Francuska nacionalna agencija za frekvencije (L’Agence nationale des fréquences ANFR) objavila je nedavno detaljno izvješće o vrijednostima izloženosti elektromagnetnom zračenju izmjerenim tijekom nekoliko testiranja 5G mreža u Francuskoj.

Britanski regulator. Ofcom (Office of Communications) je slično izvješće objavio nešto ranije, u veljači ove godine. Britansko izvješće obuhvaća rezultate mjerenja EMF-a (electromagnetic field) prikupljeno u 10-ak gradova širom Velike Britanije.

lokacije mjerenja elektromagnetnog zračenja 5G mreža u testitranju u Francuskoj

Mjerenja su od nacionalnih agencija napravljena su zbog opće važnosti podataka o zračenjima 5G mreža i sve učestalijih dezinformacija o tome. ANFR je naglasio da je zbog nedostatka podataka ali i širenja lažnih vijesti o zračenjima 5G mreža važno osigurati objektivne i transparentne informacije.

Prvi dio francuskog izvješća ukazuje opća prezentacija radijskih zračenja 5G mreža. U drugom dijelu izvješća detaljno su izloženi rezultati mjerenja u nekoliko provedenih testiranja 5G mreže u Francuskoj, istraživanja su mjerila izloženost zračenju koje emitiraju snopovi 5G signala u opsegu 3,6 GHz (u opsegu 3.400-3.800 MHz).

Mjerenja su obuhvatila nekoliko antenskih konfiguracija (različite vrste antene, različitih veličina) i različite implementacije 5G NR (5G New Radio), bežičnog globalnog standarda. Razine izmjerenih polja bile su znatno ispod regulatorne granične vrijednosti od 61 V/m (volt/metara) u frekvencijskom opsegu 3,4 -3,8 GHz.

Mjerenja ANFR-a rađena su s konfiguracijama uređaja koje omogućuju kvalitetne i reprezentativne rezultate mjerenja zračenja. ANFR je naglasio da će, nakon što prorade komercijalne mreže napraviti dodatna mjerenja kako bi provjerio rezultate napravljene u pilot projektima te kako bi na taj način dopunio svoje analize.

Mjerenja izvršena na ograničenom broju mjesta u specifičnim ispitnim konfiguracijama, posebno s neprekidnim prometom podataka u snopu zaključanom u određenom smjeru i pri preuzimanju datoteke od 1 GB. Tablica sažima mjere izmjerene jačine električnog polja

Francuski nacionalni regulator za elektroničke komunikacije L’Arcep je krajem 2019. odobrio testiranje 5G mreža u frekvencijskom opsegu od 26 GHz a iz ANFR-a su potvrdili da će izvršiti mjerenja elektromagnetnog zračenja i u tom opsegu.

Gradovi u Velikoj Britaniji gdje je Ofcom vršio mjerenja zračenja u 5G frekvencijskom opsegu

ANFR je u travnju izvršio mjerenja elektromagnetnog zračenja 5G mreža u testiranju na četrdeset i tri mjesta. Na tim mjestima prije uključivanja 5G signala nije bilo emisije u frekvencijskom opsegu. Nakon uključenja 5G signala a bez prometa  prosječna razina izloženosti zračenju u 5G frekvencijskom opsegu bila je 0,06 V/ m, s maksimalnom razinom 0,36 V/m. Te razine su znatno ispod regulatorne granične vrijednosti od 61 V/m u frekvencijskom opsegu 3,6GHz.

Ofcom je u svojem mjerenju na 22 lokacije s aktivnim 5G signalom i korištenjem mobilnih telefona. Kako su na mjestima mjerenja bili uključeni i 2G, 3G i 4G mreže mjerenje je pokazalo na svim lokacijama da najveći doprinos izmjerenim razinama dolazi od prethodnih generacija mobilne tehnologije (2G, 3G, 4G). Najviša razina koju su izmjerili u frekvencijskom opsegu korištenom za 5G bila je samo 0,039% referentne razine.

Najveće zabilježene prosječne razine izloženosti elektromagnetnom zračenju 5G signala u komercijalnoj primjeni

(naslovna fotografija https://www.publicdomainpictures.net/)

Podijeli:

 

Vezane objave