Temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske a sukladno obvezama Europske unije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 24. kolovoza 2020. godine donijelo Odluku o uvrštenju agregacijske širokopojasne optičke infrastrukture (National Programme for broadband aggregation infrastructure NP-BBI) projekta na listu strateških projekata RH, što predstavlja ključan element za bržu i kvalitetniju izgradnju širokopojasne telekomunikacijske infrastukture u zemlji.

Time je potvrđena obveza da se širokopojasni Internet približi ruralnim i suburbanim sredinama te omogući ravnomjeran socioekonomski razvoj svih dijelova zemlje. Dodatno, donošenje Odluke trebalo bi značajno ubrzati sve administrativne postupke tijekom pripreme i realizacije projekta, te ubrzati implementaciju projekta.

OIV je, kao prijavitelj, uspješno podnio projektni prijedlog kroz sustav eFondovi, a Upravljačko tijelo odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uz pripremu potrebne dokumentacije od stručnjaka OIV-a, pokrenulo je postupak Prijave velikog projekta neovisnom stručnjaku za kontrolu kvalitete (Jaspers Independent Quality Review – IQR).

12. listopada ove godine dobiven je pozitivan IQR, što znači da se projekt smatra izvodivim i održivim te da nema daljnjih zapreka ka osiguranju sredstava i njegove implementacije.

Ono što ubrzo slijedi je potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pokretanje postupaka javne nabave potrebnih radova i usluga, a početak radova očekuje se sredinom 2021. godine.

Ukupna financijska sredstva za provedbu programa iznose 101,4 milijuna eura, od čega će se 85 posto financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 posto osigurava RH kroz državne potpore.

Projektom je predviđena izgradnja tzv. pasivne svjetlovodne infrastrukture do ciljanih naselja u prigradskim i ruralnim područjima. Ukupno će se izgraditi čak nešto više od pet tisuća kilometara optičke infrastrukture. Ciljne skupine unutar navedenih naselja bit će i javne ustanove, odnosno nacionalni, regionalni i lokalni vladini uredi i podružnice, uključujući obrazovne, zdravstvene, kulturne, turističke i pravosudne ustanove.

Podijeli:

 

Vezane objave