Europska komisija je 8. ožujka predstavila akcijski plan za iskorištavanje prilika koje pružaju inovacije temeljene na tehnologiji u području financijskih usluga.

Europa bi trebala postati globalno središte za financijske tehnologije (fintech) u kojem bi poduzeća i ulagači iz EU-a mogli iskorištavati prednosti jedinstvenog tržišta u tom sektoru koji se brzo razvija. Kao prvo veće postignuće EK predstavlja nova pravila koja će pridonijeti razvoju platformi za skupno financiranje diljem jedinstvenog tržišta EU-a.

Akcijskim planom želi se omogućiti da financijski sektor iskoristi brzi napredak novih tehnologija, poput blockchaina, umjetne inteligencije i usluga računalstva u oblaku. Istovremeno se njime tržišta nastoje učiniti sigurnijima i jednostavnijima za pristup novih sudionika. To će koristiti potrošačima, ulagačima, bankama i novim sudionicima na tržištu. Osim toga, EK predlaže paneuropsku oznaku za platforme kako bi platforma s dozvolom u jednoj zemlji mogla funkcionirati diljem EU-a.

Akcijski plan dio je aktivnosti EK na izgradnji unije tržišta kapitala i istinskog jedinstvenog tržišta za financijske usluge namijenjene potrošačima te dio nastojanja da se uspostavi digitalno jedinstveno tržište. EK nastoji pravila EU-a usmjeriti više na budućnost i uskladiti s brzim tehnološkim razvojem.

Akcijski plan za financijske tehnologije 

Financijski sektor najveći je korisnik digitalnih tehnologija te glavni pokretač digitalne preobrazbe gospodarstva. U akcijskom se planu EK predstavljaju 23 koraka kojima će se omogućiti širenje inovativnih poslovnih modela, primjena novih tehnologija, veća cyber sigurnost i veći integritet financijskog sustava u tim modelima.

Najvažniji koraci akcijskog plana su:

  • EK će biti domaćin tzv. laboratorija EU-a za financijske tehnologije (EU FinTech Laboratory), u kojem će europska i nacionalna tijela surađivati s pružateljima tehnoloških usluga u neutralnom, nekomercijalnom prostoru.
  • EK je već uspostavila opservatorij i forum EU-a za blockchain, koji će do kraja 2018. izvijestiti o izazovima i prednostima kriptovaluta te koji radi na sveobuhvatnoj strategiji za tehnologiju decentraliziranog vođenja evidencije transakcija i blockchaina koja se odnosi na sve sektore gospodarstva. Decentralizirana evidencija je baza podataka koja se razmjenjuje diljem mreže. Najpoznatiji je oblik decentralizirane evidencije blockchaina.
  • EK će se savjetovati o tome kako najbolje promicati digitalizaciju informacija koje objavljuju europska poduzeća uvrštena na burzu, među ostalim upotrebom inovativnih tehnologija za međusobno povezivanje nacionalnih baza podataka. To će ulagačima omogućiti mnogo lakši pristup ključnim informacijama koje će im pomoći pri donošenju odluka o ulaganjima.
  • EK će provoditi radionice kako bi poboljšala razmjenu informacija u području cyber sigurnosti.
  • EK će predstaviti nacrt najboljih praksi u pogledu regulatornih sigurnih prostora na temelju smjernica europskih nadzornih tijela. Regulatorni sigurni prostor je okvir regulatornih tijela kojim se novoosnovanim poduzećima u području financijskih tehnologija i drugim inovatorima omogućuje provedba realističnih eksperimenata u kontroliranom okruženju, pod nadzorom regulatornog tijela. Regulatorni sigurni prostori sve su popularniji, posebice na razvijenim financijskim tržištima.

Uredba o skupnom financiranju:

Skupno financiranje poboljšava pristup financijskim sredstvima, posebice za novoosnovana i druga mala poduzeća. Novoosnovano poduzeće može predstaviti svoj projekt na internetskoj platformi te zatražiti potporu u obliku zajma (uzajamno kreditiranje) ili vlasničkog kapitala. Ulagači za svoje ulaganje dobiju financijski povrat. Sada je mnogim platformama teško proširiti se u druge zemlje EU-a. Zbog toga je skupno financiranje u EU-u nedovoljno razvijeno u usporedbi s drugim većim svjetskim gospodarstvima, a tržište EU-a rascjepkano. Jedna je od najvećih prepreka nedostatak zajedničkih pravila u EU-u. To znatno povećava troškove usklađivanja i operativne troškove te sprječava da se platforme za uzajamno financiranje šire preko granica.

Prijedlog EK će tim platformama olakšati pružanje usluga na razini EU-a i poboljšati pristup tom inovativnom obliku financiranja za poduzeća kojima trebaju financijska sredstva. Nakon što predloženu Uredbu donesu Europski parlament i Vijeće, platforme će moći podnijeti zahtjev za oznaku EU-a na temelju jedinstvenog skupa pravila. To će im omogućiti da pružaju usluge diljem EU-a. Ulagači na platformama za skupno financiranje bit će zaštićeni jasnim pravilima o informiranju, upravljanju i upravljanju rizicima te dosljednim pristupom nadzoru.

Podijeli: