Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obavještava zainteresiranu javnost o namjeri izmjene Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (objavljenog u NN 57/14), u cilju poticanja izgradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža u Republici Hrvatskoj.
HAKOM je praćenjem objava namjere gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža od strane dionika na tržištu elektroničkih komunikacija, zamijetio nedovoljan interes za gradnjom svjetlovodnih distribucijskih mreža u Republici Hrvatskoj.

Pojačana izgradnja svjetlovodnih pristupnih mreža omogućila bi porast broja širokopojasnih priključaka velikih brzina (veće od 30 Mbit/s) i vrlo velikih brzih širokopojasnih priključaka(veće od 100 Mbit/s). Porast takvih priključaka doveo bi Republiku Hrvatsku ukorak s drugim državama članicama Europske unije u kategoriji Dostupnost širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže.

Izgradnja FTTH/B priključaka nije u skladu s očekivanjima, pa bi određenim promjenama u propisima koji reguliraju to području, HAKOM nastojao stvoriti uvjete koji bi omogućili potpunu tehnološku slobodu odabira varijante planiranja, projektiranja i izgradnje svjetlovodnih pristupnih mreža.

Krajnji cilj je ostvariti veća ulaganja i posljedično porast broja priključaka koji omogućuju brzine iznad 100 Mbit/s.
U namjeri unaprjeđenja i poticanja investiranja u izgradnju svjetlovodnih pristupnih mreža,

HAKOM poziva zainteresiranu javnost da se uključi u raspravu o sljedećem:

  1. Otežavaju li pojedine odredbe Pravilnika o svjetlovodnim pristupnim mrežama investiranje u izgradnju svjetlovodnih pristupnih mreža? Ako da, specificirajte koje odredbe te u kojoj mjeri i na koji način otežavaju izgradnju?
  1. Navedite mjere za koje smatrate da bi dovele do povećanja ulaganja u izgradnju svjetlovodnih pristupnih mreža u cilju stvaranja većeg broja širokopojasnih priključaka velikih brzina širokopojasnih priključaka i u kojem roku? U kojem roku i opsegu bi došlo do povećanja ulaganja?
  1. Je li opravdana i poslovno racionalna odluka da svaki infrastrukturni operator gradi svoju svjetlovodnu pristupnu mrežu do pojedinih objekata? Na koji način bi se izbjegle situacije da se uglavnom grade mreže do komercijalno isplativijih objekata dok susjedni objekti ostaju bez priključaka? Na koji način bi se izbjeglo dupliranje mreža i neracionalno korištenje prostora? Ukoliko bi se djelomično pokrivalo pojedino područje (priključci, odnosno napredne usluge ne bi bile dostupne svima) i ukoliko bi se višestruko i djelomično izvodile kućne instalacije u zajedničkim prostorima zgrada, kako bi se riješio problem nezadovoljstva korisnika?

U namjeri poticanja investiranja u izgradnju svjetlovodnih pristupnih mreža, HAKOM poziva zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje, a na postavljena pitanja, dostupna na poveznici odgovori, prijedlozi i/ili komentari mogu se dostaviti na mail adresu: KMU@hakom.hr.

Javno savjetovanje traje od 31. listopada do 10. studenoga 2017. godine.

Podijeli: