Kao što je najavljeno u pismu namjere predsjednika Europske komisije Jean-Paul Junckera od 13. rujna, Europska komisija je 28. rujna predstavila smjernice i načela za internetske platforme kako bi se pojačalo prevenciju, otkrivanje i uklanjanje nezakonitih sadržaja na internetu koji potiču mržnju, nasilje i terorizam.

Sve veća dostupnost i širenje terorističkog materijala i sadržaja na internetu koji potiču na nasilje i mržnju ozbiljna je prijetnja sigurnosti građana EU-a. Time se i podriva povjerenje građana u digitalno okruženje, koje je glavni pokretač inovacija, gospodarskog rasta i zapošljavanja.

Nastavljajući se na zaključke Europskog vijeća iz lipnja 2017., koje su ponovili i vođe skupina G7 i G20, predložene mjere prvi su element paketa mjera za borbu protiv terorizma koji je najavio predsjednik Juncker. One će pridonijeti povećanju učinkovitosti borbe protiv nezakonitih sadržaja i unaprijediti kontinuirani rad na stvaranju učinkovite i istinske sigurnosne unije EU-a i snažnijeg jedinstvenog digitalnog tržišta.

S porastom nezakonitih sadržaja na internetu, uključujući terorističku propagandu, ksenofobni i rasistički govor kojim se potiče na nasilje i mržnju, internetske platforme igraju sve važniju ulogu i trebaju pojačati svoju društvenu odgovornost. Danas objavljene nove smjernice poziv su internetskim platformama da još više pojačaju svoje napore u sprečavanju širenja nezakonitih sadržaja. S obzirom na njihovu sve važniju ulogu u pružanju pristupa informacijama EK očekuje od internetskih platformi da u sljedećih nekoliko mjeseci počnu brzo djelovati, osobito u području terorizma i nezakonitog govora mržnje (koji je već nezakonit prema zakonodavstvu EU-a, i na internetu i izvan njega).

Uklanjanje nezakonitih sadržaja

Kao prvi korak učinkovite borbe protiv nezakonitih sadržaja na internetu EK predlaže zajedničke instrumente za brzo i proaktivno otkrivanje, uklanjanje i sprečavanje ponovnog pojavljivanja takvih sadržaja:

  • Otkrivanje i prijavljivanje: Internetske platforme trebale bi bliže surađivati s nacionalnim nadležnim tijelima tako što će uspostaviti kontaktne točke kako bi osigurale da ih se može brzo kontaktirati radi uklanjanja nezakonitih sadržaja. Kako bi se ubrzalo otkrivanje, internetske platforme potiču se na bližu suradnju s provjerenim dojavljivačima specijaliziranim subjektima koji imaju stručno znanje o tome što je nezakonit sadržaj. Osim toga trebali bi uspostaviti lako dostupne mehanizme koji će omogućiti korisnicima da prijavljuju nezakonite sadržaje i investirati u tehnologije za automatsko otkrivanje.
  • Učinkovito uklanjanje:Nezakoniti sadržaji trebali bi se uklanjati što je brže moguće i, ako je u pitanju moguća ozbiljna šteta, za to mogu biti utvrđeni posebni rokovi, primjerice u slučajevima poticanja terorističkih djela. Komisija će detaljnije analizirati pitanje utvrđivanja rokova. Platforme bi svojim korisnicima trebale jasno objasniti svoju politiku u pogledu sadržaja i objaviti izvješća o transparentnosti s detaljnim podacima o broju i vrstama primljenih dojava. Internetska poduzeća trebala bi uvesti i zaštitne mehanizme kako bi se spriječio rizik od prekomjernog uklanjanja.
  • Sprečavanje ponovnog pojavljivanja:Platforme bi trebale poduzeti mjere za odvraćanje korisnika od ponovnog učitavanja nezakonitih sadržaja. Komisija snažno potiče daljnju upotrebu i razvoj automatskih alata za sprečavanje ponovnog pojavljivanja prethodno uklonjenih sadržaja.

Današnja komunikacija prvi je korak, a inicijative koje će slijediti ovisit će o mjerama koje internetske platforme poduzmu da bi proaktivno provele smjernice. Komisija će u sljedećih nekoliko mjeseci pažljivo pratiti napredak koji internetske platforme postižu i ocjenjivati jesu li potrebne dodatne mjere kako bi se osiguralo brzo i proaktivno otkrivanje i uklanjanje nezakonitih sadržaja na internetu, uključujući i moguće zakonodavne mjere kao dopunu postojećem regulatornom okviru. Taj će rad biti dovršen do svibnja 2018.