. Također, pozvao je sve dionike tržišta na razmjenu mišljenja unutar javne rasprave koja je pokrenuta u svezi plana rada BEREC-a za 2019., a otvorena je od 10. listopada do 7. studenoga 2018.
Glavni cilj BEREC-a je osigurati neovisnu, dosljednu i kvalitetnu primjenu europskog regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u Europi, od čega bi korist imali svi njeni građani. Većina ciljeva BEREC-ov radnog plana za 2019. temeljena je na novom Zakoniku (EECC) unutar kojeg BEREC ima određenu ulogu i zadaće. Neovisno o tome, BEREC će i dalje, s pogledom u budućnost, na temelju Strategije 2008.-2020. stavljati naglasak na identificiranje i rješavanje bitnih pitanja za tržište elektroničkih komunikacija. Nacrt novog radnog plana ilustrira planirane aktivnosti, ne samo za nekoliko mjeseci unaprijed već za razdoblje od naredne dvije godine.
U 2019. i 2020. godini, BEREC će razviti ukupno dvanaest smjernica, primjerice jednu o kriterijima koje mreža mora ispuniti da bi se smatrala mrežom velikih brzina ili pak o procjeni održivosti modela za određivanje cijena ili ažuriranja smjernica koje se odnose na mrežnu neutralnost.
Plan rada BEREC-a za 2019. odražava njegovu predanost da služi kao tijelo za smislenu i proaktivnu raspravu i savjetuje  Europski Parlament, Vijeće i Europsku komisiju u području elektroničkih komunikacija. Isto tako, budući ciljevi BEREC-a su odigrati važnu ulogu u poboljšanju i dosljednoj primjeni regulatornih pravila, poboljšanje radne metodologije i kvalitetna suradnja sa svim dionicima tržišta.
U srijedu, 10. listopada 2018. nacrt Radnog plana BEREC-a za 2019. stavljen je na javnu raspravu. Konačno usvajanje dokumenta radnog plana BEREC-a za 2019. predviđeno je za prosinac 2018. Uz javnu raspravu, zainteresirane strane moći će o radnom planu BEREC-a raspravljati i na Stakeholder Forumu, koji će biti održan 17. listopada 2018. u Briselu.

Na šestom po redu Stakeholder Forumu predstavnici telekomunikacijske i digitalne industrije s predstavnicima BEREC-a razmijeniti će iskustva i razmišljanja u svezi nacrta radnog programa BEREC-a za 2019. Teme će biti i utjecaj BEREC-a, doprinos dionika tržišta i uspješnost ulaganja u tržište elektroničkih komunikacija.
Ujednačenje doprinosa dionika telekomunikacijskog tržišta i građenje kolektivnog razumijevanja o temeljnim činjenicama koje potiču učinkovito ulaganje u europske telekomunikacijske operatore bit će temelj za nacrt godišnjeg programa rada BEREC-a i ispunjenja BEREC-ovih obaveza koje proizlaze iz Zakonika.
Prvi okrugli stol moderirat će direktor Cullen Internationala Philippe Defraigne, a u raspravi na temu zadaća BEREC-a i angažmanu dionika tržišta govorit će Kevin Martin (Facebook), Daniel Pataki (GSMA), David Coen (Londonsko sveučilište) i Ursula Pachl (BEUC).
Drugi okrugli stol baviti će se izazovima u promicanju povezivanja, pristupa i korištenja mreža velikih brzina kako od građana tako i poslovnih subjekata EU. Moderator  tog okruglog stola je direktor Telage Tony Shortall, a mišljenja o tomu kako europski telekomunikacijski operatori ulagačke prilike uspoređuju s onim globalnim, i što generalno privlači ulaganja u telekomunikacije, razmijenit će Jonathan Dann (RBC), Frank Sixt (Hutchison Whampoa), Martin Wrulich (McKinsey), Gabrielle Gauthey (Caisse des Depots) i Emanuele Tarantino (University Manheim).
Na Stakeholder Forumu će Jeremy Godfrey iz ComRega, koji će predsjedavati BEREC-om u 2019., predstaviti srž djelovanja BEREC-a za 2019. na temelju draft verzije plana rada za 2019., a koja će biti i predmet javne rasprave u razdoblju od 10. listopada do 7. studenoga 2018. Plan rada BEREC-a uključuje radne jedinice kategorizirane u 5 strateških prioriteta BEREC-a i isključivo su fokusirane na važne i obavezne zadatke BEREC-a definirane Zakonikom.

Podijeli:

Vezane objave