Rezultati nove studije, koju su za Europsku komisiju napravili empirica Gesellschaft für Kommunikations i Technologieforschung mbH, pokazuju da cijene mobilne širokopojasne mreže u Europi i dalje padaju. Studija pruža sveobuhvatne podatke o maloprodajnim cijenama širokopojasnih usluga za 2019. godinu za potrošače u EU28, Islandu, Norveškoj, Turskoj, Japanu, Južnoj Koreji i SAD-u. Uključeni su najveći operateri mobilne mreže (Mobile Network Operators MNO) u svakoj zemlji.

U veljači 2019. godine prikupljeni su podaci s web stranica davatelja usluga. Ponude su analizirane kako bi se utvrdila najmanje skupa ponuda u svakoj zemlji za svaku standardnu ​​tarifu za korištenje mobilnog interneta definirane od OECD.

Uspoređujući normalizirane cijene u eurima, jeftine zemlje za mobilnu širokopojasnu mrežu u EU su Estonija, Rumunjska, Poljska, Italija, Švedska, Luksemburg, Slovenija, Austrija i Velika Britanija. Cijene se znatno razlikuju između najmanje i najskupljih zemalja u EU. Četiri zemlje s najviše cijene su Cipar, Češka, Grčka i Slovačka. Od 2018. godine cijene korištenja širokopojasnog mobilnog interneta u Europi znatno su pale u svim, osim u jednoj tarifi.

Ključni podaci studije:

  • Najjeftinije zemlje su: Estonija, Rumunjska, Poljska, Italija, Švedska, Luksemburg, Slovenija, Austrija i Velika Britanija.
  • Relativno jeftine zemlje su: Litva, Francuska, Latvija, Hrvatska, Njemačka, Finska, Nizozemska i Danska.
  • Relativno skupe zemlje su: Belgija, Malta, Bugarska, Irska i Španjolska.
  • Skupe zemlje su: Mađarska, Portugal, Cipar, Češka, Grčka i Slovačka.

Usporedba cijena EU28 s cijenama u odabranim zemljama koje nisu članice EU (Island, Norveška, Turska, Japan, Južna Koreja i SAD) u 2019. godini pokazala je da je, u prosjeku, mobilna širokopojasna mreža u EU28 približno jednako skupa ili manje skupa od u neeuropskim zemljama za većinu tarifa utvrđenih od OECD-a. Island je najmanje skupa zemlja u ovoj usporedbi i ima cijene ispod EU28 u prosjeku u svim osim jedne tarife.

Podijeli:

 

Vezane objave