Projekt Horizon 2020. Europsko umrežavanje za satelitsku telekomunikacijsku kartu za vladine korisnike koji zahtijevaju sigurne, interoperabilne, inovativne i standardizirane usluge (European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental users requiring secure, interoperable, innovative and standardised services ENTRUSTED) započeo je u runu ove godine. Projektni konzorcij, koji vodi GSA, čini više od 20 partnera, uključujući predstavnike država članica EU-a i agencije EU-a. Za financiranje projekta za sada je odobreno 3 milijuna eura, u okviru Horizon 2020.

ENTRUSTED identificira potrebe i zahtjeve vladinih korisnika za sigurnom satelitskom komunikacijom. Projekt doprinosi formuliranju pretpostavki i smjernica, u smislu aktivnosti usmjerenih na korisnika, za budući program EU GOVSATCOM. Cilj mu je stvoriti neovisne, autonomne i sigurne satelitske komunikacijske sustave za vladine korisnike.

SatCen, preko svoje RTDI jedinice, preuzima ključnu ulogu u projektnom radnom paketu 2, u kojem će se identificirati, definirati i objediniti korisnički zahtjevi, područja primjene i slučajevi korištenja, koji će služiti kao glavni input za druge projektne aktivnosti i buduće inicijative.

ENTRUSTED će trajati 30 mjeseci (do veljače 2023. godine) i stvorit će osnovu za čvrstu mrežu vladinih korisnika (NoU) sigurnih vladinih satelitskih komunikacija, za koju se očekuje da će biti održana i proširena u idućih godina. Zbog svojih institucionalnih predstavnika, očekuje se da će NoU služiti kao platforma omogućujući razmjenu informacija, iskustva i stručnosti u nadležnom, pouzdanom i siguran način.

Planirano je da ENSTRUSTED tijekom sljedećih 30 mjeseci izvršiti sljedeće zadatke:

– Razvoj zajedničkog razumijevanja vladinih potreba korisnika za sigurnošću – SATCOM sustavi;

– Razrada konsolidiranog i prioritetnog skupa korisničkih zahtjeva za budućnost – Program EU GOVSATCOM;

– Analiza dostupnih i planiranih sigurnih SATCOM mogućnosti i ponuđenih rješenja od strane komercijalnih operatora i vlada, uzimajući u obzir relevantnu uporabu;

– Priprema mape sinergije koja služi za preuzimanje sigurnih GOVSATCOM rješenja među različitim korisnicima, na temelju različitih mogućnosti i zahtjeva;

– Identifikacija potreba za standardizacijom u smislu europskih standarda za sigurnu SATCOM korisničku opremu i usluge;

– Identifikacija i određivanje prioriteta glavnih aktivnosti istraživanja i inovacija koje treba poduzeti na nacionalnoj i EU razini s obzirom na sigurne korisničke tehnologije SATCOM;

– Navođenje mogućnosti za učinkovitije korištenje ulaganja u cijeloj EU na siguran način

Razlozi uspostavljanja satelitske telekomunikacijske infrastrukture Europske unije su: prekidi umrežavanja i širi kvarovi uslijed umjetnih i prirodnih katastrofa; cyber ​​prijetnje; upravljanje krizama i katastrofama; logistička podrška; nadzor ključne infrastrukture; nadzor granice; obrana; arktička komunikacija i pomorski nadzor

Podijeli:

 

Vezane objave