EU i Japan su zaključili svoje pregovore o uzajamnoj primjerenosti razine zaštite podataka. Dogovorili su se da će međusobno priznati sustave za zaštitu podataka kao jednakovrijedne, što će omogućiti siguran protok podataka između EU-a i Japana.

Svaka će strana sada pokrenuti interne postupke za donošenje svojeg zaključka o primjerenosti. EU-u je za to potrebno mišljenje Europskog odbora za zaštitu podataka (EOZP) i odobrenje odbora sastavljenog od predstavnika država članica EU-a. Po završetku tog postupka Europska komisija će donijeti odluku o primjerenosti u pogledu Japana.

„Japan i EU već jesu strateški partneri. Podaci su pokretač globalnog gospodarstva, a ovaj će sporazum omogućiti siguran prijenos podataka između nas, u korist naših građana i naših gospodarstava. Ujedno potvrđujemo svoje zalaganje za zajedničke vrijednosti kad je riječ o zaštiti osobnih podataka. Zbog toga sam potpuno uvjerena da zajedničkim snagama možemo oblikovati globalne standarde za zaštitu podataka i preuzeti vodstvo u tom važnom području“, istaknula je povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věra Jourová.

Dogovorom o uzajamnoj primjerenosti stvorit će se najveće područje sigurnog prijenosa podataka na svijetu, koje će se temeljiti na visokoj razini zaštite osobnih podataka. Osobni podaci Europljana pri prijenosu u Japan bit će dobro zaštićeni, u skladu s europskim standardima zaštite privatnosti. Taj će dogovor biti i dopuna Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana, a europska poduzeća imat će koristi od slobodne razmjene podataka s tim važnim trgovinskim partnerom te od povlaštenog pristupa 127 milijuna japanskih potrošača. Tim sporazumom EU i Japan potvrđuju da u digitalnom dobu promicanje visokih standarda privatnosti i olakšavanje međunarodne trgovine idu ruku pod ruku. Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka odluka o primjerenosti najjednostavniji je način da se osigura siguran i stabilan protok podataka.

Najvažniji elementi odluka o primjerenosti

Dogovor obuhvaća uzajamno priznavanje istovrijedne razine zaštite podataka u EU-u i Japanu. Kad bude prihvaćen, odnosit će se na osobne podatke razmijenjene u komercijalne svrhe, ali i za potrebe provedbe zakona između tijela EU-a i Japana, te će jamčiti da se pri svim takvim razmjenama primjenjuje visoka razina zaštite podataka.

Kako bi bio u korak s europskim standardima, Japan se obvezao na uvođenje sljedećih dodatnih mjera za zaštitu osobnih podataka građana EU-a prije nego što Komisija formalno donese odluku o primjerenosti:

  • skupa pravila kojima se pojedincima u EU-u čiji se osobni podaci prenose u Japan osiguravaju dodatne zaštitne mjere kojima će se premostiti razlike između ta dva sustava za zaštitu podataka. Tim dodatnim zaštitnim mjerama ojačat će se, na primjer, zaštita osjetljivih podataka, uvjeti pod kojima se podaci EU-a mogu iz Japana prenositi u drugu treću zemlju te ostvarenje prava pojedinaca na pristup podacima i njihovo ispravljanje. Ta će pravila biti obvezujuća za japanska poduzeća koja uvoze podatke iz EU-a i izvršiva za japansko neovisno tijelo za zaštitu podataka (PPC) i japanske sudove
  • mehanizma za obradu pritužbi kojim će se istraživati i rješavati pritužbe Europljana povezane s pristupom japanskih tijela javne vlasti njihovim podacima. Taj će novi mehanizam nadzirati i njime upravljati japansko neovisno tijelo za zaštitu podataka.

Europska komisija ove jeseni planira donijeti odluku o primjerenosti uobičajenim postupkom:

  • Kolegij odobrava nacrt odluke o primjerenosti
  • nakon mišljenja Europskog odbora za zaštitu podataka slijedi postupak komitologije
  • obavještava se Odbor Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • Kolegij donosi odluku o primjerenosti

Usporedno s time Japan će finalizirati zaključak o primjerenosti sa svoje strane.

Podijeli:

Vezane objave