Tajana Barančić

Početak godine nosi nove izazove, ali i osvrt na prethodnu godinu jer je to vrijeme za izradu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika. Zadnjih nekoliko godina već sam pisala o računovodstvu i financijskim izvještajima kao bitnom segmentu poslovanja jer su financijska izvješća osobna iskaznica svake tvrtke i prva stvar koju će pogledati vaši kupci, dobavljači, poslovni partneri, kreditori, a sve češće na poslovne servise odlaze i potencijani budući zaposlenici koje također zanima kako posluje budući poslodavac.

No, u posljednje vrijeme financijski izvještaji postaju iznimno bitni i kod prijava na natječaje financirane iz EU fondova jer se u  većini njih boduju određeni pokazatelji poslovanja, koji se iščitavaju upravo iz bilance te računa dobiti i gubitka, kao i iz dodatnih podataka u GFI POD izvještaju. U nekim natječajima koji su bili objavljeni tokom 2016., bodovanje pokazatelja iz financijskih izvješća doslovno je za veliki broj poduzetnika značilo prolaz ili pad, što znači da se daje velika težina upravo pokazateljima poslovanja u ukupnom broju bodova.

O kojim je pokazateljima riječ?

Neto profitna marža je pokazatelj koji se računa kao neto dobit/prihod od prodaje *100 i bilo bi dobro da bude veća od 5%.

Koeficijent tekuće likvidnosti trebao bi biti veći od 1,2 (po mogućnosti i više od toga) a izračunava se dijeljenjem kratkotrajne imovine s kratkotrajnim obvezama, dakle, riječ je o pokazatelju koji se izračunava iz bilance.

Koeficijent zaduženosti pokazuje omjer vlastitog financiranja ukupne imovine tvrtke u odnosu na vanjsko financiranje. Izračun pokazatelja se temelji na omjeru ukupnih obveza i ukupne imovine, a cilj je da je pokazatelj što manji, idealno da bude manji od 0,4.

Možda se pitate kako i da li uopće možete utjecati na ove pokazatelje, a odgovor je – najčešće možete ukoliko se malo podrobnije pozabavite financijskim izvješćima. Iz mog iskustva, vrlo često postoji prostor za unaprijeđenja, potpuno legalno i prema pravilima struke. Primjerice, vrlo često se u financijskim izvješćima poduzetnika može naći na kratkoročnim obvezama velika stavka obveza za isplatu dobiti vlasnicima, a koju vlasnici u biti ne misle tako skoro niti isplatiti. U tom slučaju, možete odlučiti da se za sada dobit ipak zadržava i vratiti taj iznos s obveza na zadržanu dobit. Ovakvim potezom utječete direktno na pokazatelj zaduženosti kao i na pokazatelj tekuće likvidnosti. Primjera poput ovog ima priličan broj, stoga sugeriram da porazgovarate s računovođom, prezentirate što želite postići i tražite savjete što možete učiniti, legalno, da poboljšate krvnu sliku.

Ova tri spomenuta pokazatelja nose čak 6 bodova u natječaju koji je nedavno objavljen, od ukupno 60 bodova koliko je potrebno za prolaz. Nije beznačajno, zar ne? U natječaju kojim se financirala nabavka opreme i izgradnja poslovnih prostora, navedeni pokazatelji su nosili i više bodova.

Posebnu pažnju obratite na izračun prosječnog broja zaposlenika u godini te na iskazivanje prihoda iz inozemstva koji se upisuje u dodatne podatke u GFI POD izvještaju. Naime, to su stavke na koje ponekad računovođe ne obraćaju previše pažnje, nije im ključno za oporezivanje pa se ne upuštaju u detaljne izračune. Ali vama može biti itekako bitno. Broj zaposlenika prema satima rada je iznimno važan podatak jer ćete u većini natječaja bodove dobivati na broj novih radnih mjesta koja ćete otvoriti projektom, a kao polazišna vrijednost se uzima prosječni broj zapolsenika u godini koja prethodi prijavi, dakle, 2016. Stoga Vam nije svejedno da li će pisati da ste imali 25 ili 22 radnika u prethodnoj godini, a vjerujte da brojke mogu značajno oscilirati ukoliko se ne primjeni propisana metodologija već se uzme otprilike, ili, što vrlo često vidim, znaju staviti broj zaposlenika koji je bio krajem godine. Takav pristup je nepovoljan za prijavitelja natječaja, stoga obratite pozornost računovodstvu na činjenicu da vam je to bitno da se izračuna ispravno. Također, broj zaposlenika je vrlo bitan i za izračun veličine poduzetnika, pri čemu vam samo jedan zaposlenik previše može napraviti bitnu razliku u intenzitetu potpore ili vas čak eliminirati kao prihvatljivog prijavitelja iz samog natječaja. Vrijedi provjeriti.

Prihodi iz inozemstva su vrlo često bitna stavka, a u projektnim prijavama se dokazuju opet iz GFI POD-a i to iz dodatnih podataka. Na žalost, i to je stavka koja je često zanemarena pa se vrlo često dogodi da je pod prihode iz inozemstva iskazana nula, dok poduzetnik istovremeno objašnjava kako većinom izvozi. Prihodi iz inozemstva također će biti bitni u većini natječaja jer će se uzimati u obzir kao kriterij bodovanja, stoga vodite računa da su isti pravilno iskazani. Ukoliko radite softverska rješenja za strance ili pružate bilo kakve usluge tvrtkama iz inozemstva – to se iskazuje kao prihod iz inozemstva. Ne dajte se uvjeriti da se prihodom iz inozemstva smatra samo roba i materijalni proizvodi prodani izvan RH (ponekad čujem takva „obrazloženja) jer to naprosto nije točno.

Inovativne tvrtke koje razvijaju vlastite proizvode i usluge

Tvrtke koje razvijaju vlastita rješenja vjerovatno će htjeti za ista dobiti potporu iz EU fondova. Nedavno je otvoren natječaj „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“ koji je kao stvoren za takve tvrtke. No, uz prethodno spomenute pokazatelje, ovaj poziv boduje stavku iz bilance „Izdaci za razvoj“ te ukoliko su isti u jednoj od tri godine koje prethode prijavi veći od 6% ukupnih rashoda, imate 5 bodova. Hladan tuš su doživjele i mnoge novoosnovane inovativne tvrtke koje su prijavljivale natječaj „Inovacije za novoosnovane MSP“ u kojem je ova stavka nosila čak 10 bodova i bez koje mnogi nisu mogli proći „treshold“ na tom kriteriju, a izdaci za razvoj su trebali iznositi više od 10% ukupnih rashoda.

Često sam pisala i predavala o kapitalizaciji troškova internog razvoja pa neću u detalje. Provjerite s računovodstvom imate li uvjete, projekt koji može zadovoljiti te uvjete i dajte si malo truda oko toga. Kapitalizacija ovih troškova u nekim situacijama nosi kratkotrajne nepovoljne posljedice na poreznu osnovicu i rezervacije iz dobiti, ali dugoročno je, po mom mišljenju, dobra odluka.

Zavrnite rukave i sretno!

Podijeli:

Vezane objave