zeleno su označene zemlje s preko 75% online usluga javnih institucija, žuto su zemlje koje imaju od 50 do 75% online usluga, smeđe su označene zemlje koje imaju ispod 50% online javnih usluga, svjetlo plavom bojom su označene Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija za koje nema podata u eGovernment Banchmarku

Izvješće eUprava referentni podaci 2018 (eGovernment benchmark 2018 report) navodi da 10 zemalja članica EU (Malta, Austrija, Švedska, Finska, Nizozemska, Estonija, Litva, Latvija, Portugal, Danska) te uz njih i Norveška imaju kvalitetno izgrađene digitalne javne, odnosno preko 75% važnih usluga iz svakodnevnih životnih potreba građana i poslovnog sektora je digitalizirano.

U isto vrijeme zemlje članice koje imaju najslabije razvijene digitalne javne usluge postupno smanjuju zaostatak za digitalno razvijenijim članicama. U zadnje četiri godine jaz između digitalno najrazvijenijih i najnerazvijenih članica EU smanjen je za 10 posto.

Izvješće obuhvaća četiri ključna mjerila digitalizacije javnih usluga:

  • usmjerenost na korisnike (user-centricity)
  • transparentnost (transparency) (razina korisnikove kontrole nad svojim osobnim podacima…),
  • prekogranična mobilnost (cross-border mobility) (mogućnost korištenja javnih usluga izvan domocilne zemlje),
  • ključni dijelovi (key enablers) (dostupnost eID-a, eDocumenti…).

Napredak je vidljiv od izvješća iz 2017. godine u sva četiri ključna mjerila. Najviše je urađeno na usredotočenosti na korisnike što ukazuje da javne institucije prate potrebe i preferencije građana. Daljnji značajniji napredak potreban je u ostala tri mjerila: transparentnosti usluga, prekograničnoj mobilnosti i ključnim dijelovi.

Korisnička usmjerenost vidljiva je u 82 posto online javnih usluga u EU. Transparentnost javnih online usluga iznosi 71 posto, prekogranična dostupnost usluga je 54 posto.

U protekle četiri godine zemlje EU povećale su dostupnost usluga na mobilnim platformama na 62 posto svih postojećih online javnih usluga.

Cyber sigurnost je prvi put analiziran u javnim uslugama u ovogodišnjem izvješću te je samo 10 posto od 3.500 analiziranih europskih web javnih servisa prošlo osnovne sigurnosne testove. Preporuka je da se hitno mora poraditi na unaprjeđenju sigurnosne zaštite digitalnih javnih usluga u EU.

eGovernment benchmark razlikuje kod javnih institucija razvijenost digitalnih usluga prema korisnicima te razinu digitalizacije samih procesa javnih institucija. Prosječna dostupnost digitalnih javnih usluga prema korisnicima u EU je 53 posto dok je unutrašnja digitalizacija javnih institucija u EU 63 posto.

Estonija, Latvija i Litva prednjače nad drugim članicama EU u uslugama javnih institucija prema korisnicima, iznad prosjeka EU po digitalnim uslugama korisnicima su i Finska, Švedska i Rumunjska, a te su zemlje u EU prosjeku digitalizacije unutar javnih institucija. Velika Britanija također je iznad EU prosjeka u pružanju digitalnim uslugama korisnicima ali je slabija od prosjeka u digitalizaciji samih institucija.

Austrija, Portugal, Španjolska i Malta iznad su prosjeka EU u digitalizaciji procesa unutar javnih institucija ali su ispod prosjeka u pružanju digitalnih usluga korisnicima.

Bugarska, Danska, Francuska, Grčka, Nizozemska, Poljska, Slovenija su u prosjeku i pružanja digitalnih usluga korisnicima kao i u unutrašnjim procesima u javnim institucijama.

Belgija, Cipar, Češka, Italija i Njemačka slabije su od prosjeka EU u digitalnim uslugama javnih institucija prema korisnicima te u EU prosjeku po digitalizaciji procesa u institucijama. Hrvatska, Mađarska, Irska i Slovačka su ispod prosjeka po digitalizaciji javnih institucija a u prosjeku EU po pružanju digitalnih usluga korisnicima. Samo Luksumburg ima ispod prosječne rezultate i u digitalnim uslugama prema korisnicima i u digitalizaciji procesa unutar javnih institucija.

prosjek online javnih usluga u EU po kategorijama, usmjerenost na korisnike, transparentnost rada s osobnim podacima korisnika, prekogranična dostupnost usluga i dostupnost ključnih usluga
u dostupnosti online usluga javnih isntitucija Hrvatska je na 17.mjestu i malo ispod EU prosjeka
U digitalizaciji procesa u javnim institucijama Hrvatska je pretposljednja u EU
Usmjerenost na korisnike kod digitalnih javnih usluga u EU je 82% usluga, u prosjeku je 83% usluga dostupno online
transparentnost online usluga javnih institucija u EU je 58%, korisnicima je jasno što se radi s njihovim osobnim podacima u 54% usluga
prekogranična dostupnost online javnih usluga u EU je 52%
dostupnost ključnih online usluga javnih institucija u EU je 54%

 

Podijeli:

 

Vezane objave