Europska komisija (EK) je usvojila Provedbenu odluku za poboljšanje sigurnosti cestovnog i gradskog željezničkog prometa. Odluka harmonizira diljem država članica Europske unije upotrebu frekvencijskog opsega 5,9 GHz za razmjenu informacija u stvarnom vremenu o sigurnosnim uvjetima u povezanom prijevozu.

EK je usvojila Provedbenu odluku kako bi se u državama članicama uskladila upotreba opsega spektra od 5,9 GHz za razmjenu informacija u stvarnom vremenu o sigurnosnim uvjetima u inteligentnim cestovnim i gradskim željezničkim sustavima, poput tramvaja, metroa i prigradskih linija, koji su omogućeni novim tehnologijama, uključujući 5G. Nova odluka udvostručit će raspoloživi spektar za te prometne sustave i povećati učinkovitost spektra, što će dovesti do sigurnijeg cestovnog i gradskog željezničkog prijevoza za sve, posadu i putnike.

Inteligentni transportni sustavi (ITS), omogućeni novim tehnologijama, poput 5G, obuhvaćaju cestovne i gradske željezničke sustave (uključujući tramvajske pruge, metroe i prigradske linije) koji mogu razmjenjivati ​​informacije s drugim vozilima i njihovom okolinom. Vozač, ili u budućnosti automatizirani sustav, može razmjenjivati ​​informacije o incidentima koji mogu dovesti u opasnost vozilo i njegove putnike, poput drugog vozila na putu, skliskih cesta, radova na cestama itd.

Stalni razvoj transportnih sustava i sve veći broj sigurnosnih usluga koje pružaju zahtijevaju dodatne resurse spektra. ITS treba odgovarajući spektar kako bi omogućio razmjenu informacija u stvarnom vremenu između vozila, cestovne infrastrukture, baznih stanica, itd. Dodjela više radio spektra za promet pružit će potporu širokoj skali povezane i automatizirane mobilnosti.

Nova provedbena odluka, kojom se ukida Provedbena odluka iz 2008. , udvostručuje raspoloživi spektar za ITS povezane sa sigurnošću. Štoviše, cestovni ITS i urbani željeznički ITS spojeni su u jedan usklađeni opseg, čime se značajno povećava učinkovitost spektra.

Uspostava ITS-a do rujna 2022.

Države članice trebale bi dodijeliti opseg 5,9 GHz za inteligentne inteligentne prometne sustave do 30. lipnja 2021., a trebale bi informirati EK o provedbi Odluke do 30. rujna 2022. godine. Provedbena odluka pregledat će se kad razvoj tržišta zahtijeva ažuriranje ili najkasnije do 30. rujna 2023. godine.

Stalni napori za standardizaciju u Europskom institutu za standardizaciju telekomunikacija (ETSI) imaju za cilj bolju kolokaciju i integraciju različitih ITS tehnologija, što bi moglo dovesti do učinkovitijeg korištenja gore navedenog ITS-sigurnosnog pojasa.

Nova provedbena odluka o opsegu od 5,9 GHz za inteligentne transportne sustave ključni je korak u jačanju sigurnosti na cestama i gradskim željeznicama u Europi. Imat će presudnu ulogu u ispunjavanju ciljeva EU utvrđenih u okviru  EU politike sigurnosti cestovnog prometa 2021. – 2030., uključujući cilj smanjenja od 50% za žrtve i po prvi puta za ozbiljne ozljede.

Povezani i automatizirani prijevoz među je novim, revolucionarnim uslugama koje će 5G povezivanje u potpunosti omogućiti. Komisija je nedavno objavila Preporuku o povezivanju kako bi potaknula i usmjerila države članice u provođenju najboljih praksi za brže uvođenje 5G-a.

Podijeli:

 

Vezane objave