Europska komisija (EK) je u ponedjeljak 30. lipnja donijela Provedbenu uredbu o bežičnim pristupnim točkama kratkog dometa koje su ključne za pravodobno uvođenje 5G mreža velikog kapaciteta, pokrivenosti i brzine povezivanja.

Uredba utvrđuje fizičke i tehničke karakteristike malih ćelija za 5G mreže. Njime se želi pomoći u pojednostavljivanju i ubrzanju mrežnih instalacija 5G, što bi trebalo olakšati režimom raspoređivanja izuzeća dozvole, istovremeno osiguravajući da nacionalna tijela drže nadzor.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Što su male ćelije?

Potpuno razvijeni 5G program ovisi o gušćim i pametnijim bežičnim mrežama malih ćelija ili antena. Provedbena uredba EK definira fizičke i tehničke karakteristike onih malih ćelija koje su izuzete od bilo koje pojedinačne urbanističke dozvole ili drugih pojedinačnih prethodnih dozvola. Definicija malih ćelija u provedbenim propisima postavlja stroga ograničenja u pogledu veličine i snage tih postrojenja.

Provedbena uredba osigurava zaštitu javnog zdravlja od izlaganja elektromagnetskim poljima kao i vizualnu integraciju malih ćelija. Bežične pristupne točke malog područja trebale bi osigurati zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi pridržavanjem strogih granica izloženosti EU-a, koje su za širu javnost 50 puta niže od onoga što bi međunarodni znanstveni dokazi sugerirali da mogu imati potencijalni utjecaj na zdravlje. Kako bi se osigurala široka prihvaćenost javnosti mjerom, Uredba se bavi vizualnim izgledom sitnih ćelija kako bi se izbjeglo vizualno nered. Iznosi specifikacije za koherentnu i integriranu instalaciju, dok nacionalnim tijelima pruža sredstva za nadzor nad postavljanjem malih ćelija.

Uzimajući to u obzir i kako bi se ubrzao uvođenje te važne nove tehnologije u EU, male antene trebaju biti izuzete od bilo koje pojedinačne urbanističke dozvole ili drugih pojedinačnih prethodnih dozvola. Dozvole se i dalje mogu zahtijevati za razmještanje na zgradama ili mjestima zaštićenima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili, ako je to potrebno, iz razloga javne sigurnosti. Uredba omogućava šire nacionalne mjere za podršku jednostavnom razmještanju malih ćelija. Također se predviđaju buduće izmjene radi uključivanja najnovijeg tehnološkog napretka.

Zračenje 50 puta niže od dopuštenog

Nove male ćelije (antene) bit će manje vidljive (bilo potpuno integrirane i nevidljive za širu javnost ili, ako su vidljive, zauzimati maksimalni prostor od 30 litara). Male ćelije stvarati manje elektromagnetskih emisija. U stvari, oni bi se mogli usporediti s WiFi instalacijama. Male ćelije koristiti će niže razine snage i stoga će stvoriti niže razine izloženosti od postojeće 4G infrastrukture. Stoga će ukupna izloženost izvođenjem 5G mreža biti usporediva s postojećim razinama – bit će znatno ispod strogih granica izloženosti EU-u, koje su za širu javnost 50 puta niže od onoga što bi međunarodni znanstveni dokazi sugerirali kao potencijalni utjecaj na zdravlje. Zaštita javnog zdravlja osigurana je strogim ograničenjima izloženosti utvrđenim u Preporuci Vijeća 1999/519 / EZ, koja postavlja granice izloženosti 50 puta niže od međunarodnih znanstvenih preporuka koje osiguravaju javnu sigurnost.

Podijeli:

 

 

Vezane objave