Europska komisija pokrenula je novi internetski alat eLeniency koji će poduzećima i njihovim pravnim zastupnicima olakšati podnošenje izjava i dokumenata u okviru pokajničkih programa i postupaka nagodbe u slučajevima kartela te u okviru suradnje u slučajevima koji nisu povezani s kartelom.

Sustav eLeniency jedno je od internetskih digitalnih rješenja koja se podupiru u okviru programa ISA2 i postupno će se uvoditi u 2019. i 2020. godine kako bi se olakšalo slanje povjerljivih dokumenata (platforma za razmjenu eTrustEx), obrada zahtjeva za povjerljivost (eConfidentiality) i zahtjeva za informacije (eRFI) u okviru postupaka tržišnog natjecanja u EU-u.

Programom ISA2 podupire se razvoj digitalnih rješenja za modernizaciju javnih uprava. Zahvaljujući tim rješenjima javne uprave, poduzeća i građani Europe mogu digitalno komunicirati i tako uštedjeti vrijeme i troškove svih uključenih strana.

Upotreba sustava eLeniency dobrovoljna je. Poduzeća i njihovi odvjetnici i dalje mogu davati izjave i dostavljati podneske u postojećem usmenom postupku ako to žele.

Poduzeća i njihovi pravni zastupnici već mogu u okviru pokajničkih programa i postupaka nagodbe te u okviru suradnje u slučajevima koji nisu povezani s kartelom dostavljati pisane i usmene izjave i dokumente.

Novim alatom eLeniency poduzećima protiv kojih se vodi takav postupak i njihovim odvjetnicima omogućuje se da putem interneta dostavljaju izjave i podneske radi dobivanja imuniteta ili smanjenja novčanih kazni u okviru pokajničkog programa ili u okviru postupaka nagodbe u slučaju kartela odnosno u okviru suradnje u slučajevima koji nisu povezani s kartelom.

To znači da poduzeća ili njihovi odvjetnici više neće morati davati usmene izjave u prostorima Europska komisije, što je dosad bio uobičajeni postupak.

Kad je riječ o zahtjevima za oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje, korisnici alata eLeniency mogu izravno dostaviti korporativne izjave i učitati popratnu dokumentaciju na posebnom sigurnom poslužitelju Europske komisije. Putem sustava eLeniency mogu se dostavljati i odgovori na zahtjeve za informacije upućene na temelju Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni Europske komisije.

Kad je riječ o postupcima nagodbe u slučaju kartela, Europska komisiji se putem sustava eLeniency mogu dostavljati dokumenti, primjedbe ili službeni prijedlozi za nagodbu.

Europska komisiji se putem sustava eLeniency mogu dostavljati dokumenti, primjedbe ili službeni prijedlozi za nagodbu ako poduzeće surađuje u postupku koji nije povezan s kartelom kako bi se potvrdila povreda članka 101. ili 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Pristup sustavu eLeniency siguran je i ograničen. Sustav eLeniency nudi ista jamstva u pogledu povjerljivost i pravne zaštite kao i uobičajeni postupak. Svi se podaci prenose na siguran način i ne mogu se umnožavati ni tiskati.

Korporativne izjave dostavljene putem sustava eLeniency na temelju Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni zaštićene su od otkrivanja u parničnim postupcima, jednako kao i usmene izjave.

Zaštitne mjere kojima se osigurava povjerljivost i pravna zaštita objašnjene su na internetskim stranicama o tržišnom natjecanju i ekvivalentne su onima u postojećem usmenom postupku. eLeniency je dostupan na poveznici https://eleniency.ec.europa.eu, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

Podijeli: