Novi uvjeti usuglašeni 9. travnja između predstavnika Europske komisije te EU tijela za zaštitu potrošača i predstavnika Facebooka detaljno opisuju koje usluge, Facebook prodaje trećim stranama, a koje se temelje na korištenju njihovih korisničkih podataka, kako potrošači mogu zatvoriti svoje račune i pod kojim razlozima računi mogu biti onemogućeni. Takav razvoj događaja dolazi nakon razmjena, koje su imale za cilj dobivanje potpunog otkrivanja poslovnog modela Facebooka na sveobuhvatnom i jednostavnom jeziku za korisnike.

Nakon skandala u Cambridgeu Analytica i kao nastavak istrage na društvenim medijskim platformama 2018. godine, Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača zatražili su od Facebooka da jasno informira potrošače kako se financira društvena mreža i koji prihodi proizlaze iz korištenje potrošačkih podataka. Također su zatražili da platforma ostatak svojih uvjeta rada uskladi s EU-ovim Zakonom o zaštiti potrošača.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Kao rezultat toga, Facebook će u svoje Uvjete i usluge uvesti novi tekst objašnjavajući da ne naplaćuje korisnicima svoje usluge u zamjenu za suglasnost korisnika da dijele svoje podatke i da budu izloženi komercijalnim oglasima. Uslovi Facebooka sada će jasno objasniti da se njihov poslovni model oslanja na prodaju usluga ciljanog oglašavanja trgovcima korištenjem podataka iz profila svojih korisnika.

Osim toga, nakon izvršne radnje, Facebook je također izmijenio:

– svoju politiku ograničavanja odgovornosti i sada priznaje svoju odgovornost u slučaju nemara, primjerice u slučaju da su treće strane pogrešno postupile s podacima;

– njezina ovlast jednostranog mijenjanja uvjeta ograničavanjem na slučajeve u kojima su promjene razumne uzimajući u obzir i interese potrošača;

– pravila o privremenom zadržavanju sadržaja koji su potrošači izbrisali. Takav se sadržaj može zadržati samo u posebnim slučajevima – primjerice radi ispunjavanja zahtjeva za izvršenje od strane tijela – i za najviše 90 dana u slučaju tehničkih razloga;

– jezik kojim se objašnjava pravo na žalbu korisnika kada je njihov sadržaj uklonjen.

Facebook će dovršiti provedbu svih obveza najkasnije do kraja lipnja 2019. godine. Europska komisija i mreža za suradnju na području zaštite potrošača pozorno će pratiti provedbu.

Ako Facebook ne ispuni svoje obveze, nacionalne potrošačke vlasti mogle bi odlučiti da će primijeniti mjere izvršenja, uključujući sankcije.

Uredba o suradnji na području zaštite potrošača povezuje nacionalne potrošačke vlasti u paneuropskoj mreži izvršenja. Na toj osnovi, nacionalno tijelo u jednoj zemlji EU-a može zatražiti pomoć svojeg kolege u drugoj državi EU-a da zaustavi prekogranično kršenje prava EU-a o zaštiti potrošača.

Mreža za suradnju na području zaštite potrošača provela je zajedničku procjenu uvjeta korištenja usluge Facebook pod koordinacijom francuske Opće uprave za tržišno natjecanje, potrošača i kontrole prijevara (DGCCRF) te zatražila od tvrtke, kao i Twittera i Google+, da poboljšaju brojne uvjeta ugovora.

Među uvjetima na koje je pristao Facebook za više od četvrtine milijarde potrošača u EU-u koji se služe tom društvenom mrežom neće tražiti da se odreknu obveznih prava koje imaju potrošači u EU-u, poput prava na odustajanje od kupnje na internetu, pritužbe će moći podnijeti u Europi umjesto u Kaliforniji, a platforme će na sebe preuzeti velik dio odgovornosti prema potrošačima u EU-u, u sličnoj mjeri kao i klasični pružatelji usluga.

Facebook je pristao jasno korisnicima naznačiti što je komercijalni sadržaj, detaljnije objasniti svoj poslovni model, osobito kako zarađuje novac, usluge ciljanog oglašavanja trgovcima koji koriste podatke iz profila korisnika, činjenicu da izvješćuje trgovce o izvođenje tih oglasa pružajući im agrerirane podatke. Pri tome Facebook neće moći u prodavati osobne podatke potrošača oglašivačima i neće dijeli informacije koje se izravno identificiraju korisnika (kao što su ime, adresa e-pošte ili drugo informacije o kontaktu) s oglašivačima. Facebook se obvezao, među ostalim, i detaljnije objasniti prirodu istraživanja koje sam provodi na podacima korisnika ili provode njegovi poslovni partneri.

Podijeli:

 

 

Vezane objave