Europska komisija objavila je konačne rezultate Studije o europskom tržištu podataka odnosno tržištu digitalnih proizvoda i usluga.

Smatra se kako će nalazi studije potaknuti na daljnji razvoj Jedinstvenog digitalnog tržišta u EU jer podaci predstavljaju katalizator gospodarskog rasta, inovacija i digitalizacije u svim gospodarskim sektorima, posebno za male i srednje tvrtke i startup tvrtke. Europska komisija je uspostavila alat za praćenje, kako bi isti mjerio veličinu i trendove EU gospodarstva podataka kao dio istraživanja studije o europskom tržištu podataka, s ciljem mjerenja socioekonomskog utjecaja podataka.

Alat za praćenje pruža prvu procjenu novih tržišta podataka u Europi. Svi pokazatelji prikazani su za razdoblje 2013-2016, kao i prognoze do 2020.

Prema Studiji o europskom tržištu podataka Europske komisije moguća su tri srednjoročna alternativna potencijalna scenarija evolucije europskog tržišta podataka i gospodarstva na temelju alternativnih razvojnih putova potaknutih različitim makroekonomskim i okvirnim uvjetima:

  • Osnovni scenarij (računajući na nastavak tekućih trendova rasta i evoluciju postojećih okvirnih uvjeta),
  • Scenarij visokog rasta (gdje tržište podataka ulazi u bržu putanju rasta zahvaljujući povoljnijim okvirnim uvjetima) i
  • izazovni scenarij (gdje podaci rastu sporije nego u osnovnom scenariju).

Ključna područja obuhvaćena indikatorima mjerenim u izvješću su:

  • Radnici (oni koji prikupljaju, pohranjuju, upravljaju i / ili analiziraju, tumače i vizualiziraju podatke) i
  • Poduzeća (koja se bave podacima)  i njihovi prihodi;
  • Poduzeća (koja se bave podacima) s korisnicima podataka i njihova potrošnja za podatkovne tehnologije; Tržište digitalnih proizvoda i usluga (“tržište podataka”); Ekonomija podataka i njezini utjecaji na europsko gospodarstvo; Srednjoročni scenariji predviđanja svih pokazatelja, temeljenih na alternativnim tržišnim putevima.

Istraživanje je proizvelo podatke o pokazateljima za cijelu EU, kao i za pojedine države članice i za cijelo gospodarstvo, ali i za gospodarski sektor. Dodatno, podaci su također dostupni za ključne pokazatelje za SAD, Brazil i Japan.

Istraživanje je pokazalo da je 6 milijuna ljudi u Europi radilo na poslovima vezanim uz podatke u 2015. godini i 6,16 milijuna u 2016. godini.

Što se tiče srednjoročnog razvoja, procjenjuje se da će u scenariju visokog rasta, broj radnika koji rade na obradi podataka U Europi povećati do 10,43 milijuna, s prosječnom stopom rasta od 14,1% do 2020. godine. Prema alatu za praćenje, 2016. godine došlo je do jaza između ukupne potražnje i ponude radnika podataka od 420.000 nepopunjenih radnih mjesta u EU, što odgovara 6,2% ukupne potražnje kvalificiranih stručnjaka za podatke.

Do 2020. godine predviđa se da će se EU suočiti s nedostatkom znanja koji odgovara 769.000 nepopunjenih radnih mjesta u osnovnom scenariju i koja se posebno koncentriraju u velikim državama članicama (posebice Njemačkoj i Francuskoj). Podatkovna industrija u cjelini obuhvaćala je oko 255.000 tvrtki 2016. godine u EU.

Prema predviđanju scenarija visokog rasta, ta se brojka povećava na 359.050 do 2020. godine s godišnjom stopom rasta od 8,9%.

Europsko tržište digitalnih proizvoda i usluga (tržište podataka) u EU iznosilo je 54,4 milijarde eura u 2015. godini i 59,5 milijardi eura u 2016. godini. Taj se pozitivan trend očekuje i tijekom sljedeće 4 godine.

Prema scenariju visokog rasta, vrijednost tržišta podataka Europske unije će do 2020. godine iznositi 106,8 milijardi eura s godišnjom stopom rasta od 15,7% od 2016. godine.

Ukupna vrijednost gospodarstva podataka rasla je s 247 milijardi eura u 2013. godini do gotovo 300 milijardi eura u 2016. godini.

Prema procjeni alata za praćenje tržišta podataka, vrijednost gospodarstva podataka u 2016. godini iznosila je gotovo 2% europski BDP-a.

Očekuje se da će se do 2020. godine EU ekonomija podataka povećati na 739 milijardi eura, s ukupnim učinkom od 4% na BDP EU, prema visokim scenarijom rasta koji je karakteriziran jačom ulogom pokreta digitalne inovacije i višim ukupnim investicijama u ICT sektor. Europsko praćenje tržišta podataka koristi se za procjenu napretka ključnih podataka vezanih uz podatke Europske komisije, na primjer uz nedavnu inicijativu Izgradnja europske ekonomije podataka.

Podijeli:

 

Vezane objave