Usvajanje digitalnih tehnologija u poduzećima ima potencijal za poboljšanje njihovih usluga i proizvoda, kao i za povećanje njihove konkurentnosti. Kriza uzrokovana covid-19 također je pokazala da je digitalizacija ključni alat za poboljšanje ekonomske otpornosti poduzeća. U 2020. godini samo 1%  poduzeća u  EU-u s najmanje 10 zaposlenih osoba doseglo je vrlo visoku razinu digitalnog intenziteta, dok je 14% doseglo visoku razinu. Većina poduzeća bilježi niske (46%) ili vrlo niske (39%) razine digitalnog intenziteta. U usporedbi s 2018. godinom, Indeks digitalnog intenziteta (DII) doživio je opće poboljšanje na razini EU-a, s porastom na vrlo visokim (+5,0 postotnih bodova (pp)) i visokim (+0,4 pp) razinama.   DII mjeri korištenje različitih digitalnih tehnologija u poduzećima, a njegova ocjena (0-12) određena je koliko od 12 odabranih digitalnih tehnologija poduzeća koriste. Što je veći rezultat, veći je digitalni intenzitet poduzeća, u rasponu od vrlo niske do vrlo visoke.

Podaci Eurostata pokazuju da je 9% velikih poduzeća u EU-u imalo vrlo visok DII, a 42% visoku razinu, dok je samo 2% srednjih poduzeća zabilježilo vrlo visok intenzitet, a jedna četvrtina (25%) visok DII . Samo 0,4% malih poduzeća doseglo je vrlo visok digitalni intenzitet, a samo 12% ih je postiglo visok DII. Gotovo polovica srednjih (47%) i malih (46%) poduzeća pokazala je nisku razinu digitalnog intenziteta.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Najbolje Finska i Danska

Finska i Danska (po 5%) i Belgija (3%) bile su zemlje EU s najvećim udjelom visoko digitaliziranih poduzeća, dok su preostale zemlje imale najviše 2% poduzeća s vrlo visokom razinom DII-a.

Nasuprot tome, u Bugarskoj i Rumunjskoj (obje 66%), Grčkoj (60%), Latviji (57%) i Mađarskoj (53%), većina poduzeća pokazuje vrlo nizak DII, što ukazuje na mala ulaganja u digitalne tehnologije.

Prema jednom od ciljeva vizije EU-a za digitalnu transformaciju, najmanje 90% malih i srednjih poduzeća (MSP) u EU-u trebalo bi doseći osnovnu razinu digitalnog intenziteta do 2030. godine. Osnovna razina podrazumijeva korištenje najmanje četiri tehnologije i uključuje poduzeća s niskim, visokim i vrlo visokim DII. U 2020. godini, tri od pet malih i srednjih poduzeća (60%) u EU-u dosegla su barem osnovnu razinu digitalnog intenziteta, naspram 89% velikih poduzeća.

Metodologija

Indeks digitalnog intenziteta (DII) je složeni pokazatelj, izveden iz ankete o korištenju ICT-a i e-trgovini u poduzećima. Sa svakom od 12 uključenih varijabli koje imaju rezultat od 1 boda, DII razlikuje četiri razine digitalnog intenziteta za svako poduzeće: broj od 0 do 3 boda podrazumijeva vrlo nisku razinu digitalnog intenziteta, 4 do 6 – nizak, 7 do 9 – visok i 10 do 12 bodova – vrlo visok DII.

Sastav DII-a varira između različitih godina istraživanja, ovisno o pitanjima uključenim u istraživanje, stoga usporedivost tijekom vremena može biti ograničena. U 2018. i 2020. godini sastav DII-a bio je sličan i sastojao se od sljedećih 12 varijabli: više od 50% zaposlenih koji imaju pristup internetu u poslovne svrhe, zapošljavanje ICT stručnjaka; brzi širokopojasni (30 Mb/s ili više); osiguravanje više od 20% zaposlenih s prijenosnim uređajem koji omogućuje mobilnu internetsku vezu; imati web stranicu; web stranica ima sofisticirane funkcionalnosti (barem jednu od: opis robe ili usluga, cjenici; mogućnost da posjetitelji prilagode ili dizajniraju online robu ili usluge; praćenje ili status izvršenih narudžbi; personalizirani sadržaj na web stranici za redovite/stalne posjetitelje) ; korištenje 3D ispisa; kupnja srednje-visokih usluga računalstva u oblaku; slanje računa prikladnih za automatiziranu obradu; korištenje industrijskih ili uslužnih robota; da prodaja e-trgovine čini najmanje 1% ukupnog prometa; interno analiziranje velikih podataka iz bilo kojeg izvora podataka ili eksterno.

DII se koristi u Indeksu digitalne ekonomije i društva, glavnom alatu za praćenje digitalnog desetljeća EU-a, koji postavlja ciljeve za digitalnu transformaciju Europe do 2030. godine. Osim cilja da više od 90% malih i srednjih poduzeća dosegne barem Na osnovnoj razini digitalnog intenziteta, Digitalno desetljeće postavlja ciljeve za visoko prihvaćanje naprednih digitalnih tehnologija za tvrtke iz EU-a, pri čemu 75% poduzeća koristi računalstvo u oblaku, umjetnu inteligenciju, velike podatke.

Podijeli:

 

 

Vezane objave