Društvene mreže moraju učiniti više da ispune zahtjeve za poštovanje propisa EU-a o zaštiti potrošača koje su prošlog ožujka postavili Europska komisija i tijela za zaštitu potrošača u državama članicama Europske unije.

Europska je komisija službeno 15. veljače objavila izmjene pravila kojima se korištenje Facebooka, Twittera i Google+ usklađuju s propisima EU-a o zaštiti potrošača.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Te će izmjene donijeti koristi za više od četvrtine milijarde potrošača u EU-u koji se služe društvenim medijima: od potrošača se neće tražiti da se odreknu obveznih prava koje imaju potrošači u EU-u, poput prava na odustajanje od kupnje na internetu, pritužbe će moći podnijeti u Europi umjesto u Kaliforniji, a platforme će na sebe preuzeti velik dio odgovornosti prema potrošačima u EU-u, u sličnoj mjeri kao i klasični pružatelji usluga. Ipak, navedenim se izmjenama tek djelomično ispunjavaju zahtjevi na temelju prava EU-a o zaštiti potrošača.

Kad je riječ o postupku obavješćivanja i djelovanja u okviru kojeg tijela za zaštitu potrošača prijavljuju nezakoniti sadržaj i zahtijevaju njegovo uklanjanje, izmjene koje su provele pojedine društvene mreže nisu dovoljne. Google+ uspostavio je odgovarajući protokol s rokovima za ispunjenje zahtjeva, no Facebook i Twitter osigurali su samo adresu e-pošte koju nacionalna tijela mogu upotrebljavati za prijavu povreda, ali se nisu obvezali da će takve zahtjeve riješiti u određenom roku.

Nakon brojnih pritužbi potrošača na prijevare kojima su izloženi pri korištenju društvenim mrežama te na određene uvjete korištenja kojima podliježu, a u kojima se ne poštuje pravo EU-a o zaštiti potrošača, u studenome 2016. pokrenute su provedbene mjere.

Operateri društvenih mreža u međuvremenu su pristali izmijeniti sljedeće:

  • uvjete korištenja kojima se ograničava ili u potpunosti isključuje odgovornost društvenih mreža u vezi s pružanjem usluge
  • uvjete kojima se od potrošača traži da se odreknu obveznih prava koje imaju potrošači u EU-u, poput prava na odustajanje od kupnje na internetu
  • uvjete prema kojima se potrošači nemaju pravo obratiti sudu u svojoj državi članici boravišta te prema kojima se primjenjuje kalifornijsko zakonodavstvo
  • uvjet prema kojem platforma nije dužna prepoznati oglašavanje i sponzorirani sadržaj.

Društvene mreže obvezale su se izmijeniti uvjete na svim jezičnim verzijama u prvom tromjesečju 2018.

Kao što je ranije navedeno u Komunikaciji o suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu objavljenoj u rujnu 2017., Europska komisija očekuje da internetske platforme brzo i proaktivno otkriju i uklone nezakoniti sadržaj na internetu te da spriječe njegovu ponovnu pojavu. EK radi na daljnjim mjerama na temelju Komunikacije.

Nacionalna tijela za zaštitu potrošača i EK pratit će provedbu obećanih izmjena i aktivno se služiti postupkom obavješćivanja i djelovanja kojeg osiguravaju same društvene mreže. Usredotočit će se na nezakoniti komercijalni sadržaj povezan s neželjenim pretplatama i drugim prijevarama. Bude li to potrebno, tijela mogu poduzeti i provedbene mjere.

EK će u travnju predstaviti Nove pogodnosti za potrošače. Tom će se reformom predložiti modernizacija postojećeg prava o zaštiti potrošača i osigurati njegova pravilna provedba.

Podijeli:

 

 

Vezane objave