Hrvatski telekom planira FWA (Fixed Wireless Access) pustiti u komercijalnu ponudu do kraja ove godine kao dio svoje strategije razvoja fiksne mreže. FWA će se uspostaviti u 5G mreži kako bi se, jednostavnom nadogradnjom, korisnicima u područjima gdje nema optičke infrastrukture ponudila jednako kvalitetna alternativa za najnaprednije fiksne tehnologije

Kvaliteta širokopojasnog interneta

FWA (Fixed Wireless Access) usluga Hrvatskog telekoma biti će 5G mobilna tehnologiju (u primjeni kod drugih telekoma je i u 4G LTE tehnologiji) kako bi se korisnicima omogućio brz i stabilan pristup Internetu koji omogućuje, među ostalim, i nove generacije televizije visoke kvalitete, odnosno sve one usluge koje imaju korisnici u području gdje je dostupna optička infrastruktura. Zahvaljujući FWA usluzi korisnicima će biti omogućeno nesmetano pružanje fiksnih usluga, prvenstveno brzog interneta i televizije putem interneta (OTTtv)  na mobilnoj 5G tehnologiji. 

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Naime, usluga će biti namijenjena prvenstveno korisnicima koji žive u pojedinim suburbanim i ruralnim područjima na kojima nisu dostupna napredna fiksna tehnološka rješenja i koji imaju potrebu za brzim fiksnim internetom kojeg istovremeno koristi više ukućana u više dijelova stana ili kuće. Biti će primjenjiva prema izboru korisnika i na području gdje postoji optička infrastruktura. 

Dosadašnja testiranja koja su proveli u Hrvatskom telekomu pokazuju da su brzine i kvaliteta usluge koje će FWA

 omogućiti korisnicima na razini najnaprednije fiksne tehnologije poput optike.  

Tehnologija

FWA se sastoji od uređaja koji se stavlja vani izvan stana ili uredskog prostora. Aktivan je uređaj jer sadrži antenu s usmjerivačem prema baznoj stanici koja može biti udaljena i 5 km, ima veliko pojačanje signala od 10dBi-ja, radio signal pretvara u ethernet. Njegova je prednost što nije potreban dovod optike do samog mjesta korištenja interneta kao kada se koristi router. 

HT je izabrao kao i cijela DT grupa uređaje Wistron NeWeb Corporation (WNC), proizvođača s Tajvana. HT će u komercijalnoj primjeni FWA koristiti u frekvencijskom opsegu od 3,5 GHz nakon, dobijanja licence za 5G, gdje ima dovoljno slobodnog opsega te su moguće velike brzine. 

Inače u DT grupi u Europi prvi će FWA uvesti HT i austrijski Magneta telekom Austrija. 

Prvi poslovni modeli 5G-a IoT i FWA

Kako je 5G kao i svaka nova tehnologija skupa investicija  za telekom operatere njihova ključna poslovna orijentacija je pronaći način što bržeg povrata ulaganja posebno u sadašnjoj ranoj fazi uvođenja 5G tehnologije, odnosno pronaći nova poslovna rješenja koja donose prihod. 

Kako nam je rekao voditelj projekta FWA iz Sektora za planiranje i inženjeringa pristupnih mreža u Hrvatskom telekomu Krešimir Leko FWA je jedna od prvih komercijalnij primjena 5G-a-

FWA se počeo pojavljivati prije nekoliko godina u mrežama 4G omogućavajući bržu internetsku vezu kao zamjena za ethernet u područjima gdje nema dostatne fizičke infrastrukture za širokopojasni Internet. (graf testne brzine FWA Hrvatskog telekoma)

Podijeli:

 

 

Vezane objave