Propis o ograničenjima cijena u roamingu u Europskoj uniji postavljen je na pet godina, a istječe u lipnju 2022. godine. U veljači ove godine Europska komisija je objavila svoju inicijativu za nastavak roaming usluga.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Ključni dio dogovora kod uspostavljanja roaminga na cijelom području EU uspostavljenog 2017. godine bila je cijena međusobnog plaćanja između telekom operatera. Ona je sada do 3 eura za gigabajt (Gb) što je i dalje mnogo veća cijena od tržišne cijene koje operateri plaćaju.

I za nastavak neplaćanja roaminga nakon lipnja 2022. godine u središtu pregovora između Europske komisije i telekom operatera bit će ograničenje veleprodajnih cijena u međusobnom plaćanju.

Sve se više podataka koristi na mobilnim uređajima pa i tijekom putovanja, a usluge koje koriste mobilne podatke sve će biti izraženije. U Europskoj komisiji i Europskom parlamentu stava su kako su niže veleprodajne cijene roaminga ključne su za korištenja pretplata na internetske usluge u cijeloj EU prema pravili „kao doma“. To je jedan od ključnih preduvjeta izgradnje jedinstvenog digitalnog tržišta EU.

Usto, Europski dužnosnici planiraju unaprijediti roaming usluge tako da se korisnicima koji koriste svoje pretplate u roamingu osigura ista kvaliteta usluge kakvu imaju kod domicilnog telekom operatera, to jest da imaju istu brzinu prijenosa podataka i kvalitetu usluga, te da ne budu primorani koristiti u drugoj zemlji usluge samo jednog operatera s kojima njihov matični telekom ima ugovor nego da im se omogući izbor usluga više operatera. Time bi se otvorilo konkurentno okruženje koje bi prema cijenama bilo povoljnije za krajnje korisnike.

Dosadašnjim EU pravilima o roamingu nije riješena kvaliteta usluge pristupa internetskim uslugama što s uvođenjem 5G mreža dolazi posebno do izražaja. Kako bi se osiguralo da što više korisnika u roamingu koji, na primjer, imaju pretplatu na 5G mrežu bit će nužno osigurati da u drugim zemljama imaju isti kvalitetu usluge a ne, na primjer, da moraju koristiti 4G mrežu.

Europska komisija predložila je ograničenje veleprodajnih cijena za gigabajt u roamingu od 2025. do 2032. godine smanji na 1,50 eura što je i dalje višestruko veće od stvarne prosječne stope u prvom tromjesečju ove godine koju operateri plaćaju na tržištu.

Podijeli:

 

 

Vezane objave