Nacionalno vijeće za znanost, obrazovanje i tehnološki razvoj je na svojoj 25. i 26. sjednici raspravljalo o strateškom značenju znanstveno istraživačkih infrastruktura te oformilo Hrvatski forum znanstvenih infrastruktura.

Uloga Hrvatskog foruma znanstvenih infrastruktura će biti, u skladu s programom rada, formiranje radnih skupina od članova područnih vijeća i matičnih odbora zaduženih za znanost te po potrebi angažiranje domaćih eksperata i inozemnih recenzenata te organizacija drugih potrebnih oblika aktivnosti u ostvarenju svojih zadaća.

Jedan od članova Foruma je i ravnatelj Srca Zoran Bekić.

Osnivanje Hrvatskog foruma znanstvenih infrastruktura naglašava povezanost Hrvatske sa Europskim strategijskim forumom istraživačkih infrastruktura (ESFRI) što je izuzetno važno za budući razvoj i sudjelovanje na europskim projektima vezanim uz znanstvene i istražvačke e-infrastrukture.

Podijeli: