zastupljenost fiksnih telefona u članicama Europske unije

Eurobarometar je nedavno objavio rezultate desetog istraživanja o EU trendovima korištenja usluga elektroničkih komunikacija E-Communications and Telecom Single Market Special Eurobarometer report.

Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku u svih 28 članica Europske unije (28.501 ispitanih), a provedeno je u travnju 2017. godine. Takvo istraživanje Eurobarometa radi od 2006. godine, obuhvata sve oblike elektroničkih komunikacija, od tradicionalnih komunikacijskih usluga poput korištenja fiksnog telefoniranja, korištenje mobilne telefonije, SMS-a, instant messaginga i društvenih mreža… Istraživanjem je obuhvaćena i zaštita korisnika elektroničkih usluga.

Tijekom proteklog desetljeća došlo je do brojnih pomaka u potrošakim trendovima korištenja elektroničkih komunikacija uslijed tehnološke promjene razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Došlo je do naglog rasta korištenja mobilne telefonije umjesto fiksne, umjesto pružanja pojedinačnih usluga uslijedio jeprelazak na pakete usluga, umjesto analogne sveprisutna je digitalna televizija, klasične usluge komunikacije sve više istiskuju internetske usluge. U zaštiti potrošača sve prisutnija je svijest o kontroli potrošnje mobilnih usluga kao i korištenje jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112.

Posljednje Eurobarometrovo istraživanje pokazuje da 63 posto Europljanakoristi fiksni telefon, a 61 posto instant messaging. Najčešća komunikacija je mobilno telefoniranje, njome se koristi 93 posto Europljana. SMS-om sekoristi 76 posto Europljana.

Uporaba internetskih usluga veća je kod mlađih Europljana: 74 posto ih internetske usluge koristi dnevno, u usporedbi s 17 posto starijih od 55 godina.

Zadnje istraživanje Eurobarometra po prvi put obuhvatilo je i korištenju međunarodnih komunikacijskih poziva (glasa i poruka) u EU.

pretplate na mobilne usluge u članicama Europske unije

Prijelomna je bila 2015. godina kada je uslijediolo povećanje korištenja instant messaginga za 8 posto, a korištenje fiknih telefonskih poziva smanjilo se za 5 posto na 63 posto. U nekim zemljama (Malta 82 posto, Luksemburg 80 posto i Nizozemska 78 posto) i dalje više od tri četvrtine kućanstava zadržalo je i fiksne telefone iako imaju visoku uporabu mobilnih usluga. Instant messaging utjecale su na smanjenje međunarodnih telefonskih poziva za 4 posto, četvrtina Europljana obavljaju međunarodne telefonske pozive (fiksne  i mibilne) nekoliko puta mjesečno, 8 posto ih to svakodnevno čini.

15 posto Europljana razmjenjuje poruke internetom, a 12 posto ih razgovara u međunarodnom prometu preko interneta makar nekoliko puta mjesečno.

Glavni razlog korištenja internetskih aplikacija za poruke i razgovora prije svega je što su one znantno jeftinije od klasičnih usluga premda su one pouzdanije i korisnicima osiguravaju veću zaštitu podataka.

Najčešći korisnici internetskih usluga u razmjeni poruka i razgovora su mlađi od 39 godina. Premda većina ispitanika u Eurobarometrovom istraživanju zna za snižene cijene i besplatne minute razgovora u međunarodnom prometu u određenim paketima usluga telekomai premda takve pogodnosti ima polovica ispitanih koristi ih tek četvrtina Europljana.

Udio kućanstava koja se odlučuju za grupirane komunikacijske usluge postupno se povećava od 2009. godine pa je 2017. godine udjel korisnika paketa usluga 59 posto europskih kućanstava.

Gotovo polovica Europljana (49 posto) promijenili su svoje pružatelje paketa usluga tijekom posljednjih pet godina. To je smanjeno za 8 posto od 2015. godine, što može, kako navodi Eurobarometar, biti posljedica činjenice da je više od polovice ispitanika (55 posto) doživjelo probleme pri prebacivanju svojih usluga kod drugog operatera.

Cijena usluge pristupa internetu ključna je kod izbora 39 posto ispitanika u Eurobarometrovu istraživanju. Cijena usluge u odnosu na brzinu prijenosa/preuzimanja podataka važnija je za 15 posto ispitanih, ugled pružatelja internetskih usluga presudan je za 7 posto ispitanih pa, zaključuje se u Eurobarometrovu istraživanju, cijena usluge pristupa internetu važnija je od kvalitete usluge premda čak 58 posto Europljana doživljava prekide usluge poristupa internetu.

Većina Europljana poznaje alate za kontrolu potrošnje mobilnih usluga ali ih u svih 28 članica EU samo 27 posto te alate i koristi.

postotak građana s pretplatom na internet u članicama Europske unije

Podijeli:

 

Vezane objave