Superračunala su potrebna za obradu sve većih količina podataka te donose koristi za društvo u mnogim područjima, od zdravstvene skrbi i obnovljive energije do sigurnosti automobila i cyber sigurnosti.

Prijedlog investiranja u razvoj vrhunskih superračunala od milijarde eura Europska komisija je napravila ključan korak za konkurentnost i neovisnost EU-a u okviru podatkovnog gospodarstva. Europski znanstvenici i industrija svoje podatke sve više obrađuju izvan EU-a jer vrijeme izračuna dostupno u EU-u ne zadovoljava njihove potrebe. Zbog tog manjka neovisnosti ugroženi su privatnost, zaštita podataka, poslovne tajne i vlasništvo nad podacima, posebno u slučaju osjetljivih aplikacija.

U okviru nove pravne strukture financiranja (EuroHPC) nabavit će se, izgraditi i uspostaviti vrhunska infrastruktura za računalstvo visokih performansi (High Performance Computers HPC) u cijeloj Europi. Osim toga, EuroHPC-om poduprijet će se program istraživanja i inovacija za razvoj tehnologija i strojeva (hardver) te aplikacija (softver) koje bi se upotrebljavale na tim superračunalima.

Doprinos EU-a zajedničkom pothvatu EuroHPC iznosit će približno 486 milijuna eura u skladu s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom, a države članice i pridružene zemlje uložit će sličan iznos. Ukupno bi se do 2020. uložila 1 milijarda eura javnih sredstava, a uz to bi privatni članovi inicijative uložili doprinose u materijalnim sredstvima.

Potpredsjednik Europske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip povodom plana EK o investiranju u superračunala u EU podsjetio je kako nijedno od superračunala u EU nije među prvih deset u svijetu. Naglasio je kako je cilj inicijative EuroHPC do 2020. osigurati europskim istraživačima i poduzećima vodeća svjetska superračunala kako bi razvili tehnologije poput umjetne inteligencije i aplikacije koje će u budućnosti pomoći u svakodnevnom životu, primjerice u području zdravstva, sigurnosti ili inženjerstvu.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo EK Mariya Gabriel naglasila je  kako EU mora investirati u superračunala za razvoj personalizirane medicine, uštede energije, učinkovitosti u borbi protiv klimatskih promjena, stvaranju novih radnih mjesta te digitalizaciji industrije i povećanja konkurentnosti europskog gospodarstva.

Prednosti superračunalstva

Računalstvo visokih performansi ključan je alat za razumijevanje važnih znanstvenih i društvenih izazova i odgovor na njih, primjerice rano otkrivanje i liječenje bolesti ili razvoj novih terapija na temelju personalizirane i precizne medicine. HPC se upotrebljava i za sprečavanje i prevladavanje prirodnih katastrofa velikih razmjera, posebno za predviđanje putanja uragana ili za simulacije potresa.

Uz infrastrukturu EuroHPC-a europska industrija te posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imat će bolji pristup superračunalima za razvoj inovativnih proizvoda. Računalstvo visokih performansi ima sve važniji utjecaj u industriji i poduzećima jer se njime znatno skraćuju ciklusi dizajna i proizvodnje proizvoda, ubrzava izrada novih materijala, maksimalno smanjuju troškovi, povećava učinkovitost potrošnje resursa te skraćuju i optimiraju postupci odlučivanja. Primjerice, ciklusi proizvodnje automobila mogu se zahvaljujući superračunalima skratiti sa 60 mjeseci na 24 mjeseca.

Računalstvo visokih performansi ključno je i za nacionalnu sigurnost i obranu, primjerice razvoj složenih tehnologija šifriranja, praćenje kibernapada i odgovor na njih, upotrebu učinkovite forenzike ili pri nuklearnim simulacijama.

Istraživanje i inovacije te infrastruktura

Novom inicijativom EK okupit će se ulaganja za uspostavu vodeće europske infrastrukture superračunala i velikih podataka. Cilj je zajedničkog pothvata EuroHPC do 2022./2023. nabaviti sustave predegzaskalarnih performansi (sto milijuna milijardi odnosno 1017 izračuna u sekundi) te poduprijeti razvoj sustava egzaskalarnih performansi na temelju tehnologije EU-a (milijarda milijardi odnosno 1018 izračuna u sekundi) do 2022./2023.

Aktivnosti zajedničkog pothvata bit će sljedeće

1. nabava dva vrhunska predegzaskalarna superračunala i najmanje 2 superračunala srednjeg razreda (koja mogu izvršiti oko 1016 izračuna u sekundi) i upravljanje njima te davanje, s početkom u 2020., pristupa tim superračunalima širokom krugu javnih i privatnih korisnika i upravljanje tim pristupom

2. program istraživanja i inovacija u području HPC-a: potpora razvoju europske tehnologije superračunala, uključujući prvu generaciju europske tehnologije mikroprocesora s niskom potrošnjom energije te sudjelovanje u dizajnu europskih egzaskalarnih strojeva i poticanje razvoja aplikacija i vještina i šire uporabe računalstva visokih performansi.

Zajednički pothvat EuroHPC djelovat će u razdoblju 2019. – 2026. Zajednički vlasnici i upravitelji planirane infrastrukture bit će članovi zajedničkog pothvata. To će u početku biti zemlje koje su potpisale Izjavu o EuroHPC-u (Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska potpisale su izjavu o pristupanju EuroHPC-u 19. travnja na Digitalnom danu u Rimu a njima su se u međuvremenu pridružile Belgija, Slovenija, Bugarska, Švicarska, Grčka i Hrvatska) te privatni članovi iz akademske zajednice i industrije. Pothvatu se u svakom trenutku mogu priključiti novi članovi, ako osiguraju financijski doprinos.

Podijeli:

 

Vezane objave