Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova (HOPAL) potpisala je višegodišnji ugovor s tvrtkom Solidsoft Reply, članicom grupacije Reply, specijaliziranom za izradu rješenja na Microsoft Azure platformi za pohranu podataka u oblaku.

Upravo će spomenuta IT znanja tvrtke Solidsoft Reply omogućiti uspostavu Nacionalnog sustava za provjeru autentičnosti lijekova, odnosno spriječiti izdavanje krivotvorenih lijekova, a time štiti i sigurnost bolesnika, poručila je predsjednica Upravnog odbora HOPAL-a Maja Drašković.

„Drago mi je što je Hrvatska uz bok zemljama EU krenula u postupak serijalizacije lijekova, čime se izravno doprinosi borbi protiv krivotvorenih lijekova i europskoj zdravstvenoj politici. HOPAL je osnovan s ciljem uspostave sustava za provjeru autentičnosti lijekova u Hrvatskoj, a sklapanjem ugovora s tvrtkom Solidsoft Reply za uvođenje, razvoj, ispitivanje i upravljanje Hrvatskim sustavom za provjeru autentičnosti lijekova, dobivamo cjelovito osmišljeno rješenje, pragmatičan pristup upravljanju projektom, transparentno određivanje cijena te sposobnost premošćivanja svih prepreka komercijalnim i praktičnim metodama, što sve čini dobru podlogu za dugoročno partnerstvo u IT rješenjima”, rekla je Maja Drašković.

Europski parlament i Europska komisija usvojili su 2011. Direktivu o krivotvorenim lijekovima (Direktiva 2011/62/EU) koja obvezuje sve sudionike lanca opskrbe lijekova da od veljače 2019. uvedu sigurnosna obilježja u vidu zaštite od otvaranja vanjskog pakiranja lijeka i jedinstvenog identifikatora koja se stavljaju na svaku kutijicu lijeka koji se izdaje na recept, što u praksi znači da će svaki pojedini serijalizacijski broj kutije lijekova koji se izdaju na recept biti unesen i dostupan u Europskom sustavu za provjeru autentičnosti lijekova, kao i u nacionalnoj bazi podataka, te će u svakom trenutku biti moguće provjeriti njegovo porijeklo, odnosno autentičnost lijeka.

Solidsoft Reply uspostavio je i Europsko središte za provjeru autentičnosti lijekova, u koje svi proizvođači i distributeri lijekova mogu proslijediti podatke o proizvodima i pakiranjima, kojih je prosječno 10 milijardi godišnje. Ti se podaci potom usmjeravaju u odgovarajući Nacionalni sustav za provjeru autentičnosti lijekova kako bi se mogla provjeriti autentičnost svakog lijeka, neovisno o zemlji EU u koju je isporučen.

Kao organizacija koja je uspostavila Europsko središte za provjeru autentičnosti lijekova, Solidsoft Reply je osmislio sustav nacionalnog projektnog rješenja koji udovoljava preciznim zahtjevima Direktive o krivotvorenim lijekovima i uveden je u mnogim zemljama EU kako bi se osigurala sukladnost s propisima.

Izgrađen na Microsoft Azure oblaku, sustav nacionalnog projektnog rješenja je dinamičan i fleksibilan kako bi reagirao na zahtjeve industrije koji evoluiraju tijekom vremena te koristio nove značajke i prednosti Microsoft Azure strukture podataka. Aplikacija automatski vrši procjenu kako bi se uvijek mogao dobiti odgovarajuće brz odgovor.

Kao deveta zemlja koja surađuje s tvrtkom Solidsoft Reply na uspostavljanju ovlaštenog nacionalnog projektnog rješenja za verifikaciju lijekova, Hrvatska se pridružuje sve većem broju SolidSoft Reply tržišta koja uključuju Švedsku, Dansku, Irsku, Bugarsku, Sloveniju, Litvu, Češku i Island.