Europska komisija je predlaže skup mjera za poboljšanje dostupnosti podataka u EU-u kao nastavak prijašnjih inicijativa za poticanje slobodnog protoka neosobnih podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Inovacije zasnovane na podacima ključan su pokretač rasta tržišta i stvaranja novih radnih mjesta, osobito za mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća, te za razvoja novih tehnologija. Zahvaljujući njima građani mogu jednostavno pristupati svojim zdravstvenim podacima i njima upravljati, a javna tijela učinkovitije koristiti podatke u svrhu istraživanja, prevencije i reforme zdravstvenog sustava.

„Jedinstveno digitalno tržište ubrzano poprima oblik, no bez podataka nećemo moći u potpunosti iskoristiti umjetnu inteligenciju, računalstvo visokih performansi i druga tehnološka dostignuća. Te nam tehnologije mogu pomoći da unaprijedimo zdravstvenu skrb i obrazovanje, poboljšamo prometne mreže i ostvarimo uštede energije, u čemu je i bit pametne uporabe podataka. Naš će prijedlog omogućiti da se veći broj podataka iz javnog sektora oslobodi za ponovnu uporabu, među ostalim i u komercijalne svrhe, a kao rezultat toga smanjit će se troškovi pristupa podacima te ćemo moći stvoriti zajednički podatkovni prostor u EU-u koji će potaknuti rast“, istakao je Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip.

Skup mjera za poboljšanje dostupnosti podataka u EU-temelji se na Općoj uredbi o zaštiti podataka koja će se početi primjenjivati od 25. svibnja 2018. Njima će se osigurati:

– bolji pristup i mogućnost ponovne uporabe podataka javnog sektora: revidirani zakon o informacijama javnog sektora obuhvaća podatke javnih poduzeća u sektoru prometa i sektoru komunalnih usluga. Novim se propisima ograničavaju iznimke kojima se javnim tijelima omogućuje da ponovnu uporabu svojih podataka naplaćuju po cijeni višoj od graničnih troškova širenja podataka. Osim toga, olakšava se ponovna uporaba podataka istraživanja financiranih javnim sredstvima te se zemlje članice obvezuje da izrade politike o otvorenom pristupu. Naposljetku, novim se propisima zahtijeva da, prema potrebi, tehnička rješenja, kao što su sučelja za programiranje aplikacija (API), pružaju pristup podacima u stvarnom vremenu.

– razmjena znanstvenih podataka u 2018.: novim skupom preporuka u obzir se uzimaju promjene politika i tehnološke promjene koje su se dogodile od zadnjeg prijedloga Europske komisije o pristupu znanstvenim informacijama i njihovu čuvanju. Te mjere pružaju smjernice u pogledu provedbe politika otvorenog pristupa u skladu s ciljevima otvorene znanosti, u pogledu podataka iz istraživanja i upravljanja podacima, u pogledu stvaranja europskog clouda za otvorenu znanost te u pogledu rudarenja teksta i podataka. Naglašavaju i važnost poticaja, nagrada, vještina i parametara primjerenih novom dobu umreženog istraživanja.

– razmjena podataka privatnog sektora među poduzećima i između poduzeća i državnih tijela: nova komunikacija pod nazivom Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora daje smjernice poduzećima koja posluju u EU-u o pravnim i tehničkim načelima u skladu s kojima bi se trebala provoditi suradnja u području razmjene podataka u privatnom sektoru.

– zaštita zdravstvenih podataka građana uz istodobno poticanje europske suradnje: Europska komisija predstavila je plan mjera koji građane stavlja u prvi plan kada je riječ o podacima o njihovu zdravlju: osiguravanjem pristupa građana njihovim zdravstvenim podacima i uvođenjem mogućnosti prekogranične razmjene njihovih podataka; uporabom većih skupova podataka kako bi se omogućilo personalizirano dijagnosticiranje i medicinsko liječenje i bolje predviđanje epidemija; te promicanjem odgovarajućih digitalnih alata koji javnim tijelima omogućuju bolju primjenu zdravstvenih podataka u svrhu istraživanja i reforme zdravstvenih sustava. Današnjim je prijedlogom obuhvaćena i inteoperabilnost elektroničkih zdravstvenih evidencija te mehanizam za dobrovoljnu suradnju u području razmjene podataka, uključujući genomske podatke, za potrebe istraživanja i prevencije bolesti.

Podijeli:

 

Vezane objave