Tri i pol godine nakon uvođenja Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation GDPR), njena provedba je tek djelomična, prije svega kada su u pitanju najveće tehnološke tvrtke big tech, navodi Irsko vijeće za građanske slobode u svom najnovijem izvješću. Europa ne može kontrolirati kako velike tehnološke tvrtke koriste podatke ljudi premda je to bila jedna od ključnih namjera Uredbe.  Dva su ključna uzroka za to: zemlja u kojoj je najviše predstavništva najvećih tehnoloških tvrtki Irska nije dostavila nacrte odluka o velikim prekograničnim slučajevima zaštite osobnih podataka, a, usto, nacionalni uredi za zaštitu podataka i dalje su nedovoljno financirani i imaju premalo stručnjaka za tehnologiju kojom se trebaju baviti.

Pritužbe na kršenje GDPR-a daleko najčešće su u zemljama gdje velike tehnološke tvrtke, posebno big tech, imaju europsko sjedište

Irska je ključna članica Europske unije u primjeni GDPR-a kada su u pitanju poštivanja pravila zaštite podataka od velikih tehnoloških tvrtki, Te tvrtke kontroliraju daleko najveći dio privatnih podataka. Gotovo svi glavni slučajevi GDPR-a (98%) koji se odnose na Irsku ostaju neriješeni.

Premda je Covid-19 prisilio mnoge Europljane na rad na internetu, nacionalni uredi za zaštitu osobnih podataka, odnosno primjenu GDPR-a (DPA) su i dalje loše opremljeni za nadzor tehnološkog sektora. Samo 9,7 % od 2.950 stalno zaposlenih u EU DPA-ima tehnički su stručnjaci.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

najviše neriješenih pritužbi za kršenje GDPR-a je u Irskoj gdje je sjedište big tech kompanija

Na mali broj država članica Mali broj država (Irska, Španjolska, Njemačka, Nizozemska, Francuska, Švedska i Luksemburg) odnosi se skoro tri četvrtine (72%) svih prekograničnih pritužbi između nacionalnih ureda za zaštitu osobnih podataka.

Zemlje članice EU-a umjesto povećavanja financiranja DPA-e smanjuju sredstva iz proračuna čime praktično opstruiraju GDPR. Samo Njemačka čini gotovo trećinu (32%) svih izdvajanja za EU-ove DPA -e u nadzoru privatnih tvrtki i njihovog poštivanja Uredbe o zaštiti podataka. Više od polovice svih nacionalnih DPA-a ima male (5 milijuna eura ili manje) godišnje proračune.

Hrvatska je za zaštitu osobnih podataka izdvojila tek 1,2 milijuna eura, jedna je od članica EU s najmanje izdvajanja za GDPR

Manje od polovice (44%) konačnih odluka Europski odbor za zaštitu podataka (European Data Protection Bord EDPB) na razini EU-a uključuje korektivne mjere, poput kazni ili naloga za obustavu obrade privatnih podataka.

najviše žalbi iz drugih zemalja EU je prema irskom DPA jer je ono prema sjedištu nadležno za kršenje GDPR-a od big tech kompanija

Podijeli:

 

 

Vezane objave