Francuska državna agencija za zaštitu tržišne konkurentnosti Autorite del concurrence odobrila je privremene mjere na zahtjev sindikalnih organizacija novinskih izdavača iz te zemlje i Agencije France Presse (AFP) od studenoga 2019. godine. U zahtjevu se sindikati i AFP pozivaju na Zakon o susjednom pravu, usvojenom u Francuskoj 24. srpnja 2019. godine, te od Googlea traže naplatu prenošenja naslova, isječaka i ostalih dijelova sadržaja iz tiska u njegovim aplikacijama, prije svega tražilici Chrome.

Tri mjeseca za dogovor

Autorite del concurrence smatra kako Googleova praksa prenošenja isječaka autorskih novinskih sadržaja može predstavljati zloporabu monopolskog položaja te da time značajno nanosi ekonomsku štetu izdavačima tiska i novinskim agencijama. Pri tome se Googleu daje rok od tri mjeseca da u pregovorima s novinskim izdavačima i AFP-om dogovori naknadu za daljnje korištenje naslova, isječaka i ostalih dijelova sadržaja uz napomenu da dogovorom mora riješiti i retroaktivne naknade od početka primjena zakona 24. listopada prošle godine.

Zakon od 24. srpnja 2019. godine prenosi u francusko zakonodavstvo EU Direktivu o autorskim i susjednim pravima od 17. travnja 2019. godine i ima za cilj postavljanje uvjeta za uravnoteženo pregovaranje između izdavača, tiskovnih agencija i digitalnih platformi radi redefiniranja u postupcima objavljivanja isječaka iz sadržaja novinskih izdavača i tiskovnih agencija.

Unatoč usvojenom zakonu u Francuskoj, Google je jednostrano odlučio da više neće prikazivati dijelove ​​članaka, fotografije, infografike i videozapise u okviru svojih različitih usluga (Google Search, Google News i Discover), osim ako im izdavači tiska i novinske agencije izdavači ne daju pravo na to bez naknade.

U praksi, velika većina izdavača tiska pristala je na takav zahtjev iz Googlea. Čak se prema dodijeljenom pravu ponuđenom od Googlea o objavljivanju sadržaja novinskih izdavača tiskovnih agencija američkom digitalnom divu omogućuje besplatno prenošenje i veće količine sadržaja iz novinskih tekstova i agencijskih nego što je bio ranije slučaj.

Zloporaba monopola

Autorite del concurrence je u istrazi navoda iz prijave koju je dobio od sindikata novinskih izdavača i AFP-a saslušavši argumente prijavitelja, Googlea te ostalih zainteresiranih sudionika na tržišno poput drugih internetskih pretraživača. Utvrđeno je da Google u segmentu internetskih tražilica imao tržišni udjel u Francuskoj od 90 posto krajem 2019. godine iz čega je francuska agencija za tržišno natjecanje zaključila da Google svojom tražilicom Chrome ima monopolski položaj te tako ugrožava konkurenciju, razvoj inovacija na tržištu…

Iz tržišnog monopola, kako su zaključili u Autorite del concurrence, Google je u mogućnosti izdavačima i agencijama nametnuti nepoštene uvjete, odnosno izbjegavati pregovore o naknadi za preuzimanje sadržaja. Monopolski položaj Googleu je omogućio, usto, i odbijanje zahtjeva izdavača i novinskih agencija koje su im potrebne za procjenu naknade za reproduciranje njihovih sadržaja, naslova novinskih članaka i svih ostalih sadržaja.

Nametanje uvjeta besplatnog preuzimanja sadržaja od izdavača i novinskih agencija bez jasne ekonomske analize takvog ponašanja, odnosno ekonomskih odnosa predstavlja izravno kršenje  Zakonu o susjednom pravu i diskriminatorsko je ponašanje, zaključili su iz Autorite del concurrence.

Francuska agencija za tržišno natjecanje utvrdila je I kako Googleovo ponašanje uzrokuje i ozbiljnu i neposrednu štetu za tiskovne izdavače i novinske agencije u vrijeme kada je njihova ekonomska situacija pod pritiskom sveopće digitalizacije. Takvo ponašanje Googlea donosi smanjeno posjećivanje web stranica izdavača što im onda slabi i oglašivačku poziciju a posljedično osnažuje oglašivačku poziciju Googleu.

Hitne mjere

U svojoj odluci Autorite del concurrence do postizanja dogovora izdavača i novinskih agencija s jedne strane i Googlea s druge strane utvrdio je i privremene mjere do postizanja dogovora.

Tijekom pregovaračkog razdoblja Google mora održavati prikaz tekstualnih izvadaka, fotografija i videozapisa prema metodama koje je odabrao sam izdavač ili tiskovna agencija od kojih preuzima sadržaj. Pored toga, kako bi se zajamčilo uravnoteženo pregovaranje, zaštitne mjere predviđaju načelo neutralnosti na način na koji su indeksirani, klasificirani i općenitije prezentirali zaštićeni sadržaj izdavača i agencija na Googleovim uslugama. To u stvari znači da Google ne može preferirati one izdavače i agencije koje su mu odobrile besplatno preuzimanje sadržaja na štetu onih koji to nisu odobrili.

U razdoblju do dogovora Google mora izdavačima slati mjesečna izvješća o provedbi odluke Autorite del concurrence.

Podijeli:

 

Vezane objave