jedanaest voodećih zemalja u svijetu po EGDI indeksu

U izvješću Ujedinjenih naroda o napretku razvoja informatizacije javnih usluga za 2018. godinu UN e-Government Surveys Danska, Australija i Republika Južna Koreja najnaprednije su zemlje u skupini 40 zemalja svijeta s vrlo visokim indeksom razvoja informatizacije javnih usluga (eGovernment Development Index EGDI).

Hrvatska je po EGDI indeksu (0,7018) u visoko razvijenim zemljama po online javnim uslugama na 55. mjestu. Nažalost, kako je u izvješću UN-a 2016. godine bila na 37. mjestu doživjela je pad za 18 mjesta. U četiri ključne stavke indeksa Hrvatska najlošije stoji u telekom infrastrukturi (0,6051) ali je loša i u razvoju online javnih usluga (0,6806), bolje stoji samo u ljudskim resursima (0,8186).

Indeks EGDI mjeri uporabu informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u pružanju javnih usluga, njime je obuhvaćena opseg i kvaliteta usluga, stanje  telekomunikacijske infrastrukture i ljudski kapital.

U odnosu na izvješće za 2016. godinu postignut je značajan globalni napredak u razvoju informatizacije javnih usluga. Ove godine 40 zemalja ima vrlo visok indeks razvoja razvoja informatizacije javnih usluga (indeks od 0,75 do 1), 2016. godine ih je bilo 29.

Globalno, gotovo dvije trećine od 193 zemalja članica Ujedinjenih naroda sada pokazuje visoku razinu informatizacije javnih usluga (indeks od 0,5 do 1). Udio zemalja s niskim indeksom (od 0 do 0,25) smanjio se za čak 50 posto, s 32 zemlje u 2016. do 16 zemalja u 2018. godini.

Velike regionalne razlike

Regionalne su razlike značajne jer na primjer Mauricijus, vodeća zemlja Afrike po informatizaciji javnih usluga, nalazi se na globalnom 66. mjestu, dok su Sjedinjene Američke Države kao najbolje u Americi globalno na 11. mjestu. 14 zemalja s niskim indeksom je u Africi. Regionalno Europa prednjači u primjeni online javnih usluga a iza nje su Amerika i Azija.

Velike razlike u razvoju informatizacije javnih usluga pokazuju najniži regionalni indeksi Afrike i Oceanije, oni su znatno niži od globalnog prosjeka od 0,55. U Africi jeprosjek 0,34 a u Oceaniji 0,46.

U izvješću UN-a upozorava se kako takve velike razlike pristupa internetu i online javnim uslugama ugrožavaju ciljeve te svjetske organizacije da se do 2030. godine (2030 Agenda for Sustainable Development Goals SDGs) u svijetu otkloni digitalno zaostajanje siromašnih regija.

Ove godine 11 se zemlja pridružilo grupi s visoko razvijenim online javnim uslugama, iz Europe Bjelorusija, Grčka, Lihtenštajn, Malta, Monako, Poljska, Portugal i Ruska Federacija, a iz Azije Cipar (prema statistici UN-a Cipar je smješten u Aziju) i Kazahstan.

Razvoj eGovernment usluga u Americi i Aziji je spor ali primjetan. Dvije trećine zemalja iz tih regija (31 od 47 zemalja) imaju EGDI indeks od 0,55 ili viši, u Americi je skoro polovica takvih zemalja (15 od 35). Urugvaj je jedine zemlja iz latinske Amerike u grupi vrlo visokim EGDI indeksom, u Americi su to još Sjedinjene Američke Države i Kanada.

Samo 4 zemlje Afrike imaju EGDI indeks od 0.55 dok ih 14 ima indeks ispod 0,25. Kako su to i ekonomski najnerazvijenije zemlje teško je očekivati pozitivnije promjene u slijedećim godinama.

Australija (0,9053) i Novi Zelenad (0,8806) jedine su zemlje Oceanije s vrlo visokim EGDI indeksom tako da je i u toj regiji poprriličan disparitet u razvoju online javnih usluga. Ostalih 12 zemlaja Oceanije imaju indeks između 0,2787 i 0,5348, što je ispod svjetskog prosjeka od 0,55.

EGDI indeks članica Europske unije

Moskva, Cape Town i Tallin najbolji gradovi

U pravilu, postoji pozitivna korelacija između ekonomske razvijenosti zemlje i razine online javnih usluga, no to nije uvjek pravilo. Postoje primjeri gdje zemlje imaju veći EGDI indeks od onog koji bi se očekivao po njihovoj ekonomskoj razvijenosti i obratno. U 22 zemlje u kojima ekonosmka razvijenost nije iznad prosjeka imaju EGDI indeks iznad prosjeka te 39 zemalja s iznadprosječnim ekonomskim razvojem ali sa slabijim EGDI indeksom.

Svih 193 država članica Ujedinjenih narodaimaju nacionalne portale online usluga, od toga 140 zemalja imaju najmanje jednu financijsku transakcijsku uslugu, 140 zemalja imaju mogućnost online plaćanja makar jedne komunalne usluge, 139 zemalja ima online uslugu plaćanja poreza, 126 zemalja omogućuje online registraciju tvrtke…

Sve više zemalja prilagođava online javne usluge i osobama iz najranjivijih skupina, u Europi je preko 80 posto takvih zemalja

Ove godine izvješće je po prvi put analiziralo i eGoverment usluge u 40 gradova širom svijeta (7 gradova u Africi, 6 u Americi, 13 u Aziji, 12 u Europi i 2 grada u Oceaniji, odnosno Pacifičkoj regiji). Tri vodeća grada u svijetu po informatizaciji javnih usluga su Moskva, Cape Town i Tallin.

Podijeli:

 

Vezane objave