Europska komisija objavila je 30. studenoga zaključke svoje prve kratkoročne revizije Uredbe o geografskom blokiranju iz prosinca 2018. godine, koja zabranjuje neopravdana zemljopisna ograničenja u prodaji robe i usluga unutar EU. Izvješće analizira prvih 18 mjeseci provedbe Uredbe kao i moguće učinke proširenja njezinog djelokruga, uključujući s obzirom na usluge sadržaja zaštićene autorskim pravima.

Glavni zaključci izvješća o prvom razdoblju provedbe su:

– Svijest potrošača je dobra: 50% potrošača bilo je upoznato s novim anketiranim pravilima nakon samo 3 mjeseca nakon stupanja na snagu pravila, ali su izrazili i da žele dodatne informacije.

– Uloga nadležnih tijela za pomoć i provedbu država članica ključna je za osiguravanje poštivanja prava trgovaca, s visokom stopom (iznad 50%) mirnih rješenja koja se postižu nakon što trgovci postanu svjesni problema.

– Broj važnih prepreka geografskom blokiranju smanjio se; na primjer, došlo je do oštrog smanjenja prepreka uzrokovanih zahtjevima lokacije, s 26,9% na 14% od približno 9.000 anketiranih web mjesta. Takva ograničenja sprječavaju korisnike da se pokušaju registrirati na stranim web mjestima zbog poštanske adrese u drugoj državi članici, a važno je jer je registracija ključna faza postupka mrežne kupnje. Izvješteno je o daljnjem smanjenju ograničenja s kojima su se korisnici suočavali prilikom prekograničnog pristupa web mjestima (npr. korisnicima je odbijen pristup ili su automatski preusmjereni), od čega je ostatak bio rezidualni (samo 0,2% web stranica koje blokiraju pristup).

– Iako Uredba ne obvezuje trgovce da isporučuju preko granice, povećani pristup prekograničnim web mjestima predviđenim Uredbom o geografskom blokiranju ipak je povećao iznos kupnji s dostavom u zemlji kupca (porast od 1,6% u EU27 u odnosu na 2015. godinu). Trećina od približno 9.000 anketiranih web stranica nudila je prekograničnu dostavu.

– Ostale mjere unutarnjeg tržišta, uključujući administrativne alate za olakšavanje poštivanja prekograničnog PDV-a u e-trgovini , koji će stupiti na snagu od srpnja 2021. godine, i usklađivanje pravila o zaštiti potrošača, koje će stupiti na snagu 2022. godine, još uvijek trebaju biti ostvarene u potpunosti prije nego što se mogu uočiti puni učinci Uredbe o geografskom blokiranju. Stoga će Europska komisija nastaviti pratiti primjenu Uredbe, također putem Mreže za suradnju u zaštiti potrošača, kao i ove inicijative na unutarnjem tržištu. Europska komisija će također nastaviti s podizanjem svijesti, posebno putem Europskih potrošačkih centara .

Izvješće također razmatra moguće proširenje opsega zakona, uključujući s obzirom na sadržaj zaštićen autorskim pravima (poput audio-vizualnog, glazbe, e-knjiga i igara). Naglašava potencijalne koristi za sve potrošače u Europi, posebno u dostupnosti šireg izbora prekograničnog sadržaja ako bi se Uredba proširila na audio-vizualni sadržaj. Izvješće također identificira potencijalni utjecaj koji bi takvo proširenje opsega imalo na ukupnu dinamiku audio-vizualnog sektora, ali zaključuje da ga treba dodatno procijeniti.

Sada audiovizualne internetske usluge uvelike koriste geoblokiranje i postoje značajne razlike među audiovizualnim katalozima dostupnim u cijeloj EU.

– Opsežna analiza dostupnosti filmova putem audio-vizualnih internetskih usluga u državama članicama pokazuje da europski potrošač u prosjeku ima pristup samo 14% filmova dostupnih na mreži u EU27. Postoje značajne razlike u zemljama, jer na primjer, gledatelji u Grčkoj imaju pristup samo 1,3% filmova dostupnih na mreži u EU, dok oni u Njemačkoj imaju pristup 43,1%.

Broj potrošača koji pokušavaju pristupiti audio-vizualnom sadržaju koji se nudi u drugim državama članicama gotovo se udvostručio između 2015. i 2019. godine (s 5% na 9%). To je osobito visoko u mlađim dobnim skupinama i najveće je među uslugama sadržaja. 2019 Eurobarometra potvrdio da postoji interes za dobivanjem pristupa na audio-vizualne sadržaje koje nudi u različitim državama članicama.

Iz tih će razloga Europska komisija pokrenuti dijalog s dionicima s audiovizualnim sektorom kako bi razgovarala o konkretnim načinima za poticanje cirkulacije i poboljšanje pristupa potrošača audiovizualnom sadržaju širom EU, prije nego što razmotri bilo kakve daljnje mjere. Taj će dijalog biti dio mjera obuhvaćenih predstojećim Medijskim i audiovizualnim akcijskim planom, kako bi se podržala transformacija audiovizualne industrije i omogućilo europskim tržišnim igračima da se povećaju i dosegnu novu publiku. Povećani pristup i cirkulacija audiovizualnog sadržaja pogodovat će sve većoj prekograničnoj potražnji, uključujući u pograničnim regijama i s jezičnim manjinama.

Što se tiče ostalih usluga internetskog sadržaja djelomično obuhvaćenih važećom Uredbom (poput pristupa glazbi, e-knjigama ili video igrama), Izvještaj zaključuje da daljnje proširenje opsega ne bi nužno donijelo značajne koristi potrošačima u pogledu izbora sadržaja, budući da su ponuđeni katalozi prilično homogeni (u mnogim slučajevima i preko 90%) među državama članicama. Izvješće također naglašava potencijalne utjecaje na cijenu usluga u određenim državama članicama.

Podijeli:

 

Vezane objave