Nagli rast rješenja za internet stvari (Internet of Things IoT) sve više zaoštrava tržišnu utakmicu. U Europi je na stotine tvrtki koje nude platforme za internet stvari te, prema procjenama na kraju 2018. godine kroz internet bilo oko 7 milijardi povezanih uređaja.

IoT rješenja na tržištu su u pravilu vertikalna, uglavnom ciljaju jednu specifičnu domenu poput pametnih domova. Mogu se još više specijalizirati, kao što su rješenja pametnih rasvjetnih tijela za pametne gradove. Štoviše, takva vertikalna rješenja su zatvorena, što znači da im sustavi ili aplikacije trećih strana ne smiju pristupati i imati utjecaj na povezane uređaje, podatke u razmjeni ili imati utjecaj na usluge koje se nude kroz ta rješenja.

Simbiotika interneta stvari

No, kako bi se iskoristile sve mogućnosti interneta stvari postojeća vertikalna rješenja, ograničena na određen prostorno ograničen dio ili na određenu vrstu uređaja ili stvari, morali bi komunicierati, makar na djelomičan način. Zbog toga je u Europskoj uniji pokrenut tzv. simbiotski projekt i njegov je cilj, kako objašnjava direktor projekta Sergios Soursos, „rješavanje izazova interoperabilnosti u internetu stvari tako što rješenjima interneta stvari na kontrolirani i jedinstven način izlažu resurse interneta stvari koji bi mogli imati koristi od interesnih skupina trećih strana“. Naravno, projekt financira EU.

Projekt je pokrenut početkom 2016. godine i završen krajem prošle godine. Financiran je kroz H2020-EU.2.1.1. – Industrial Leadership – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT) s nešto preko 7 milijuna eura. Koordinator projekta bio je grčki Intracom SA Telecom Solutions. Od četrnaest partnera u projektu čak su dva bila iz Hrvatske: Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu i A1 Hrvatska. Ostali partneri bili su: AIT Austrian Institute of Tehnology, Univeritat at Wien , Nextworks, Unidata spa, Na.Vi.Go. Societa consotile a Responsabilita Limitata i Consorzio Nacionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni iz Ittalije, Atos Sensing & Control System sl iz Španjolske, Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.v. iz Njemačke, Ubiwhere lda iz Portugala, Instytut Dhemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i Universitat Zurich.

Praktično rješenje je softverski alat za interoperabilna IoT okruženja u EU. Projektni tim je već kreirao open source rješenje za interoperabilnosti europskih IoT mreža. Ono omogućuje modernim IoT platformama da dijele IoT resurse (senzore, aktuatore, servise) s drugim platformama ili sustavima trećih strana kako bi surađivali i imali koristi od ponude drugih.

Tri načina rada

Prvi način rada je da portal za IoT platforme registrira njihove resurse, aplikacije i sustave, te pretražuje pristup reklamiranim resursima na jedinstven i siguran način korištenjem semantičkih web tehnologija.

Drugi je način formiranje federacija IoT platforme kako bi se olakšalo partnerstvo između pružatelja rješenja za internet stvari, nudeći sigurnu suradnju i razmjenu resursa na decentraliziran način.

Treći je način siguran protokol međusobnog rada između internetskih pristupnika i pametnih uređaja za lokalne interakcije i donošenje odluka.

Namjenska web lokacija open source rješenja za suradnju između IoT mreža pruža savjete za početak rada s otvorenim kodom i njegovu dokumentaciju te detaljne upute za instalaciju, implementaciju i eksperimentiranje sa softverom.

Partneri koji su radili na projektu isprobavali su svoj alat u nekoliko heterogenih slučajeva uporabe, od pametnih kuća i pametnih zgrada (kampusa i stadiona) do pametnih jahti i pametnih gradova.

Kroz financiranje, 15 dodatnih partnera, uglavnom startupova i malih i srednjih poduzeća, imalo je priliku koristiti open source alat sa svojim vlastitim platformama ili izgraditi aplikacije za više platformi / domene. Zbog toga su vanjske strane projekta potvrdile njegovu upotrebljivost. Povratne informacije pridonijele su poboljšanju ponude alata za povezanost IoT mreža.

Dodane vrijednosti IoT-a

Za dionike interneta stvari, open source rješenje nudi nekoliko prednosti. Operatori IoT platforme mogu odabrati otvaranje IoT resursa za sustave trećih strana i stvaranje novih izvora prihoda. Programeri IoT aplikacija mogu lako pristupiti IoT resursima s više platformi i stvoriti inovativne aplikacije za više domena. IoT pružatelji rješenja mogu bez poteškoća formirati partnerstva kako bi unaprijedili svoju ponudu, proširili baze klijenata i razvili nove usluge.

Usto, krajnji korisnici imaju jedinstven način interakcije s pametnim okruženjima, izbjegavajući složenost sklopnih uređaja i aplikacija.

“Dobavljači rješenja IoT-a i operateri platformi vidjet će pad svojih troškova korištenjem zajedničkih resursa s drugih platformi, a da ne moraju previše ulagati u stjecanje nove infrastrukture. U istom smislu, prepreke za ulazak novih tvrtki na tržište interneta stvari su smanjene jer je sada moguća ponovna upotreba postojećih IoT resursa. Programeri aplikacija za internet stvari mogu proširiti svoje ponude i ponuditi inovativne aplikacije više domena i platformi koje učinkovitije rješavaju potrebe krajnjih korisnika. Potrošači će uživati ​​u nižim troškovima za nabavu pametnih rješenja jer se postojeća infrastruktura može iskoristiti, a njihovo korisničko iskustvo poboljšat će se jer mogu koristiti manje aplikacija za interakciju s pametnijim okruženjima”, objasnio je Soursos.

Podijeli:

 

Vezane objave