Europska komisija je uputila službenu opomenu 17 država članica da u nacionalna zakonodavstva u potpunosti prenesu prvi dio zakonodavstva EU-a o cyber sigurnosti. Opomene su upućene Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Španjolskoj.

Cilj je Direktive o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva NISDirektiva 2016/1148/EU) postići jednako visoku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u cijelom EU-u razvojem nacionalnih cyber sigurnosnih sposobnosti, jačanjem suradnje na razini EU-a te obvezivanjem operatora ključnih usluga i pružatelja digitalnih usluga na izvješćivanje o incidentima. Države članice trebale su prenijeti Direktivu NIS u nacionalna zakonodavstva do 9. svibnja 2018. jer je stupila na snagu u kolovozu 2016. Dosad je 11 država članica izvijestilo Europsku komisiju o potpunom prenošenju te Direktive te su u postupku provjere prenošenja kako bi se potpuno prenošenje potvrdilo. Ostale države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na službenu opomenu koju im je uputila Europska komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Podijeli:

 

Vezane objave