Europska Komisija (EK) je u srijedu 8. travnja preporučila mjere za razvoj zajedničkog pristupa EU-a u uporabi mobilnih aplikacija i podataka kao odgovor na pandemiju koronavirusa. U Preporuci je utvrđen postupak donošenja instrumenata s dva cilja, u suradnji s državama članicama.

Prvi cilj je paneuropski koordinirani pristup upotrebi mobilnih aplikacija s ciljem osnaživanja građana i učinkovitijeg socijalnog distanciranja te radi upozoravanja, prevencije i pronalaska kontakata zaraženih. Instrumenti uključuju specifikacije kojima bi se osigurala učinkovitost tih aplikacija s medicinskog i tehničkog stajališta, interoperabilnost, mehanizmi upravljanja za tijela javnog zdravstva i mehanizmi za razmjenu podataka.

Drugi cilj je zajednički pristup modeliranju i predviđanju razvoja virusa pomoću anonimiziranih i mobilnih podataka o lokaciji, nadovezujući se na suradnju započetu s operatorima mobilne telefonije 23. ožujka 2020. godine. To će omogućiti uvid u razvoj strategija za ponovno otvaranje društva.

„Digitalne tehnologije, mobilne aplikacije i podaci o mobilnosti imaju golem potencijal za razumijevanje načina na koji virus širi i učinkovito sprečavanje širenja. Ovom se Preporukom uvodi usklađen pristup za upotrebu takvih aplikacija i podataka, ne dovodeći pritom u pitanje pravila EU-a o privatnosti i zaštiti podataka te izbjegavajući podjelu unutarnjeg tržišta. Europa je jača kada djeluje ujedinjeno“, rekao je povjerenik Europske komisije za unutarnje tržište Thierry Breton.

U središtu Preporuke nalazi se prijedlog zajedničkog okvira s alatima prema zajedničkom koordiniranom pristupu za uporabu pametnih aplikacija koje u potpunosti poštuju EU standarde zaštite podataka. Sastojat će se od:

  • specifikacije za osiguranje učinkovitosti mobilnih aplikacija za informiranje, upozorenje i praćenje s medicinskog i tehničkog stajališta;
  • mjere za izbjegavanje širenja nespojivih aplikacija, zahtjevi podrške za interoperabilnost i promicanje zajedničkih rješenja;
  • mehanizmi upravljanja koje će primjenjivati ​​tijela javne zdravstva i u suradnji s Europskim centrom za kontrolu bolesti;
  • utvrđivanje dobre prakse i mehanizama za razmjenu informacija o funkcioniranju aplikacija; i
  • razmjenu podataka s relevantnim epidemiološkim javnim tijelima, uključujući agregirane podatke u ECDC.

Kao podrška državama članicama, Europska komisija će pružiti smjernice, uključujući zaštitu podataka i implikacije na privatnost. EK je u bliskom kontaktu s Europskim odborom za zaštitu podataka radi pregleda obrade osobnih podataka na nacionalnoj razini u kontekstu koronakrize.

Uobičajeni pristup predviđanju i modeliranju širenja

Paket alata također će se usredotočiti na razvoj zajedničkog pristupa za modeliranje i predviđanje evolucije virusa putem anonimnih i agregiranih podataka o mobilnim lokacijama. Cilj je analizirati obrasce mobilnosti, uključujući utjecaj mjera zatočenja na intenzitet kontakata, a samim tim i rizike kontaminacije. To će biti važan i proporcionalan doprinos za alate koji modeliraju širenje virusa i pružiti uvid u razvoj strategija za ponovno otvaranje društava.

Europska komisija je već započela raspravu s operaterima mobilnih telefona 23. ožujka 2020. s ciljem da obuhvati sve države članice. Podaci će biti u potpunosti anonimni i poslani Zajedničkom istraživačkom centru (JRC) na obradu i modeliranje. Neće se dijeliti s trećim stranama i čuvat će se samo dok traje kriza.

Države članice će zajedno s Europskom komisijom do 15. travnja 2020. razviti okvir s alatima za paneuropski pristup mobilnim aplikacijama u suradnji s Europskim odborom za zaštitu podataka. Da bi podržao države članice, Europska komisija će pružiti smjernice o zaštiti podataka i privatnosti posljedice. Države članice trebale bi izvijestiti o poduzetim radnjama do 31. svibnja 2020. godine te učiniti mjere dostupnima drugim državama članicama i Europskoj komisiji radi stručnog nadzora. EK će procijeniti ostvareni napredak i objavljivati periodična izvješća počevši od lipnja 2020. i tijekom cijele krize, preporučujući akcije i / ili postupno ukidanje mjera koje više nisu potrebne.

Podijeli:

 

Vezane objave