Porastom broja aplikacija koje koriste velike količine informacija, kao jedan od kritičnih faktora ističe se pohrana podataka. Upravo je uspješno upravljanje podacima ključ za optimizaciju brzine i performansi cijelog sustava. Diskovni sustavi visokih performansi omogućavaju iskorištavanje svih prednosti paralelnih aplikacija i njihovo neometano izvršavanje. Tsunami podataka s kojima smo suočeni potiče poduzeća da redizajniraju svoja rješenja za obradu i pohranu, i tako pripreme svoje poslovanje za buduće izazove. Sve to je kreiralo potražnju za skalabilnim i modularnim rješenjima kako bi se osigurala konkurentnost na tržištu.

Brojna poduzeća kontinuirano rade na razvoju novih proizvoda i usluga s ciljem stvaranja dodatne vrijednosti za svoje korisnike. Za izvršavanje takvih usluga potrebna je odgovarajuća IT platforma s dostatnom količinom resursa temeljena na modernim tehnologijama. Što se tiče same provedbe takvog projekta nužno je osloniti se na pouzdanog partnera koji će prepoznati potrebe klijenta, predložiti adekvatnu kombinaciju resursa i tehnologije te uspješno odraditi implementaciju.

Atosov model “ključ u ruke”

Za klijenta iz bankarskog sektora Atos je implementirao kompletnu okolinu po modelu „ključ u ruke“. Zahtjevi su uključivali isporuku IT opreme i implementaciju rješenja na dvije lokacije. Primarna lokacija koristi se za aktivno produkcijsko okruženje, dok sekundarna služi kao odredište repliciranih podataka. U slučaju potrebe oporavka od katastrofe, kao što je primjerice potres, sekundarna lokacija preuzima aktivnu ulogu opsluživanja produkcijskog okruženja. Traženo rješenje je moralo garantirati pouzdane mehanizme replikacije i osigurati integritet podataka na obje lokacije. Tražila se i integracija s postojećim produkcijskim sustavima korisnika, kao i održavanje kompletne infrastrukture nakon implementacije novog sustava.

Tim Atosovih stručnjaka je osigurao potpunu uslugu koja se sastojala od isporuke i instalacije hardverskih i softverskih komponenti sustava, implementacije svih tehnologija, integracije novog okruženja s dijeljenim komponentama postojećeg sustava i kontinuirani nadzor i održavanje platforme definirane ugovorom o razini usluge (SLA).

NetApp all-flash diskovni sustav AFF A320

Implementacija se sastojala od klasične 3-tier konvergirane arhitekture kojom su odvojeni i zasebno izvedeni podatkovni, procesorski i mrežni  resursi. Kako je ideja projekta bila da novo implementirano rješenje osuvremeni samo dio opreme postojećih podatkovnih centara i da se postojeća infrastruktura integrira s novom, bilo je potrebno odabrati rješenje koje će to optimalno omogućiti.

Bitan čimbenik kod izbora takve arhitekture je mogućnost skaliranja i nadogradnje samo jednog segmenta u budućnosti, bez potrebe za intervencijom u ostale komponente. Primjerice, neovisno proširenje diskovnog sustava, nadogradnja mrežnih preklopnika, dodavanje novih poslužitelja te  kontrola troškova licenci za specifične aplikacije koje su vezane za određenu komponentu sustava, kao što je broj procesorskih utora.

Izvrsne mogućnosti NetApp diskovnih sustava

U realizaciji projekta su iskorištene prednosti i funkcionalnosti koje omogućavaju NetApp diskovni sustavi. Kreirano je visoko dostupno rješenje sačinjeno od virtualizacijskog hipervizora instaliranog na poslužitelje u kombinacija s all-flash NetApp diskovnim sustavom (AFF) na primarnoj strani i hibridne izvedbe (FAS) na sekundarnoj lokaciji. Uspostavljena je replikacija podataka između dvije lokacije koja zadovoljava potrebne RTO (recovery time objective) i RPO (recover point objective) zahtjeve i garantira integritet, visoku dostupnost i čitljivost sekundarne lokacije za replicirane poslovno-kritične podatke i aplikacije.

Prikaz realiziranog rješenja diskovnih sustava

U fazi održavanja, po završetku implementacije, uloga Atosa uključuje proaktivni nadzor isporučenog sustava, nadogradnju softvera i kontrolu optimalnog funkcioniranja sustava.

Visoke performanse, pouzdanost i široke softverske mogućnosti NetApp diskovnih sustava donose brzu analitiku i smanjenje rizika i troškova. Nekoliko ključnih NetApp tehnologija koje su korištene u realizaciji projekta:

Snapshot

Prostorno efikasne point-in-time preslike trenutnog produkcijskog okruženja. Njihovo kreiranje nema negativnog utjecaja na performanse sustava i u trenutku kreiranja praktički ne zauzimaju dodatni prostor. Jednostavnošću izvedbe i opcionalnom integracijom nadopunjuju se s backup softverom proširujući funkcionalnost i podižući performanse izrade pričuvnih kopija podataka.

FlexClone

Procedura bazirana na snapshot tehnologiji kojom se kreiraju kopije logičkih diskova spremih za upotrebu u npr. razvojno-testnim okruženjima koja zahtijevaju rad sa „živim“ podacima, ali u izoliranom okruženju, bez utjecaja na originalne podatke.

SnapMirror

Mehanizam replikacije podataka između dvije ili više lokacija. U sinkronoj izvedbi (SnapMirror Sync) vrši se kontinuirano zapisivanje svih promjena na diskovnim sustavima na obje lokacije. U asinkronoj opciji (Asynchronous SnapMirror) se u diskretnim intervalima na sekundarnu lokaciju kumulativno zapisuju sve promjene koje su se dogodile u prethodnom vremenskom periodu na primarnoj lokaciji.

Podijeli:

 

Vezane objave