„Od ključne je važnosti postići rezultate u pogledu preostalih zakonodavnih prijedloga o jedinstvenom digitalnom tržištu do kraja aktualnog zakonodavnog ciklusa. Kako bi se izgradilo europsko podatkovno gospodarstvo, potrebno je daljnje djelovanje s ciljem poboljšanja učinkovite uporabe podataka u čitavom EU-u i poticanja povjerenja s pomoću visokih standarda zaštite podataka te potpune provedbe i razmjernog izvršavanja Opće uredbe o zaštiti podataka u pogledu svih gospodarskih subjekata koji posluju na našem jedinstvenom tržištu“, navodi se u zaključcima sastanka Europskog vijeća, održanog 28. lipnja, te dodaje kako su visokokvalitetni podaci od ključne važnosti za razvoj umjetne inteligencije.

Europsko vijeće poziva suzakonodavce da brzo ispitaju najnoviji paket o podacima te poziva Europsku komisiju da surađuje s državama članicama na koordiniranom planu o umjetnoj inteligenciji, na temelju svoje nedavno donesene komunikacije.

U skladu s neformalnom raspravom čelnika u Sofiji, u vrijeme održavanja Digital Assembly 2018, Europsko vijeće ustraje na poboljšanju pristupa poduzećâ financiranju, među ostalim boljom koordinacijom programa i instrumenata financiranja istraživanja i inovacija na razini EU-a i nacionalnoj razini, na osiguravanju povoljnog regulatornog okruženja kojim se podupire veće preuzimanje rizika te na promicanju digitalnih vještina, kao i veza između akademske zajednice, industrije i vlada. Trebalo bi poticati suradnju među sektorima istraživanja, inovacija i obrazovanja, među ostalim putem inicijative Europska sveučilišta.

„Europa mora dodatno razviti svoje visokokvalitetno istraživanje u čitavom EU-u te ga konkretizirati u obliku novih proizvoda, usluga i poslovnih modela. Potreban nam je jači, uključiv inovacijski ekosustav za poticanje revolucionarnih inovacija na temelju kojih nastaje tržište i za pružanje sveobuhvatne potpore poduzećima, među kojima malim i srednjim poduzećima, s disruptivnim potencijalom da uspješno uđu na globalna tržišta“, navodi se u zaključcima Europskog vijeća te se poziva Europska komisija da pokrene novu pokusnu inicijativu o revolucionarnim inovacijama u preostalom razdoblju programa Obzor 2020. Europsko vijeće za inovacije bit će osnovano na temelju sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira s ciljem utvrđivanja i širenja revolucionarnih i disruptivnih inovacija.

Podijeli: