Europska komisija je objavila Međunarodni indeks digitalnoga gospodarstva i društva (I‑DESI) u kojem se uspoređuje digitalna uspješnost država članica EU-a i 17 trećih zemalja u pet područja: povezivost, ljudski kapital i digitalne vještine, raširenost korištenja interneta među građanima, integracija tehnologije i digitalne javne usluge. (1. Povezivanje: implementacija širokopojasne infrastrukture i njezine kvalitete; 2. Digitalne vještine: vještine potrebne za iskorištavanje mogućnosti koje nudi digitalno društvo; 3. Građanska uporaba Interneta: Raznolikost aktivnosti građana već na mreži; 4. Integracija poslovne tehnologije: digitalizacija poduzeća i razvoj mrežnog prodajnog kanala; 5. Digitalne javne usluge: digitalizacija javnih usluga, s naglaskom na e-upravi.)

Na vrhu ljestvice nalazi se Danska, a slijede je Republika Koreja i Finska. Među prvih deset na ljestvici nalaze se još četiri države članice EU-a: Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina, Švedska i Luksemburg.

Tim su povodom potpredsjednik Europske komisije za jedinstveno digitalno tržište AndrusAnsip i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Marija Gabriel objavili priopćenje u kojemu se, među ostalim, navodi: „Naše su države članice u prosjeku vrlo uspješne u usporedbi s trećim zemljama, a najbolje države članice EU-a među najuspješnijim su zemljama na svijetu. No moramo učiniti više da bismo bili uspješniji u toj žestokoj međunarodnoj konkurenciji, osobito kako bismo poboljšali rezultate svih država članica i otklonili digitalni jaz unutar EU-a.

Nadalje, moramo poboljšati digitalne javne usluge jer u tom području države članice EU-a dosljedno postižu lošije rezultate nego 17 trećih zemalja obuhvaćenih indeksom. To je jedan od razloga zbog kojih EU želi razviti kulturu e-javne uprave, a temelj toga jest Uredba EU-a o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja (eIDAS) koja je nedavno stupila na snagu. Time će se europskim građanima pojednostavniti korištenje elektroničke identifikacije diljem EU-a i olakšati prekogranično poslovanje. Što skoriji dovršetak uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta pridonijet će poboljšanju naše uspješnosti u godinama koje dolaze. Cilj nam ne smije biti bolje mjesto na ljestvici, već konkretne koristi za europske građane i gospodarstvo.“

I-DESI koristi sličnu metodologiju kao i EU-ov Indeks digitalnoga gospodarstva i društva, kojim se svake godine uspoređuje uspješnost država članica. Dodatne informacije o indeksu I-DESI dostupne su ovdje.

Podijeli:

Vezane objave