Potrebna su veća ulaganja operatora u pristupnu širokopojasnu infrastrukturu u nepokretnoj mreži, osobito ulaganja u mreže sljedeće generacije (NGA), razvidno je nakon obrade podataka i pokazatelja o tržištu elektroničkih komunikacija za prva dva tromjesečja 2019. godine, koje prikuplja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (Hakom). Iako su ulaganja u svjetlovodne kabele veća 30 posto, ukupna ulaganja u nepokretnu mrežu smanjena su 20 posto u odnosu na isto šestomjesečno razdoblje prethodne godine, što nije dovoljno za značajniji pomak na DESI ljestvici. Istovremeno, u pokretne mreže uloženo je gotovo 40 posto više, a rastu je naviše doprinijelo ulaganje u nepokretnu imovinu, naročito u novi radiofrekvencijski spektar.

Prednost pokretnoj mreži

Na kraju lipnja 2019. bilo je više od 1.145.000 širokopojasnih priključaka u nepokretnoj mreži što je oko 3 posto više u odnosu na lipanj 2018. godinu. I dalje je prisutan porast usluga na svjetlovodu, iako još uvijek manje od 10 posto korisnika pristupa internetu putem svjetlovodne infrastrukture.
Drugo tromjesečje 2019. na tržištu elektroničkih komunikacija obilježilo je veće korištenje usluga u pokretnoj mreži, a što je posljedica početka turističke sezone. Podatkovne usluge nastavile su rasti te su sva tri operatora mreža pokretnih komunikacija promicala ponude paketa govornih i podatkovnih tarifa.
Ukupni prihodi rasli su za oko 1 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. Najznačajniji rast prihoda imale su usluge u pokretnoj mreži koje čine gotovo 60% ukupnih prihoda na tržištu.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Rast TV pretplata

Rast neprekidno bilježi i tržište prijenosa TV programa uz plaćanje naknade. IPTV je i dalje vodeća tehnologija s tržišnim udjelom od oko 52 posto ukupnog broja korisnika naplatne televizije, a potencijal razvoja ovog dijela tržišta je značajan s obzirom na to da još uvijek 44 posto kućanstava televiziju prati putem digitalnog zemaljskog signala.

Hakom redovito na tromjesečnoj i godišnjoj razini prikuplja (Sustav za analizu tržišta Hakom SAT) i objavljuje podatke s tržišta elektroničkih komunikacija kako bi bio u mogućnosti pratiti trendove razvoja tržišta, a s ciljem ispunjavanja obveza i obavljanja poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Usporedne analize stanja razvoja tržišta poštanskih i željezničkih usluga te elektroničkih komunikacija temelje se na službenim, raspoloživim podacima Europske unije.

Podijeli:

 

 

Vezane objave