Uporaba DVB-T2 mreža u Republici Hrvatskoj *5 obzirom na tehničke značajke, mreže Ml i M2 mogu se u procesu prelaska na DVB-T2 sustav upotrebljavati za odašiljanje prema DVB-T ili DVB-T2 sustavu. Ostale mreže mogu se upotrebljavati za odašiljanje isključivo prema DVB-T2 sustavu. **M5 i M6 mreže mogu se upotrebljavati kao jedna DVB-T mreža u procesu prelaska na DVB- T2 sustav (za osiguravanje kontinuiteta odašiljanja MUXD). Uporaba DVB-T2 mreža u Republici Hrvatskoj *5 obzirom na tehničke značajke, mreže Ml i M2 mogu se u procesu prelaska na DVB-T2 sustav upotrebljavati za odašiljanje prema DVB-T ili DVB-T2 sustavu. Ostale mreže mogu se upotrebljavati za odašiljanje isključivo prema DVB-T2 sustavu. **M5 i M6 mreže mogu se upotrebljavati kao jedna DVB-T mreža u procesu prelaska na DVB- T2 sustav (za osiguravanje kontinuiteta odašiljanja MUXD).

Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak, 7. svibnja 2020., donijela odluku o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz. Nacionalnim planom djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz utvrđene su temeljne odrednice za prenamjenu i dopuštanje uporabe frekvencijskog pojasa 694-790 MHz (tzv. druga digitalna dividenda) za zemaljske sustave koji mogu pružati bežične širokopojasne usluge elektroničkih komunikacija.

Također, utvrđeno je i osiguravanje raspoloživosti frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga i daljnji razvoj digitalne zemaljske televizije te za uporabu od strane bežičnih audio sustava za proizvodnju programa i posebne događaje. Frekvencijski pojas 470-790 MHz sada se upotrebljava za usluge digitalne zemaljske televizije te za proizvodnju programa i posebne događaje.

Odlukom (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Europskoj uniji propisuje se dopuštanje uporabe frekvencijskog pojasa 700 MHz za bežične širokopojasne usluge elektroničkih komunikacija te raspoloživost frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga, uključujući besplatnu televiziju te za uporabu od strane bežičnog audio PMSE-a, uzimajući u obzir načelo tehnološke neutralnosti.

Vremenski raspored aktivnosti *Moguća prilagodba roka ovisno o ispunjavanju kriterija provedbe Nacionalnog plana djelovanja **Radiofrekvencijski spektar 700 MHz bit će u dijelu Republike Hrvatske dostupan od travnja 2021. godine, pa je moguća i ranija uporaba u dijelu države za zemaljske sustave koji mogu pružati bežične širokopojasne usluge elektroničkih komunikacija

Podijeli:

 

Vezane objave