Znanstveno i tehnologijsko predviđanje je naziv projekta čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Srce partnerska ustanova zadužena za izgradnju Informacijskoga sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti CroRIS, najavio je Boris Matijašević iz Sektor za informacijske sustave Srca u novom biltenu te institucije.

Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti CroRIS sadržavat će aplikacije za podršku poslovnim procesima Ministarstva znanosti i obrazovanja i znanstvenih organizacija, aplikacije za prikupljanje podataka iz drugih relevantnih informacijskih sustava, upisnike informacija o sustavu znanosti, module za analizu i izvještavanje, module za programski pristup podatcima i javni web koji će znanstvenicima, znanstvenim organizacijama i zainteresiranoj javnosti omogućiti pristup prikupljenim podatcima.

Projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. – 2020., sufinanciran je putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te ima za ciljeve:

  • izradu zakonskoga okvira koji treba omogućiti pravovremeno prikupljanje i upravljanje podacima o znanstvenoj djelatnosti te ujedno poslužiti i kao regulatorni okvir za novi informacijski sustav CroRIS
  • razvoj informacijskoga sustava CroRIS na principima otvorenoga pristupa koji će omogućiti informatizaciju poslovnih procesa Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali i znanstvenih organizacija i istraživačkih skupina, kao i bolje okruženje za umrežavanje svih dionika hrvatske akademske i istraživačke zajednice, uključujući javni i poslovni sektor te međunarodnu zajednicu
  • provedbu znanstvenoga i tehnologijskoga mapiranja kojim će se analizirati podatci prikupljeni u CroRIS-u i utvrditi gdje je najveća koncentracija znanstvenih područja i polja, istraživača i istraživačkih skupina, znanstvenih organizacija, itd.  Pilot vježba predviđanja će zatim identificirati područja s najviše potencijala za rast u budućnosti i opisati strukturne prednosti i prepreke za daljnje unapređenje sustava istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u RH. Cilj je cjelokupnoga procesa omogućiti kontinuirano i sustavno planiranje srednjoročnih i dugoročnih prioriteta u znanosti i tehnologiji kroz strukturirani proces konzultacija predstavnika znanstvene i poslovne zajednice (putem panela)
  • jačanje kapaciteta i umrežavanje dionika kao i razmjena znanja i iskustava s predstavnicima drugih država članica EU-a kako bi se osigurala komparabilnost i omogućila verifikacija rezultata znanstvene djelatnosti na razini EU-a.

Projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje trajat će četiri godine, očekuje se da će početi u jesen 2017. i završiti 2021. godine.

Suradnja s EuroCRIS-om

CroRIS će se temeljiti na CERIF (the Common European Research Information Format) modelu podataka koji podržava Europska komisija i EuroCRIS asocijacija (European Current Research Information System). Korištenje CERIF-a omogućit će transparentno izvještavanje, standardiziranu analizu podataka i olakšati usporedbu sustava znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj, odnosno znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj s drugim državama koje su razvile svoje nacionalne sustave znanstvenih informacija te s drugim znanstvenim institucijama koje svoje znanstvene informacije pohranjuju u CERIF modelu podataka.

Kvalitetan sustav znanstvenih informacija u Hrvatskoj postojao je već i ‘80-ih godina prošloga stoljeća, kada su na razvoju tog integralnog sustava, nazvanoga SIZIF, zajednički i uspješno radili Srce, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Referalni centar, uz suradnju i koordinaciju državnih tijela tada nadležnih za upravljanje i financiranje sustavom znanosti.

Nakon gašenja toga sustava, tijekom proteklih 25 godina nastali su različiti novi segmenti informacijskoga sustava i “informacijski otoci” vezani za funkcioniranje i rezultate istraživačke djelatnosti u Hrvatskoj, kao što je na primjer, sustav CROSBIHrvatska znanstvena bibliografija (vrijedan rezultat tima Knjižnice Instituta Ruđer Bošković) ili sustav HRČAKPortal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (nastao na inicijativu Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva, uz podršku Srca, koje se i sada brine za funkcioniranje i razvoj sustava).

Postojeći sustavi i informacije svakako će biti važno polazište za projektiranje i izgradnju CroRIS-a, koji treba, dugoročno gledajući, osigurati kvalitetne, cjelovite, ažurne i održive podatke o sustavu znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj, o dionicima i posebno o rezultatima i pokazateljima uspješnosti i relevantnosti toga sustava, pojedinih rezultata i dionika.

Izgradnja CroRIS-a

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će za podršku izgradnje CroRIS-a imenovati članove radne skupine u kojoj će kao kompetentni stručnjaci biti predstavnici organizacija iz sustava znanosti, ali i predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kako bi se osigurala zastupljenost potreba poslovnoga sektora.

Radna skupina bit će savjetodavno tijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja i Srca , koje će davati preporuke i informacije o potrebama pojedinih dionika u sustavu znanosti nužne za izradu prijedloga arhitekture sustava CroRIS, odnosno verifikaciju rezultata projekta.

Planirano trajanje izgradnje CroRIS-a je 3,5 godine, a započet će fazom projektiranja nakon čega slijedi faza izvedbe. U fazi projektiranja, za koju se predviđa da će trajati 7 mjeseci, izradit će se funkcionalni model CroRIS-a.

Planira se da će Informacijski sustav CroRIS razmjenjivati podatke s postojećim informacijskim sustavima u sustavu znanosti. Za pojedine kategorije podataka CroRIS će postati referentni izvor podataka, dok će se preostale kategorije podataka prikupljati iz ostalih informacijskih sustava u CroRIS.

U fazi projektiranja CroRIS-a napravit će se analiza postojećih informacijskih kapaciteta u sustavu znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj te će se odabrati informacijski sustavi koje je potrebno nadograditi ili reimplementirati kako bi se osigurala interoperabilnost s CroRIS-om i osiguralo da su kvalitetno podržani svi poslovni procesi i prikupljene sve potrebne kategorije podataka.

Srce će proširiti svoje projektantske i izvedbene kapacitete te će se u okviru projekta zaposliti novi djelatnici, koji bi u budućnosti trebali postati jezgrom tima za održavanje i razvoj sustava CroRIS. Dio izvedbe CroRIS-a obavit će se kroz suradnju s vanjskim partnerima, koji će se odabrati kroz postupke javne nabave. U sklopu projekta Srce će proširiti i svoju virtualizacijsku infrastrukturu koja će se koristiti prilikom razvoja CroRIS-a te će na njoj biti udomljeni produkcijski moduli CroRIS-a. Nakon završetka projekta planira se da će Srce nastaviti održavati i nadograđivati CroRIS, te pružati korisničku podršku.

Podijeli:

 

Vezane objave