Europska komisija predlaže novo zakonodavstvo o snažnijoj zaštiti privatnosti u elektroničkim komunikacijama

 

Predstavljenim mjerama EU komisija želi ažurirati postojeća pravila te proširiti područje njihove primjene na sve pružatelje usluga elektroničkih komunikacija.

Cilj je stvoriti nove mogućnosti obrade komunikacijskih podataka te pojačati povjerenje i sigurnost na jedinstvenom digitalnom tržištu, što je ključni cilj strategije jedinstvenog digitalnog tržišta

Istodobno, ovim se prijedlogom pravila u području elektroničkih komunikacija usklađuju s novim, višim, standardima EU-ove Opće uredbe o zaštiti podataka.

Komisija predlaže i nova pravila kojima se u slučaju kada institucije i tijela EU-a upravljaju osobnim podacima osigurava ista zaštita privatnosti kao ona u državama članicama u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka te utvrđuje strateški pristup u pogledu pitanja koja se odnose na međunarodni prijenos osobnih podataka.

Frans Timmermans

Prvi potpredsjednik Komisije, Frans Timmermans izjavio je: Našim će se prijedlozima dopuniti okvir EU o zaštiti podataka. Zajamčiti ćemo zaštitu privatnosti elektroničkih komunikacija s pomoću ažurnih i učinkovitih pravila te navesti europske institucije da primjenjuju iste visoke standarde koje očekujemo od država članica.

Andrus Ansip

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Želimo osigurati povjerljivost elektroničkih komunikacija i zaštitu privatnosti. Nacrtom Uredbe o e-privatnosti pogođena je ravnoteža: potrošačima se pruža visoka razina zaštite, a tvrtkama mogućnost za inovativnost.

Vĕra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Europskim zakonodavstvom o zaštiti podataka donesenim prošle godine utvrđeni su visoki standardi u korist europskih građana i poduzeća.

Vera Jourova

Danas utvrđujemo i strategiju za olakšavanje međunarodne razmjene podataka u globalnom digitalnom gospodarstvu i promicanje visokih standarda zaštite podataka diljem svijeta. Predloženom Uredbom o privatnosti i elektroničkim komunikacijama povećat će se zaštita privatnog života građana i otvoriti nove mogućnosti za poduzeća.

Bolja zaštita na Internetu
92 % Europljana smatra da je važno da njihove poruke e-pošte i internetske poruke ostanu povjerljive. Međutim, postojeća Direktiva o e-privatnosti primjenjuje se samo na tradicionalne telekomunikacijske operatere. Pravilima o zaštiti privatnosti sad će se obuhvatiti i novi pružatelji usluga elektroničkih komunikacija, kao što su WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage ili Viber. Ažuriranjem postojeće Direktive izravno primjenjivom Uredbom svi građani i poduzeća u EU-u uživat će istu razinu zaštite elektroničkih komunikacija.

Nove poslovne mogućnosti
Od jedinstvenog skupa pravila diljem EU-a korist će imati i poduzeća. Jamčit će se privatnost i u pogledu sadržaja i u pogledu metapodataka koji proizlaze iz elektroničkih komunikacija (npr. vrijeme i mjesto poziva). Objema vrstama podataka uvelike se zadire u privatnost te će ih na temelju predloženih pravila trebati anonimizirati ili izbrisati ako korisnici nisu dali svoj pristanak, osim ako su ti podaci nužni radi izdavanja računa.

Kada dobiju pristanak za obradu komunikacijskih podataka, bilo da je riječ o sadržaju i/ili metapodacima, tradicionalni telekomunikacijski operateri imat će više mogućnosti za upotrebu podataka i pružanje dodatnih usluga. Primjerice, mogli bi izrađivati karte koje upućuju na prisutnost fizičkih osoba (heat maps) kako bi pomogli javnim tijelima i prijevoznim poduzećima u izradi novih infrastrukturnih projekata.

Bolji nadzor nad “kolačićima”
Pojednostavniti će se i takozvana „odredba o kolačićima”, koja je dovela do prevelikog broja zahtjeva za pristanak internetskih korisnika. Zahvaljujući novim pravilima korisnici će moći bolje kontrolirati svoje postavke jer će postojati jednostavan način prihvaćanja ili odbijanja kolačića za praćenje i ostalih identifikatora u slučaju rizika za privatnost.
U prijedlogu je pojašnjeno da pristanak nije nužan za kolačiće kojima se ne zadire u privatnost i kojima se unapređuje pretraživanje interneta (npr. za memoriranje prethodnih stanja potrošačke košarice). Za kolačiće koje postavlja posjećivano web-mjesto radi praćenja broja posjetitelja toga web-mjesta neće više biti potreban pristanak.

Zaštita od neželjene e-pošte
Novim prijedlogom zabranjuju se svi oblici neželjene elektroničke komunikacije, npr. porukama e-pošte, SMS-om, a u načelu i telefonskim pozivima ako za to korisnici nisu dali svoj pristanak. Države članice mogu se odlučiti za rješenje kojim se potrošačima daje pravo prigovora na primanje glasovnih marketinških poziva, primjerice s pomoću upisivanja njihova broja u registar „Ne zovi”. Telefonski oglašivači morat će prikazati svoj telefonski broj ili upotrebljavati poseban predbroj koji upućuje na to da je riječ o marketinškom pozivu.

Djelotvornija provedba
Provedba pravila o povjerljivosti iz Uredbe bit će u nadležnosti nacionalnih tijela za zaštitu podataka. Predloženom Uredbom o zaštiti osobnih podataka od strane europskih institucija i tijela žele se postojeća pravila iz 2001. uskladiti s novim i strožim pravilima iz Opće uredbe o zaštiti podataka iz 2016. Svaka osoba čijim podacima raspolažu europske institucije ili agencije imat će koristi od viših standarda zaštite.

Međunarodna zaštita podataka
Predloženom Komunikacijom utvrđuje se i strateški pristup u pogledu međunarodnih prijenosa osobnih podataka, čime će se olakšati trgovinska razmjena i promicati bolja suradnja u provedbi zakona uz osiguravanje visoke razine zaštite podataka. Komisija će se proaktivno uključiti u rasprave u cilju donošenja „odluka o prikladnosti” (kojima se dopušta slobodan protok osobnih podataka u zemlje u kojima su pravila o zaštiti podataka „u osnovi jednakovrijedna” pravilima u EU-u) s ključnim trgovinskim partnerima u istočnoj i jugoistočnoj Aziji, počevši s Japanom i Korejom u 2017., ali i sa zainteresiranim zemljama Latinske Amerike i europskog susjedstva.  Isto tako, Komisija će upotrijebiti druge mehanizme predviđene novim pravilima EU-a o zaštiti podataka, tj. Općom uredbom o zaštiti podataka i Direktivom o policiji, kako bi olakšala razmjenu osobnih podataka s ostalim zemljama s kojima se ne može donijeti „odluka o prikladnosti”.

U Komunikaciji se ponovno ističe i da će Komisija nastaviti promicati razvoj visokih standarda za zaštitu podataka u svijetu, i na bilateralnoj i na multilateralnoj razini.

Sljedeći koraci
Predstavljanjem svog prijedlogȃ Komisija poziva Europski parlament i Vijeće na brzo djelovanje kako bi se osiguralo njihovo neometano donošenje do 25. svibnja 2018., kada će se početi primjenjivati Opća uredba o zaštiti podataka. Cilj je građanima i poduzećima do toga datuma pružiti istinski i potpuni pravni okvir za zaštitu privatnosti i podataka u Europi.

Komisija je zajedno s prijedlozima predstavila i Komunikaciju za poticanje podatkovnoga gospodarstva.

Više informacija možete pronaći ovdje:

Stroža pravila o zaštiti privatnosti elektroničke komunikacije – pitanja i odgovori

Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

Uredba o pravilima o zaštiti podataka koja se primjenjuju na institucije EU-a

Komunikacija o razmjeni i zaštiti osobnih podataka u globaliziranom svijetu

Više informacija o e-privatnosti

#ePrivacy
#EUDataP

Podijelite: