Prije nekoliko smo mjeseci na Bugovoj konferenciji Future of Fintech imali prilike vidjeti i čuti tvrtke FIS i CROZ, koje su tom prilikom ekskluzivno objavile da sklapaju partnerstvo. Osim novog partnerstva, predstavile su i zajedničku ponudu prema financijskim institucijama temeljenu na principu Banking as a Service.

Piše: Gorden Knezović

Porazgovarali smo s Lukom Gautom (CROZ) i Albertom Caprarom (FIS) te tako pokušali saznati više o ponudi, kao i o njihovim pogledima na ovu sve više rastuću domenu financijskog tržišta.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Luka Gauta, voditelj ključnih klijenata u financijskom sektoru

Obje vaše tvrtke iznimno su uspješne, i većina bi vas na tržištu promatrala kao uzajamnu konkurenciju. Zašto ste sklopili partnerstvo?

Luka Gauta: Crozove ključne vrijednosti temelje se na trajnom istraživanju i evaluaciji modernih tehnologija kao i praktičnih metodologija proizašlih iz IT konteksta. Stečena znanja koristimo kako bismo značajno unaprijedili posao naših klijenata, kako iz financijske, tako i iz drugih poslovnih domena. S obzirom na to da smo stalno inspirirani provjerenim trendovima u tehnologiji koje vidimo kao veliki izazov, nastojimo ih u sinergiji s našim klijentima nadvladati. No, budimo iskreni – mi nismo bankari. Iako imamo mnogo iskustva u tom području zbog brojnih lokalnih i inozemnih implementacijskih projekata, jednostavno zbog našeg temeljnog fokusa ne ulažemo toliko u poslovnu domenu koliko u IT domenu. Ta činjenica potiče nas da stvorimo nova partnerstva u područjima u kojima želimo suptilno i kontinuirano napredovati kako bismo osigurali mehanizam koji našim klijentima pruža one stop shop osjećaj. Takva partnerstva poprilično su logična te pridonose rastu i razvoju obje strane. Osim toga, bitno je napomenuti da podižu opću kvalitetu ponude na tržištu.

Bankarstvo i tehnologije plaćanja

Alberto Caprara, upravitelj poslovnog razvoja FIS-a za SEE regiju, Odjel bankarstva i plaćanja

Alberto Caprara: FIS globalno prednjači s uslugama u području bankarstva i tehnologija plaćanja. Unaprjeđujemo financijski svijet obradom plaćanja i bankarskim rješenjima – što uključuje softver, usluge i outsourcing tehnologije. Bavimo se rješavanjem prepreka poput ručnog procesiranja, upravljanja IT infrastrukturom te suvišnih administrativnih poslova. Otklanjanjem takvih prepreka osnažujemo svoje klijente. Naši zaposlenici imaju mnogo iskustva u svim dimenzijama financijskog sektora. Kada klijentima pomognemo proširiti vidike, odmah su spremni za sve nadolazeće probleme. Mislimo da je partnerstvo s Crozom iznimno komplementarno; trebali smo to i ranije napraviti. Croz ima velik broj kvalitetnih stručnjaka koji će uvelike olakšati posao i nama i krajnjim korisnicima tako što će spojiti ova dva svijeta u kulturnom i tehničkom smislu.

Pokušat ću sažeti FIS-ovo predstavljanje s konferencije: FIS zapravo nudi funkcionalne module, tj. softver u jedinstvenom rješenju skrojenom prema potrebama krajnjeg korisnika. Spomenuto rješenje može biti dostupno onsite ili offsite u privatnom cloud okruženju te se plaća prema modelu pretplate. Jesmo sve dobro shvatili?

Alberto Caprara: Možemo to i tako reći. Ako malo pogledate naš portfelj ili naše web-izvore, vidjet ćete da nudimo mnogo više nego što tradicionalnoj banci treba. Naše nasljeđe, uspješni referentni projekti, kao i akvizicije drugih specijaliziranih tvrtki, osigurali su nam adekvatna znanja i mogućnosti za ovakvu ponudu – a jasno je da će potrebe krajnjeg korisnika uvjetovati sadržaj finalne ponude. Osim toga, tehnička ograničenja IT infrastrukture ne bi trebala u današnje vrijeme ograničavati mogućnost rasta tvrtki na tržištu.

U čemu vidite vrijednost svoje ponude Banking as a Service na tržištima?

Luka Gauta: Ako uzimamo u obzir vodeće igrače, uspjeh sigurno neće doći preko noći. Osim toga, oni svakako imaju već aktualnu svojevrsnu varijantu takvog koncepta, čak i ako se to možda trenutačnim krajnjim korisnicima tako ne čini. Bitno je uzeti u obzir i regulatorne okvire unutar kojih naše tržište mora funkcionirati, koji su većinom ograničavajuće, a vrlo rijetko kreativne, poticajne prirode. U srcu svaka banka jednostavno želi bankariti te se posvetiti financijskim potrebama svojih klijenata, no IT im više ne može služiti samo kao savjetnik i proricatelj od povjerenja, već kao punopravni partner. Prelazak u cloud native okruženja s osiguranim bankarskim uslugama ustaljena je praksa u modernom svijetu te će uskoro postati takva i kod nas, a tko krene prije, bit će u prednosti. Proces je malo duži za vodeće banke, upravo zbog njihove veličine i usklađivanja s grupnim pristupom i rješenjima.

Izvan zone komfora

Manje banke, kao i oni koji će tek postati pružatelji određenih bankarskih usluga u ovoj domeni, zbog fleksibilnosti imaju mogućnost stvaranja trenutačne kompetitivne prednosti – no prvo moraju naći prihvatljiv način da izađu iz zone komfora, karaktera “pratitelja” i transformiraju svoje poslovno ponašanje u dinamičnije i agilnije. Za financijsko tržište, kao i IT sektor, vrlo je dobro što smo svjedoci ulaska takvih stranih igrača na lokalno tržište koji vrlo agresivno nude moderne user-friendly usluge vezane uz mobilna plaćanja i sl. Nažalost, dio ulaganja odlazi van, ali očito su nam takvi antipoticaji potrebni da kao tržište uhvatimo korak s trenutačnim trendovima. Naši stručnjaci već neko vrijeme rade u inozemstvu na takvim projektima i željno iščekujemo prilike da stečena iskustva podijelimo s lokalnim tržištem.

Alberto Caprara: Odličan vam je primjer jedan od naših klijenata Atom banka. S obzirom na to da mladim ljudima, zvali ih milenijalci ili kako god već, tradicionalne banke ne nude mnogo, Atom banka je tu prepoznala savršenu priliku da dopre do te generacije s rješenjem koje je samo digitalno, tj. ne postoji nikakva inačica nedigitalne alternative. Uz pomoć FIS-ove outsourceane arhitekture i vještina, Atom banka je uvela prve isključivo digitalne usluge bankarstva u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Oni su jednostavno htjeli pratiti promjene u životnom stilu pa su sukladno tome redefinirali bankarstvo s digitalnom strategijom samokorištenja. Tako su iskoristili našu infrastrukturu real-time bankarstva, sučelja prema sustavima treće strane i outsourceane tehnološke operacije kako bi završili s instant bankarstvom kao uslugom u svojoj ponudi.

Možemo reći da su mladi korisnici Atom banke – koji se odlično služe tehnologijom i uvijek su u pokretu – značajno profitirali od neograničenog izbora i jasnog te personaliziranog bankarstva na njihovim pametnim uređajima. Spretnost te brzo lansiranje inovativnih usluga omogućili su Atomu da pomogne svojim korisnicima u ostvarivanju financijskih ciljeva te da ojačaju vezu povjerenja i odanosti sa svakom transakcijom. S inovativnim modelom digitalnog poslovanja i FIS-ovim kvalitetnim infrastrukturama i sučeljima real-time bankarstva, Atom banka redefinira ulogu bankarstva. Zahvaljujući otvaranju računa bez ikakvih papira, biometrijskoj zaštiti na temelju prepoznavanja glasa i lica te strojnom učenju za korisničku podršku, Atom osigurava integrirane usluge u stvarnom vremenu te brzo i pouzdano stvara novu generaciju ponuđenih usluga.

Želimo u suradnji s Crozom omogućiti tvrtkama na lokalnom tržištu da repliciraju takve scenarije iz primjera spomenute Atom banke. S obzirom na veličinu i kompleksnost poslovanja lokalnog tržišta, ako ga uspoređujete s Ujedinjenim Kraljevstvom, proces transformacije može biti iznenađujuće brz i suptilan, pogotovo ako se uvažavaju naše najbolje prakse i stečena iskustva.

FIS nudi funkcionalne module, tj. softver u jedinstvenom rješenju skrojenom prema potrebama krajnjeg korisnika

Luka Gauta, Alberto Caprara, FIS

Next Generation Banking: Banking as-a-Service

Few months ago at Future of Fintech event in Zagreb organized by Bug we had the opportunity to host FIS and Croz which exclusively announced their partnership. Since the event was the key occasion for these two sides to present their partnership as well as the offerings on this topic we met online with them to hear and find a bit more of their view on this emerging financial market. 

You are both very successful companies and maybe some would look at you as a competition. Why partnership?

Luka Gauta: Taking influence and added value into consideration Croz is one of the most reputable IT implementation and integration vendors in this region and wider. Our core values are based on continues research and evaluation of the modern IT technologies and methodology practices which we use to offer our clients significant improvement in their business. We bring and use verified technology trends as an inspiration and a challenging asset and then we try to reach this challenge together with our clients. But, let’s be honest, we are not bankers. Even though we have a strong expertise in this domain because of numerous implementation projects here and abroad, but we don’t invest into business domain as much as we do in IT domain. So, the math is clear and helps us to ask for help and build partnerships in areas where we want to improve and ensure our client unique channel of problem solving service. This type of combining resources is very logical and helps both sides to grow and also raises the general quality of offerings on the market.

Alberto Caprara: FIS is the world’s largest global provider dedicated to banking and payments technologies. FIS empowers the financial world with payment processing and banking solutions, including software, services and technology outsourcing. FIS has more than 53,000 worldwide employees who are passionate about moving our clients’ business forward. We remove constraints such as manual processing, IT infrastructure management, back-office non value tasks – we take these away to empower our customer. Our people have the deep domain expertise of all things finance to know and define the new. By helping our clients see a little further around the bend, we make them ready for what’s next, right now.  So, obviously, we see this partnership as a very complementary “should have happened before” moment (laugh). Croz are great experts which can bring much of ease to us and end client in connecting these two worlds from technical and cultural perspective.

Trying to summarize FIS offerings from the presentation in short; FIS is basically offering its functional modules/software in custom tailored package for the end client. The package offering then can exist in onsite/offsite (private) cloud environment and be paid on a subscription model. Got you right?

Alberto Caprara: We could say that. If you look our portfolio on this picture, and much wider on the web sources, you can see that we offer much more than needed for a traditional bank.  Our legacy and successful reference projects as well as acquisitions ensured this knowledge and offering basis and it’s very clear that the combination of needs will define the end offerings cocktail. Also, in today’s time, infrastructure prerequisites and obligations should not be a limitation factor to any growing business.

How and where do you see your Banking As A Service moment in current markets?

Luka Gauta: Depends where do you look. If you aim the leading players it won’t come over night and they definitely have in place a variation of this goal even if it maybe doesn’t look like this for the end clients currently. It’s also a big regulatory thing for us here. But, every bank in their heart only wants to do banking business and focus on client’s needs, IT serves here as a side kick as well as a visionary “machine gun# (wakening moment!) preacher. So moving to cloud native infrastructure with banking services in place is a business as usual in the world and soon to happen in the local market. But it’s obviously a longer run for the big players because of their size and need to align the approach. Smaller players and ones soon to become players obviously have the differentiation opportunity here, but they need to find a suitable mechanism to step out of their comfort zone and offer retail market a true entrepreneurship approach. Good for the market and IT business in general is that we have these type of players coming in from abroad very aggressive and offering services like offer mobile payments to consumers and merchants. This awakening is needed in order to start changing faster and smarter.

Alberto Caprara: Good example is our client ATOM Bank. Since millennials are largely underserved by traditional banks, Atom Bank saw an opportunity to reach this generation with a digital-only solution. Backed by FIS’ cost-effective outsourced infrastructure and expertise, Atom Bank introduced the U.K.’s first digital-only, app-centered bank.

This disruptive player wanted to meet changing lifestyle needs by redefining banking with a digital, self-service strategy. Therefore, they used our bundled real-time banking infrastructure, interfaces to third-party systems and outsourced technology operations in order to have this instant banking as a service offering.

Now, we can say that Atom Bank’s tech-savvy, on-the-go millennial customers benefit from unrestricted choice and straightforward, personalized banking services delivered directly to their smart devices. With the agility to quickly launch innovative offerings, Atom empowers its customers to achieve their financial goals, building loyalty with each transaction. With its innovative digital business model and FIS’ proven, real-time banking infrastructure and interfaces, Atom Bank is redefining what it means to be a bank. From paper-free account opening, face and voice biometric security, and machine learning for customer service, Atom can deliver integrated, real-time services and launch new offerings quickly and confidently.

Together with CROZ, we want to make possible for local companies to replicate scenarios like the ATOM bank case described above. Taking into the consideration size and complexity of the local market, transformation process can be surprisingly quick and subtle, especially if they take into consideration our best practices and experience.

Podijeli:

 

 

Vezane objave