U cilju pokretanja europske inicijative za računalstvo visokih performansi, Europska komisija je pokrenula savjetovanje kako bi prikupila mišljenja o budućem razvoju superračunalstva. Rezultati savjetovanja pomoći će u razvoju sljedeće generacije računalne i podatkovne infrastrukture u Europi.

Računalstvo visokih performansi ima velik potencijal za znanost, društvo i ulaganja u Europskoj uniji zbog sposobnosti analize ogromnih količina podataka u stvarnom vremenu. Omogućit će učinkovito rješavanje društvenih i znanstvenih izazova u područjima kao što su razvoj personaliziranog liječenja, dekodiranje ljudskog mozga, predviđanje klimatskih promjena i ublažavanje posljedica velikih industrijskih i prirodnih katastrofa.

Eurpska komisija je u reviziji na sredini razdoblja strategije jedinstvenog digitalnog tržišta iz 2017. te u inicijativi Europski oblak iz 2016. najavila prijedloge za inicijativu Europsko računalstvo visokih performansi, ističući da je riječ o ključnom elementu za budućnost istraživanja i industrije u Europi.

Za razvoj sljedeće generacije superračunala potrebna su velika ulaganja. Stoga je ključno da države članice EU-a te javni i privatni sektor udruže snage u europskoj inicijativi. Potpora razvoju prvoklasnog integriranog računalstva visokih performansi u Europi ove je godine ojačana izjavom EuroHPC koju je dosad potpisalo devet država članica EU-a: Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija i Španjolska.

Svim drugim državama članicama upućen je poziv da potpišu izjavu. Savjetovanja traju do 5. rujna 2017. Na temelju rezultata pripremit će se inicijativa Europsko računalstvo visokih performansi.

Europska komisija namjerava prihvatiti inicijativu 2018. Svi zainteresirani predstavnici akademske i istraživačke zajednice te javnog i privatnog sektora mogu sudjelovati u savjetovanju.